Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Pomorskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  W mediach niemal każdego dnia pojawiają się doniesienia dotyczące wypadków bądź kolizji samochodów ciężarowych. Niejednokrotnie są to zdarzenia, w których żaden człowiek poważnie nie ucierpiał, jednak uszkodzony został przewożony towar i opóźniła się jego dostawa. Odpowiedzialność finansową ponosi wówczas firma transportowa, chyba że zadbała wcześniej o solidne ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika. W Pomorskim szeroki wachlarz ofert prezentuje multiagencja fullpolisa.pl, prowadząca współpracę z czołowymi ubezpieczycielami w kraju. Porównanie ofert w jednym miejscu pozwala łatwiej dostrzec, jak różni się wysokość składki czy zakres udzielanej ochrony, w zależności od firmy ubezpieczeniowej.

  Podstawowe fakty na temat polis OC i OCP

  Umowa tego typu pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za szereg ryzyk z firmy transportowej na towarzystwo ubezpieczeniowe. Odpowiada ono wówczas na przykład za szkody natury finansowej, spowodowane opóźnieniem w dostawie, czy kradzieżą towaru na parkingu. Samodzielne zaspakajanie roszczeń innych podmiotów mogłoby bowiem w znaczny sposób naruszać budżet przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy szkody dotyczą drogocennych towarów. Solidne ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w pomorskim, podobnie jak w innych województwach, może też stanowić walutę przetargową w rozmowach z klientami. Wolą oni powierzyć swoje mienie firmie, która oferuje pełną ochronę, niż komuś kto nie dba o bezpieczeństwo.

  Co jeszcze warto wiedzieć?

  Każda z polis może posiadać odrębne ogólne warunki ubezpieczenia, które definiują między innymi wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. Są to sytuacje, w których może ono odmówić wypłaty świadczenia, powołując się na konkretny punkt umowy. Inne z kwestii, których nie można pominąć, to franszyzy: integralna i redukcyjna. Ta pierwsza określa limit, do którego towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Druga natomiast obniża wartość wypłacanych odszkodowań. Jeżeli na przykład wynosi ona 10 %, to w przypadku szkody na 1000000 zł, klient musi samodzielnie pokryć sumę 100000 zł. Warto więc zastanowić się nad jej wysokością (i czy w ogóle z niej korzystać), jeżeli jej zastosowanie może obniżyć składkę na przykład o kilkadziesiąt złotych.

  Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w pomorskim za pośrednictwem fullpolisa.pl

  Dzięki dostępowi do wielu różnych ofert w jednym miejscu, nasi klienci mogą zaoszczędzić sporo czasu oraz wysiłku, który musieliby włożyć w samodzielne wertowanie opasłych tomów. Czytelne zestawienia wskazują na najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami, pomagając w podjęciu świadomej decyzji.

  ZADZWOŃ

  609 103 308