Klauzula postojowa – jedna z najważniejszych w OCPD

2 czerwca, 2020
Ubezpieczenie OCPD

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Klauzula postojowa – jedna z najważniejszych w OCPD. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego OCPD dotyczy każdej osoby posiadającej licencję transportową i wykonującej transport drogowy krajowy lub międzynarodowy. Klauzula postojowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zwiększyć zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zagrożenia rozbojem lub kradzieżą w czasie postoju pojazdu. W każdej polisie ubezpieczeniowej powinno się znaleźć takie rozszerzenie, ponieważ jego brak może być dla przewoźnika bardzo dotkliwy w sytuacji zaistnienia szkody. Może skutkować odsunięciem takiego przewoźnika od łańcucha dostaw, co uniemożliwi mu prawidłowe działanie w tej branży.

Co zapewnia przewoźnikowi klauzula postojowa?

Zabezpieczenie dla kierowców

Klauzula postojowa gwarantuje każdemu ubezpieczonemu przewoźnikowi ochronę w przypadku:

 • Zaistnienia kradzieży przewożonego ładunku w całości lub części
 • Dokonania kradzieży samochodu łącznie z ładunkiem
 • Dokonania rozboju w czasie postoju samochodu.

Obecnie dostępne są dwie klauzule rozszerzające zakres odpowiedzialności, co zapewnia przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w przypadku rozboju. Przewoźnicy posiadający klauzulę postojową muszą mieć świadomość, że nie mogą parkować swojego pojazdu na parkingach leśnych oraz we wszystkich niebezpiecznych obszarach (jeżeli nie ma takiego zapisu).

Klauzula postojowa – wymogi dla przewoźnika

Posiadając klauzulę postojową należy dokładnie zapoznać się z jej zapisami, ponieważ część z nich umożliwia postój pojazdów w zatoczkach, na parkingach przydrożnych, na terenach wydzielonych na pasie autostradowym. Zdarzają się też takie, które wymagają monitoringu w miejscu postoju a także oświetlenia. Najbardziej surowe wymogi dotyczą miejsca parkowania w strzeżonych miejscach postojowych. Wskazane do tego celu są całodobowe stacje paliw, urzędy celne, hotele, restauracje, przejścia graniczne, które znajdują się na drodze przejazdu samochodu i są do tego przeznaczone. Trzeba zawsze sprawdzać zapisy w klauzulach postojowych, ponieważ nie zastosowanie się do wymogów ubezpieczyciela będzie skutkowało odmową wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody, mimo że przewoźnik ponosi dużą stratę związaną z utratą ładunku, a często także samochodu.

Kierowca po opuszczeniu samochodu ma obowiązek:

 • Zamknąć samochód na każdy zamek zamontowany fabrycznie
 • Uruchomić zamontowane w pojeździe zabezpieczenia antykradzieżowe
 • Nie pozostawiania w pojeździe zarówno dokumentów auta jak i dokumentów przewozowych.

Przewoźnik ma obowiązek poinformowania każdego zatrudnianego kierowcę o zapisach widniejących w klauzuli postojowej, dzięki czemu będzie on przestrzegać wymagań ubezpieczyciela a tym samym uchroni pracodawcę przed odmową wypłaty odszkodowania w razie kradzieży. Znając obecne realia w przewożeniu towarów, przewoźnik przed podpisaniem klauzuli postojowej powinien negocjować jej warunki z ubezpieczycielem.

Ważnym zapisem na pewno będzie możliwość parkowania samochodu w miejscu dostaw ładunku. Dzięki temu kierowca przybywający w miejsce dostawy w weekend, gdy towar znajdujący się na samochodzie nie będzie mógł być rozładowany, będzie miał możliwość pozostawienia w tym miejscu pojazdu. Otrzymanie zgody ubezpieczyciela na taki zapis jest bardzo wygodne dla kierowcy, a zarazem chroni przewoźnika przed odmową wypłaty ubezpieczenia w przypadku kradzieży lub rozboju.

Klauzule postojowe mogą również uzależniać miejsca parkingowe od zapisów w zleceniu transportowym. Oznacza to, że w przypadku, gdy zleceniodawca w zawartej umowie wymagał postoju samochodu na parkingach strzeżonych, to mimo tego, że klauzula zapewnia inną możliwość, kierowca jest zobligowany do postoju na parkingu strzeżonym. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Takie miejsce musi być ogrodzone, dobrze oświetlone w nocy, dozorowane przez 24/7, a także posiadać blokady wjazdu i wyjazdu samochodów. Kierowca znając takie wymagania powinien zachować bilet, który potwierdzi wywiązanie się z zaleceń. Odstępstwem są tylko zdarzenia losowe takie jak: awaria pojazdu, wypadek drogowy, udzielanie pomocy uczestnikom kolizji.

Odbiór systematycznych tygodniowych odpoczynków kierowcy stwarza trudności przy planowaniu przewozu towarów, z powodu braków w zasobach osobowych. Przewoźnik jest zmuszony do zmian w organizacji transportu, co wiąże się dodatkowymi kosztami. Jest to kolejny powód do uwzględnienia w klauzuli postojowej zapisów związanych z odbiorem odpoczynków. Dzięki temu powstanie takiej konieczności nie spowoduje odmówienia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego OCPD dotyczy każdej osoby posiadającej licencję transportową i wykonującej transport drogowy krajowy lub międzynarodowy. Klauzula postojowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zwiększyć zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zagrożenia rozbojem lub kradzieżą w czasie postoju pojazdu. W każdej polisie ubezpieczeniowej powinno się znaleźć takie rozszerzenie, ponieważ jego brak może być dla przewoźnika bardzo dotkliwy w sytuacji zaistnienia szkody. Może skutkować odsunięciem takiego przewoźnika od łańcucha dostaw, co uniemożliwi mu prawidłowe działanie w tej branży.

