OC firmy / działalności gospodarczej Zachodniopomorskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa daje każdej firmie szereg korzyści. Pomaga ona utrzymać stabilność finansową poprzez zaspakajanie roszczeń poszkodowanych podmiotów, używając w tym celu sumy gwarancyjnej. Powoduje to wzrost znaczenia przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów oraz pozwala skoncentrować się na głównym przedmiocie działalności.

  Poszukując optymalnego zakresu ubezpieczenia OC firmy lub działalności gospodarczej w zachodniopomorskim, warto zwrócić się do fullpolisa.pl. Doświadczenia specjaliści pomogą dopasować dostępne oferty do specyfiki działania konkretnego przedsiębiorstwa.

  Dodatkowe ryzyka, rozszerzające zakres ochrony udzielanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe

  Oprócz podstawowej ochrony w zakresie deliktu i kontraktu, OC firmy lub działalności gospodarczej w zachodniopomorskim, może zostać rozszerzone o specyficzne ryzyka, ściśle związane z prowadzoną działalnością. Warto omówić z przedstawicielem podejmowane na co dzień zlecenia i wykonywane prace, ich zasięg terytorialny i używany podczas ich wykonywania sprzęt, tak by dobrać odpowiednie klauzule dodatkowe. Mogą one dotyczyć m.in. szkód:

  • spowodowanych przy użyciu pojazdów, na które nie jest wymagane obowiązkowe OC;
  • dotyczących mienia, z którego firma korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu dzierżawy itp.;
  • powstałych w wyniku działania np. młotów pneumatycznych bądź innych tego rodzaju sprzętów;
  • powstałych z powodu niedostarczenia energii.

  Dodatkowo, w firmowej polisie można włączyć franszyzę redukcyjną. Obniża ona wartość wypłacanych odszkodowań oraz wysokość składki. Przykłady jej działania można omówić z przedstawicielem, tak by móc świadomie skalkulować opłacalność tego rozwiązania.

  OC firmy lub działalności gospodarczej w zachodniopomorskim dystrybuowane przez fullpolisa.pl

  Nasza firma ma dostęp do szeregu różnych ofert, które różnią się pod względem zakresu ochrony, możliwych do dokupienia klauzul dodatkowych, wyłączeń odpowiedzialności czy wysokości składek. Choć na ten ostatni aspekt klienci zwracają z reguły najwięcej uwagi, staramy się w jasny sposób przedstawić wszystkie parametry oferowanego ubezpieczenia. Często okazuje się bowiem, że warto dopłacić pewną kwotę, by uzyskać wyższy poziom gwarancji. Nie zawsze jednak ‘droższe’ oznacza to samo, co ‘lepsze’.

  Zapraszamy do osobistego kontaktu, który pozwoli państwu zapoznać się z szerokim zakresem ofert i dokonać rzetelnego ich porównania.

  ZADZWOŃ

  609 103 308