OC firmy / działalności gospodarczej Rzeszów

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Warto znać przepisy właściwych ustaw, które regulują kwestie odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej oraz deliktowej), dotyczącej przedsiębiorców. Każda firma, po wprowadzeniu produktu do obrotu, może spotkać się z roszczeniami ze strony osób, które ucierpiały na skutek jego wad. Źródłem ryzyka jest także wynajmowanie nieruchomości i możliwość jej uszkodzenia czy wykorzystywanie maszyn, w kontakcie z którymi ucierpieć mogą pracownicy. To tylko niektóre z ryzyk, przed którymi ochronić się można poprzez zakup odpowiedniego ubezpieczenia OC firmy lub działalności gospodarczej. W Rzeszowie rzetelne informacje na temat dostępnych ofert przedstawia fullpolisa.pl. Multiagencja posiada aktywne pełnomocnictwa, udzielone przez czołowych ubezpieczycieli.

  Jakie rozszerzenia ochrony oferują ubezpieczyciele w ramach firmowych polis OC?

  Oprócz podstawowej odpowiedzialności, ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa może obejmować także szkody:

  • wyrządzane w wyniku imprezy firmowej (nie dotyczy imprez masowych wg odpowiedniej ustawy);
  • powstające w wyniku działania młotów pneumatycznych bądź kafarów, itp.;
  • powstałe wskutek okresowego niedostarczania energii lub przez dostarczoną energię;
  • wyrządzone osobom fizycznym, pozostającym w stosunku pracy z ubezpieczonym.

  Poznanie szczegółów klauzul dodatkowych skutkuje podjęciem bardziej świadomej decyzji – można bowiem dokładniej dobrać ryzyka na polisie OC firmy lub działalności gospodarczej. W Rzeszowie działa bowiem wiele różnych podmiotów, spośród których każdy posiada inne potrzeby, a więc powinien też korzystać z polisy przygotowanej specjalnie dla siebie.

  OC firmy lub działalności gospodarczej w Rzeszowie za pośrednictwem fullpolisa.pl

  Dobierając ubezpieczenie dla danej firmy, przedstawiciele fullpolisa.pl zwracają uwagę na charakter ryzyka w danej branży, wielkość przedsiębiorstwa (mierzoną np. poprzez liczbę zatrudnianych pracowników) oraz indywidualne oczekiwania klienta. Możliwych wariantów jest wiele, ponieważ multiagencja – w przeciwieństwie do agentów wyłącznych – nie jest związana koniecznością proponowania tylko jednego ubezpieczenia. Za priorytet w swojej działalności stawia ona umożliwianie klientom wyboru z szerokiej palety rozwiązań, ułatwiając tym samym podjęcie najlepszej i dobrze przemyślanej decyzji.

  ZADZWOŃ

  609 103 308