Co zapewnia przewoźnikowi klauzula postojowa?

Klauzula postojowa gwarantuje każdemu ubezpieczonemu przewoźnikowi ochronę w przypadku:

 • Zaistnienia kradzieży przewożonego ładunku w całości lub części
 • Dokonania kradzieży samochodu łącznie z ładunkiem
 • Dokonania rozboju w czasie postoju samochodu.

Obecnie dostępne są dwie klauzule rozszerzające zakres odpowiedzialności, co zapewnia przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w przypadku rozboju. Przewoźnicy posiadający klauzulę postojową muszą mieć świadomość, że nie mogą parkować swojego pojazdu na parkingach leśnych oraz we wszystkich niebezpiecznych obszarach (jeżeli nie ma takiego zapisu).

Klauzula postojowa – wymogi dla przewoźnika

Posiadając klauzulę postojową należy dokładnie zapoznać się z jej zapisami, ponieważ część z nich umożliwia postój pojazdów w zatoczkach, na parkingach przydrożnych, na terenach wydzielonych na pasie autostradowym. Zdarzają się też takie, które wymagają monitoringu w miejscu postoju a także oświetlenia. Najbardziej surowe wymogi dotyczą miejsca parkowania w strzeżonych miejscach postojowych. Wskazane do tego celu są całodobowe stacje paliw, urzędy celne, hotele, restauracje, przejścia graniczne, które znajdują się na drodze przejazdu samochodu i są do tego przeznaczone. Trzeba zawsze sprawdzać zapisy w klauzulach postojowych, ponieważ nie zastosowanie się do wymogów ubezpieczyciela będzie skutkowało odmową wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody, mimo że przewoźnik ponosi dużą stratę związaną z utratą ładunku, a często także samochodu.

Kierowca po opuszczeniu samochodu ma obowiązek:

 • Zamknąć samochód na każdy zamek zamontowany fabrycznie
 • Uruchomić zamontowane w pojeździe zabezpieczenia antykradzieżowe
 • Nie pozostawiania w pojeździe zarówno dokumentów auta jak i dokumentów przewozowych.

Przewoźnik ma obowiązek poinformowania każdego zatrudnianego kierowcę o zapisach widniejących w klauzuli postojowej, dzięki czemu będzie on przestrzegać wymagań ubezpieczyciela a tym samym uchroni pracodawcę przed odmową wypłaty odszkodowania w razie kradzieży. Znając obecne realia w przewożeniu towarów, przewoźnik przed podpisaniem klauzuli postojowej powinien negocjować jej warunki z ubezpieczycielem.

Ważnym zapisem na pewno będzie możliwość parkowania samochodu w miejscu dostaw ładunku. Dzięki temu kierowca przybywający w miejsce dostawy w weekend, gdy towar znajdujący się na samochodzie nie będzie mógł być rozładowany, będzie miał możliwość pozostawienia w tym miejscu pojazdu. Otrzymanie zgody ubezpieczyciela na taki zapis jest bardzo wygodne dla kierowcy, a zarazem chroni przewoźnika przed odmową wypłaty ubezpieczenia w przypadku kradzieży lub rozboju.

Klauzule postojowe mogą również uzależniać miejsca parkingowe od zapisów w zleceniu transportowym. Oznacza to, że w przypadku, gdy zleceniodawca w zawartej umowie wymagał postoju samochodu na parkingach strzeżonych, to mimo tego, że klauzula zapewnia inną możliwość, kierowca jest zobligowany do postoju na parkingu strzeżonym. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Takie miejsce musi być ogrodzone, dobrze oświetlone w nocy, dozorowane przez 24/7, a także posiadać blokady wjazdu i wyjazdu samochodów. Kierowca znając takie wymagania powinien zachować bilet, który potwierdzi wywiązanie się z zaleceń. Odstępstwem są tylko zdarzenia losowe takie jak: awaria pojazdu, wypadek drogowy, udzielanie pomocy uczestnikom kolizji.

Odbiór systematycznych tygodniowych odpoczynków kierowcy stwarza trudności przy planowaniu przewozu towarów, z powodu braków w zasobach osobowych. Przewoźnik jest zmuszony do zmian w organizacji transportu, co wiąże się dodatkowymi kosztami. Jest to kolejny powód do uwzględnienia w klauzuli postojowej zapisów związanych z odbiorem odpoczynków. Dzięki temu powstanie takiej konieczności nie spowoduje odmówienia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Każdy przewoźnik powinien mieć świadomość ważności i opłacalności posiadania polisy ubezpieczeniowej OCPD z klauzulą postojową, otwiera to przed nim możliwość uzyskania wielu intratnych zleceń na przewóz towarów. Niektórzy zleceniodawcy odstępują od przekazania przewozu swojego towaru przewoźnikowi nieposiadającemu takiej klauzuli. Nie zawsze kierowca może zaparkować na parkingu strzeżonym, wykluczenie takiej konieczności w klauzuli postojowej zabezpiecza przewoźnika przed odmową wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody.

ZADZWOŃ

609 103 308