Czy warto wykupić OC od razu przy zakładaniu działalności gospodarczej?

29 maja, 2020
Ubezpieczenie dla firmy

Ostania aktualizacja : 5 lipca, 2024

Czy warto wykupić OC od razu przy zakładaniu działalności gospodarczej? Zakładanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności, odwiedzenia kilku urzędów i poniesieniem kosztów. Dlatego duże grono przedsiębiorców nie bierze pod uwagę wykupu ubezpieczenia OC już na początkowym etapie działalności, czekając na ustabilizowanie funkcjonowania firmy. Czy to jest słuszne? Okazuje się, że nie.

Dlaczego warto zawrzeć polisę OC od razu przy zakładaniu działalności gospodarczej?Koszt ubezpieczenia OC

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając swoją działalność gospodarczą jest narażony na różne zagrożenia w tym wyrządzenie szkody osobie trzeciej lub jej mieniu. Dlatego to już na początku powinien zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Właściciel firmy nie jest jeszcze zaznajomiony z obecnymi uwarunkowaniami rynku w swoje branży, ponadto musi czasami podejmować ryzyko, aby utrzymać się lub zaistnieć na rynku.

Koszty wykupienia polisy OC będą na pewno niższe niż wypłacenie odszkodowania. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy zawodowej, podczas wykonywania działalności może dojść do wyrządzenia szkody. W takim przypadku osoba, która jej doświadczyła będzie dochodziła swoich roszczeń w sądzie, a taka sprawa może zakończyć się koniecznością wypłacenia dużej kwoty. Czyli już na początku może dojść do bankructwa. Wynajęcie dobrego adwokata to wysokie koszty, w przeciwieństwie do tego składka ubezpieczenia OC jest niewielka a zabezpieczy nowego przedsiębiorcę przed stratami i zmartwieniami.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu OC przedsiębiorstwa?

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest konstruowany różnie, w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Może ono obejmować odpowiedzialność z tytułu użytkowania czy posiadania nieruchomości oraz mienia ruchomego. A także ustawową odpowiedzialność cywilną zarówno za szkody osobowe, jak i mienia, które wynikają z prowadzonej działalności.

Zakres OC może obejmować także ryzyko nieprawidłowego wykonania zlecenia. Tak jak każde inne ubezpieczenie również w przypadku OC istnieje możliwość objęcia ochroną różnych klauzul dodatkowych np. szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony na rynek, szkody poniesione przez pracowników, stanowiące konsekwencje wypadku przy pracy itd. Jak można zauważyć, konieczne jest szczegółowe określenie, czego potrzebuje dany przedsiębiorca.

Ubezpieczenie OC w działalności przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma zagrożeniami w tym z ryzykiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub jej mieniu. Przedsiębiorca nie jest bezradny, może skorzystać z wygodnego i ekonomicznego narzędzia, jakim jest ubezpieczenie OC ( np. OCP przewoźnika ), które może zawrzeć już z chwilą rozpoczęcia działalności. Warto mieć na uwadze, że dla niektórych rodzajów działalności OC jest obowiązkowe. Zgłaszając się do firmy ubezpieczeniowej zakres OC jest ustalany indywidualnie dla danego przedsiębiorcy i jego potrzeb. Pod uwagę brany jest jej rodzaj oraz posiadane mienie.

Odpowiedzialność cywilna za wyrządzone szkody:

 • W ruchomościach i nieruchomościach
 • Stanowiące następstwa wypadków przy pracy
 • Spowodowane awariami urządzeń: kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania
 • Szkody wyrządzone przez wyprodukowany i wprowadzony na rynek produkt
 • Szkody będące następstwem działań podwykonawców
 • Wyrządzone w czasie wykonywania robót budowlanych
 • Wyrządzone w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi.

Czy przedsiębiorca może wykupić dobrowolne OC?

Nie wszystkie firmy mają obowiązek wykupienia polisy OC, jednak znając profil swojego przedsiębiorstwa i ewentualne zagrożenia warto przemyśleć taką ewentualność. Ubezpieczenie to jest bardzo przydatne, gdy poszkodowany klient będzie domagał się odszkodowania. Orzeczenie sądu przyznające wysokie sumy może doprowadzić do upadku firmy. Wysokość składki ubezpieczeniowej OC jest uwarunkowana jej zakresem, na co składa się wielkość i przedmiot działalności. Firmy ubezpieczeniowe kierują ofertę dobrowolnego ubezpieczenia OC do przedsiębiorców za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Przedmiotem polisy jest OC za szkody rzeczowe na przykład zniszczenie mienia i osobowe wyrządzone osobie trzeciej np. uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia a także spowodowania śmierci. Przedsiębiorca może rozszerzyć polisę OC o dodatkowe klauzule, ubezpieczenie może dotyczyć:

 • Szkody wyrządzonej poza terytorium kraju
 • Szkody w nieruchomościach, które użytkował ubezpieczony na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu, dzierżawy itp.
 • Szkody w rzeczach ruchomych, które stanowiły przedmiot naprawy, czyszczenia, serwisu
 • Szkody powstałe w rzeczach ruchomych powierzonych do dozoru, kontroli przez ubezpieczonego,

Polisy ubezpieczeniowe OC bardzo często obejmują okoliczności, gdy pracownicy danego przedsiębiorstwa wykonując swoją pracą, wyrządzili szkodę osobie trzeciej. Firmy ubezpieczeniowe dają możliwość objęcia ubezpieczeniem podwykonawców np. osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło, zlecenia.

ZADZWOŃ

609 103 308