OC Zawodowe do licencji na busy do 3,5t

29 kwietnia, 2022
OC Zawodowe do licencji na busy do 3,5t

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

OC Zawodowe do licencji na busy do 3,5t. Ubezpieczenie OC dla przewoźnika drogowego jest przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących zawodowy, zarobkowy przewóz towarów lub osób (PKD 49.41). Firma transportowa musi być zarejestrowana na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Ponadto wymagane jest posiadanie stosownych licencji oraz zezwoleń lub rozpoczęcie procedury ubiegania się o takie dokumenty prawne. Przewoźnik musi wykazać odpowiednią zdolność finansową a także posiadać niezbędne kompetencje zawodowe. Dla dostosowania zmian w transporcie drogowym wydano Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. Od 21 lutego 2022 ubezpieczeniem zostali objęci również przewoźnicy mniejszych pojazdów i są zobowiązani do wykupienia OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t. Ubezpieczenie dotyczy przewozów w ruchu krajowym i w ruchu międzynarodowym (DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t).

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t

Towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje ubezpieczeniem OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t za należności pieniężne wobec osób trzecich które ściśle wynikają z wykonywania przewozu drogowego (art. 7 Rozporządzenia). Ubezpieczeniu podlegają zobowiązania finansowe ujęte w ustawie 1, których przewoźnik drogowy (ubezpieczony) nie może spełnić z powodu wypadku ubezpieczeniowego. Jego konsekwencją jest utrata zdolności finansowej przewoźnika (art. 3 Rozporządzenia).

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t

Wykupując polisę OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t, trzeba mieć na uwadze, że ubezpieczyciel wprowadza pewne wykluczenia, które powodują brak jego odpowiedzialności.

Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności finansowej za zobowiązania w przypadku:

 • Szkody, która nie łączyła się z realizowaniem zawodu przewoźnika drogowego.
 • Prowadzenia działalności transportowej bez ważnej licencji lub zezwolenia.
 • Użytkowaniem pojazdu bez wymaganych uprawnień.
 • Zatrudnieniem przez przewoźnika drogowego osób nie posiadających wymaganych kwalifikacji.
 • Transportowaniem substancji niebezpiecznych (bioaktywne, radioaktywne).

Brak odpowiedzialności ubezpieczyciela wiąże się także z:

 • Ryzykiem politycznym.
 • Wpłatą zobowiązań finansowych dla osób bliskich.
 • Likwidowaniem szkody osobowej.
 • Konfiskatą mienia.

Nie pokrywanie kosztów przez ubezpieczyciela które poniósł ubezpieczający się za:

 • Nałożone kary i grzywny.
 • Szkody środowiskowe.
 • Atak cybernetyczny.

Brak odpowiedzialności ubezpieczyciela występuje także w przypadku pokrycia konkretnych szkód z innych ubezpieczeń: OC, NNW, OCPD, ubezpieczenie pod leasing. Ważną informacją na przewoźników, którzy wykupują OC zawodowe do licencji na busy do 3, 5t, jest to, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w sytuacji narażenia go na sankcje międzynarodowe.

Okres trwania ubezpieczenia OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t

Okres ubezpieczenia OC zawodowe do licencji na busy do 3, 5t trwa 12 miesięcy. Jednak przewoźnik, który zawarł umowę jest uprawniony do rezygnacji w ustalonym terminie 7 dni od dnia, w którym została ona podpisana. Są sytuacje w których umowa ulega rozwiązaniu: zawieszenie, zaprzestanie prowadzenia przewozu drogowego, bądź utrata stosownych uprawnień do jego wykonywania.

Ważne! Licencja na przewóz towarów i osób jest udzielana na okres od 2 do 50 lat. W tym czasie przewoźnik drogowy musi posiadać wymagane ubezpieczenie. Polisę OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t należy odnawiać każdego roku, to znaczy zawrzeć kolejne ubezpieczenie. Niedopilnowanie terminów automatycznie wiąże się z pokrywaniem szkód transportowych z własnej kieszeni.

Suma ubezpieczenia OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t

Czym jest suma ubezpieczenia? To kwota jaka zostanie zapisana w polisie i jest ona górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia jest wskazana w Rozporządzeniu i odnosi się do liczby ubezpieczonych pojazdów oraz ich masy całkowitej. Ważne! Łączna wartość sum ubezpieczenia, które obejmują konkretne pojazdy jest łączną sumą ubezpieczenia z umowy.

Suma ubezpieczenia OC zawodowe do licencji na busy do 3, t wykorzystywane do wykonywania przewozów wynosi:

 • Pierwszy pojazd o masie powyżej 2,5 t do 3,5 t – 1800 EUR.
 • Kolejny pojazd o masie powyżej 2,5 t do 3,5 – 900 EUR.

Polisa OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t jest uznawana przy składania wniosku o przyznanie bądź też odnowienie licencji transportowej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Dotyczy wszystkich przewoźników, którzy wykonują zarobkowy przewóz towarów. Ubezpieczenie to spełnia wymagania finansowe, jakimi musi się wykazać przewoźnik ubiegający się o licencję transportową.

Czy można podnieść wartość sumy ubezpieczeniowej? Tak, jeżeli przewoźnik dokupił nowe pojazdy na podstawie prowadzonej działalności transportowej. Można tego dokonać na wniosek przedsiębiorcy, po uiszczeniu składki dodatkowej.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej? Wysokość składki jest uzależniona od masy oraz ich ilości pojazdów wykorzystywanych przez przedsiębiorcę do prowadzenia zarobkowego przewozu drogowego. Ważne! Składka na ubezpieczenie OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t płatna jest jednorazowo.

Gdzie szukać informacji o ubezpieczeniu OC zawodowe do licencji na busy do 3,5t?

Warto zwrócić się do negocjatora w Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych, udzieli on odpowiedzi na wszystkie pytania i wskaże najbardziej optymalną umowę ubezpieczeniową. Mulitagencja skupia kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych, dzięki czemu ma możliwość dokładnego dopasowania polisy do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Dzięki współpracy z profesjonalistami przewoźnik będzie stale zorientowany na rynku ubezpieczeniowym. 

ZADZWOŃ

609 103 308