Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Płock

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Umowy ubezpieczenia obejmujące odpowiedzialność cywilną przewoźnika skupiają się na ochronie w razie nieprawidłowego wykonania usługi przewozu, a dotyczą m.in. opóźnienia dostawy, uszkodzenia bądź zniszczenia towaru lub działania zdarzeń losowych. Chcąc znaleźć dobre i niedrogie ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Płocku, warto skorzystać z pomocy fullpolisa.pl. Multiagencja dobiera rozwiązania do potrzeb i możliwości konkretnego klienta.

  Jakie rozszerzenia można dokupić do ubezpieczenia OCP?

  Zakres ochrony w polisie OCP można kształtować na wiele sposobów. Jednym z głównych czynników jest zasięg terytorialny przedsiębiorstwa – czy wykonuje on zlecenia na terenie kraju, czy również poza jego granicami. Ważną kwestią jest także określenie rodzaju ładunków, bowiem niektóre z nich obarczone są podwyższonym ryzykiem, np. towary niebezpieczne ADR. Kupując polisę, należy możliwie precyzyjnie określić prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia na transport różnego rodzaju przedmiotów i włączyć do zakresu ubezpieczenia te, których przewóz jest najbardziej prawdopodobny.

  Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika z Płocka, dostarczone przez fullpolisa.pl, może zawierać także klauzulę rozszerzającą ochronę o szkody wynikające z rażącego niedbalstwa. Warto rozważyć włączenie tego ryzyka, które – pomimo wpływu na wzrost składki – znacznie zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania wypłaty świadczenia w przyszłości.
  Korzystając przy wykonywaniu zleceń z usług podwykonawców, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie przedstawiciela multiagencji. Uwzględni on to w umowie i poinstruuje klienta, jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania odszkodowania, gdyby zdarzenie nastąpiło podczas przewozu przez podwykonawcę.

  Najlepsze oferty na ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Płocku

  Multiagencja fullpolisa.pl współpracuje z czołowymi towarzystwami na rynku, dzięki czemu może przedstawiać klientom szeroki zakres możliwości. Opierając się o specyfikę działania danego przedsiębiorstwa transportowego, specjalista wskaże zakres ochrony udzielanej przez każdą z firm ubezpieczeniowych i zaprezentuje porównanie ofert. Współpraca z multiagencją daje także możliwość zmiany polisy na korzystniejszą, jeżeli taka pojawi się na rynku. Dostęp do wielu alternatyw ułatwia bowiem wybranie tej, która najbardziej odpowiada ryzykom specyficznym dla danej firmy.

  ZADZWOŃ

  609 103 308