Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Malbork

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Jedną z podstawowych kwestii do uwzględnienia w budżecie przedsiębiorstwa transportowego jest ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika. W Malborku aktywną działalność prowadzi fullpolisa.pl. Multiagencja zapewnia m.in. umowy chroniące firmę w razie spóźnionej realizacji zlecenia lub zniszczenia ładunku podczas przewozu. Zakres ubezpieczenia jest dobierany do indywidualnej charakterystyki przedsiębiorstwa, dzięki czemu unika się konieczności przepłacania za niepotrzebne elementy polisy.

  Kształt ochrony udzielanej przewoźnikowi jest ściśle uzależniony od charakterystyki jego działalności. Wstępnie określa się proporcje między trasami krajowymi i zagranicznymi, główne kierunki przewozów czy środki transportu, które ubezpieczony posiada w swojej flocie.

  Ważnym zagadnieniem jest również rodzaj towarów. Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Malborku może obejmować m.in. ładunki żywnościowe (szybko psujące się w rozumieniu odpowiedniej ustawy), ładunki ADR, sprzęt elektroniczny oraz RTV i AGD, a także spirytus, alkohol itp. Przygotowując się do rozmowy, należy określić szacowaną maksymalną wartość pojedynczego transportu. Na wysokość składki i zakres ubezpieczenia wpływ ma także charakter współpracy z klientami – stały bądź doraźny oraz to, czy korzysta się z pomocy podwykonawców. Precyzyjne podanie różnych informacji (zgodnie z prawdą) pomaga specjaliście fullpolisa.pl dopasować ubezpieczenie dokładnie do potrzeb danej firmy i zapewnić optymalną ochronę.

  Franszyza redukcyjna i integralna w ubezpieczeniach OCP

  Tego typu polisy mogą posiadać wpisaną franszyzę integralną bądź redukcyjną. Ta pierwsza stanowi dolną granicę odpowiedzialności towarzystwa, czyli kwotę poniżej której świadczenia nie są wypłacane. Wprowadza się ją po to, by klient mógł sam poradzić sobie z niewielkimi szkodami, a ochronę ubezpieczeniową uruchamiać wtedy, gdy odszkodowanie przerasta jego możliwości. Druga z franszyz – redukcyjna, obniża natomiast wartość każdej z wypłat o określony procent lub kwotę.

  Kto oferuje wysokiej jakości ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Malborku?

  W fullpolisa.pl znajdują się wszystkie godne uwagi oferty dla podmiotów z branży transportowej. Szybko, sprawnie i fachowo!

  Zapraszamy również do pozostawienia swojego numeru telefonu lub adresu e-mail oraz czasu trwania aktualnej polisy. Przed jej wygaśnięciem odezwie się do Państwa nasz przedstawiciel, by zaprezentować porównanie nowych ofert.

  ZADZWOŃ

  609 103 308