Czy grupowe ubezpieczenie pracowników to dobry wybór?

3 stycznia, 2023
Czy grupowe ubezpiecznie pracowników to dobry wybór?

Ostania aktualizacja : 3 stycznia, 2023

Czy grupowe ubezpieczenie pracowników to dobry wybór? Grupowe ubezpieczenie pracowników to rozwiązanie, zapewniające korzyści zarówno pracownikowi i pracodawcy. Dzięki niewielkiej kwocie miesięcznej otrzymuje się kompleksową ochronę, dlatego pracodawcy chętnie rozszerzają ochronę ubezpieczeniową o inne ryzyka. Istotną informacją jest to, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie przeprowadzają medycznej oceny ryzyka w stosunku do ubezpieczonych, czyli nie różnicują osób pod względem ich stanu zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje na temat ubezpieczenia grupowego można uzyskać w multiagencji ubezpieczeniowej Fullpolisa. Doradcy ubezpieczeniowi posiadają oferty kilkudziesięciu ubezpieczycieli, dlatego mogą dopasować polisę pod konkretne potrzeby klienta.

Czy grupowe ubezpieczenie pracowników to dobry wybór?

Uśrednione wysokości składek przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego powodują, że jest ono korzystniejsze finansowo niż ubezpieczenie indywidualne. To jaka będzie składka zależy od zakresu ubezpieczenia, struktury grupy, prowizji i ryzyka. Po zakończeniu umowy o pracę wielu pracowników może dalej kontynuować ubezpieczenie. Polisa grupowa jest przeznaczona dla kilku lub nawet kilkuset pracowników. Dlatego zakres jej ochrony powinien uwzględniać potrzeby ludzi w różnym wieku i o różnych dochodach.  

Ochrona ubezpieczenia grupowego może dotyczyć:

 • Uszczerbku na zdrowiu.
 • Poważnej choroby.
 • Pobytu w szpitalu.
 • Zabiegu chirurgicznego.
 • Śmierci członka rodziny.
 • Narodzin dziecka.
 • Zgonu osoby ubezpieczonej.

Polisa grupowa to umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, można ją przedłużyć na kolejny rok. Na takie rozwiązanie może zdecydować się zarówno duże i małe przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciele mają przygotowane również oferty dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i mini firm zatrudniających np. 3 pracowników. Takie świadczenie nie jest opodatkowane. Poza pracownikiem z ubezpieczenia grupowego mogą skorzystać także małżonkowie oraz partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia grupowego

Zaletami ubezpieczenia grupowego jest:

 • Niewielka wysokość składki.
 • Szeroki poziom ochrony.
 • Brak lub krótka karencja.
 • Składka odprowadzana przez pracodawcę.
 • Minimum formalności.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia grupowego?

Do ubezpieczenia grupowego może przystąpić każdy zatrudniony w danym przedsiębiorstwie na stałe. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą nie mieć takiej możliwości. Z takiego ubezpieczenia mogą skorzystać osoby pełnoletnie oraz te które nie ukończyły 65 roku życia. Górna granica wiekowa może się różnić w zależności do towarzystwa ubezpieczeniowego. Pracodawca może przedstawić różne warianty cenowe, różniące się zakresem ochrony. Koszt polisy grupowej jest ustalany między pracodawcą a ubezpieczycielem a jest uzależniony od danej branży, średniej wieku pracowników oraz ilości zatrudnionych.

Osoby nigdzie nie zatrudnione bądź wykonujące wolny zawód, mają możliwość wykupu otwartej polisy grupowej. Jest to opcja zbliżona do ubezpieczenia grupowego, zapewnia również szeroki zakres ochrony, zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Warto wiedzieć, że do ubezpieczenia grupowego można przystąpić w dowolnym momencie. Nie ma przeszkód, jeżeli ktoś już posiada inną polisę na przykład na życie. Pozwoli to na poszerzenie zakresu posiadanej ochrony zwiększając kwotę potencjalnego odszkodowania.

Ubezpieczenie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa jest szyte na jego miarę, z tego powodu, trzeba uwzględniać produkty, w których można łączyć różne pakiety. Pozwala to zgrać zakres polisy ze specyfiką działalności firmy, uzyskując najbardziej optymalny zakres ochrony pracowników. W firmach potrzebny jest poziom ochrony uzależniony od danego rodzaju zagrożeń. Pracownicy biurowi dążą do objęcia ubezpieczeniem rodziny, natomiast dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ważniejsze jest ubezpieczenie obejmujące nieszczęśliwe wypadki. 

Ubezpieczenie grupowe to dobre rozwiązanie dla pracowników

Ubezpieczenia grupowe to korzystny benefit pracowniczy. Pracodawca, poza tym rozwiązaniem ubezpieczeniowym może zaproponować: ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie emerytalne. Dodatkową korzyścią pracowniczego ubezpieczenia grupowego jest możliwość z jakiej może skorzystać pracodawca, a mianowicie wliczyć płacone składki w koszt uzyskania przychodu. Ponadto wykupienie umowy ubezpieczenia grupowego zwalnia pracodawcę z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej, jeżeli zostaną spełnione określone warunki.

Ważne! Towarzystwa ubezpieczeniowe przewidują, że przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia opłacania składek w przypadku zaistnienia problemów finansowych firmy. Samodzielne nabywanie polisy jest o wiele droższe od składki, którą można wynegocjować w ramach ubezpieczenia grupowego. Oferty dla pracodawcy posiadają większy zakres, natomiast klienci indywidualni nie mają możliwości uzyskać warunków podobnych do ochrony zapewnianej przez rozwiązania grupowe. Fullpolisa.pl to sprawdzona agencja do negocjowania warunków ubezpieczeń grupowych. Jeżeli poszukujesz korzystnej polisy grupowej skontaktuj się z naszymi specjalistami. 

ZADZWOŃ

609 103 308