Czym jest kwota ubezpieczenia?

4 stycznia, 2021
suma gwarancyjna polisy

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Czym jest kwota ubezpieczenia? Temat ubezpieczeń jest szeroki, jak rzeka i tak naprawdę można byłoby na jego temat pisać w nieskończoność. Dziś chcielibyśmy zająć się kwestią ubezpieczenia w odniesieniu do pojęcia, jakim jest kwota ubezpieczenia. Czym ona jest? Dlaczego jest tak ważna? Co należy na jej temat wiedzieć sięgając po konkretne ubezpieczenie?

Czym jest kwota ubezpieczenia?

Kwota ubezpieczenia jest to suma, która stanowi górną granicę odpowiedzialności konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, jakie wybiera klient. Taka suma dotyczy wszystkich polis majątkowych. Zawsze, gdy tylko podpisywana jest umowa, czy to dotycząca domu, samochodu czy innego rodzaju ubezpieczenia majątkowego, ustalona zostaje suma ubezpieczenia. To właśnie ona ma wpływ na to, jakiej wysokości odszkodowanie możemy otrzymać w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia, jakie objęte jest konkretnym ubezpieczeniem. Ta kwota tak naprawdę jest najważniejszą, bowiem to właśnie ona określna górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką wypłacić musi ubezpieczonemu zakład ubezpieczeń. Ten rodzaj kwoty bardzo często określany jest w środowisku ubezpieczeniowym, jako suma gwarancyjna lub też limit odpowiedzialności odszkodowawczej. W ubezpieczeniu majątkowym stanowi to integralny do niego element. Wbrew temu, co jednak przedstawiają nam informacje dotyczące sumy ubezpieczenia, a sumy gwarancyjnej, pojęcia te zasadniczo się między sobą różnią. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że ubezpieczyciel nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia, co nie dotyczy już sumy gwarancyjnej. 

Czym jest suma gwarancyjna?

Pozostając w temacie kwoty ubezpieczenia, warto także i spojrzeć nieco bliżej na termin suma gwarancyjna. Często pojęcia te traktowane są ze sobą tak samo, choć zasadniczo się one między sobą różnią. Jakie więc znajdziemy tutaj różnice? Suma ubezpieczenia zawsze podpisywana jest pomiędzy osobą ubezpieczającą, a konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli zaś w grę wchodzi suma gwarancyjna, ta jest określona na podstawie regulowanych przepisów, ale dotyczyć musi ona oczywiście polisy obowiązkowej. Zarówno suma gwarancyjna, jak również i suma ubezpieczenia mogą wynosić tyle samo, ale nie muszą. Ubezpieczyciel nie może zmniejszyć sumy gwarancyjnej, ale uwaga – jeśli chce, może ją powiększyć. 

suma ubezpieczenia

Jak ustala się sumę ubezpieczenia?

Chcąc dokonać wyliczenia sumy ubezpieczenia, ta jest określana indywidualnie przez ubezpieczyciela. Bierze się w tym pod uwagę między innymi wartość ubezpieczanego majątku. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń dotyczących mieszkania, domu, bagażu czy też każdego innego, cennego produktu. Jeśli chodzi o odpowiednią sumę ubezpieczenia dla rynku nieruchomości, tutaj bierze się pod uwagę między innymi ceny rynkowe, które panują w konkretnym miejscu, gdzie dany budynek się znajduje. A co więc z rzeczami ruchomymi? Tutaj sumuje się ich orientacyjną wartość i jednocześnie bierze się pod uwagę między inny sumę całego ubezpieczenia, którego to dotyczy. 

To, co stanowi niezwykle ważny i istotny element, to kwestia nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia. Należy zrobić wszystko, aby do takiej sytuacji nie dopuścić. Czym te działania są? Nadubezpieczenie jest to sytuacja, w której ustalona suma ubezpieczenia jest wyższa, niż wartość mienia, jakie objęte jest konkretnym ubezpieczeniem. Co to oznacza w praktyce? Ubezpieczający się będzie płacił wyższe składki, a wypłata sumy gwarancyjnej i tak będzie niższa, bowiem uwzględnia się tutaj jedynie autentyczną wartość mienia. A co z kolei z niedoubezpieczeniem? Jeśli kwota comiesięcznej składki będzie zaniżona, wówczas suma gwarancyjna także będzie niższa i osoba ubezpieczona nie otrzyma takiej kwoty, jaką za daną rzecz by chciała. Przy ubezpieczeniach kluczowe znaczenie ma także i wartość majątku, który rośnie lub który maleje, ponieważ ma to wpływ na sumę ubezpieczenia. Powinna ona być ona wraz ze zmianą wartości majątku, automatycznie także zmieniona. 

Minimum wiedzy to podstawa

Jeśli chcemy zawrzeć z danym towarzystwem ubezpieczeniowym umowę, to jak najbardziej mamy taką możliwość. Musimy tylko zdać sobie sprawę z tego, jak ważna i istotna jest znajomość niektórych pojęć i terminów, tak, aby dokonując wyboru produktu, postawić na ten najlepszy. Aby być w pełni zadowolonym, trafiony w dziesiątkę produkt ubezpieczeniowy stanowi najlepszy wybór. Powinien być on odpowiednio dobrany, zarówno pod względem jakości, korzyści, jak również i samej ceny. W towarzystwach ubezpieczeniowych pracują doradcy klienta, dzięki którym to możemy otrzymać fachową pomoc i wsparcie, tak, aby móc uzyskać jak najlepszy produkt, w pełni dopasowany do naszych potrzeb i oczekiwań. To stanowi absolutnie element nadrzędny. 

ZADZWOŃ

609 103 308