Ubezpieczenia AC co to jest?

29 listopada, 2021
Ubezpieczenia ac co to jest?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Ubezpieczenia AC co to jest? Każdy doświadczony kierowca lub ten, który dopiero uczestniczy w kursie na prawo jazdy wie, że kierowanie samochodem wiąże się z pewnym ryzykiem, któremu należy zapobiegać. Od tego ryzyka trzeba się również ubezpieczyć, ponieważ można być zarówno uczestnikiem kolizji drogowej jak też jej sprawcą. W pierwszym przypadku pokrycie szkód będzie realizowane z OC sprawcy wypadku, w drugim uszkodzenia powstałe w swoim samochodzie trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni. Jeżeli auto zostanie skradzione lub zdewastowane taka polisa nie wystarczy, dlatego trzeba wdrożyć inne rozwiązanie jakim jest AC.

Ubezpieczenia AC – co to jest?

AC, czyli autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym chroniącym właściciela pojazdu przed różnymi zdarzeniami, które mogą wystąpić na drodze i nie tylko. Co ważne, taka polisa ubezpieczeniowa może zostać dopasowana do potrzeb każdego kierowcy w sposób indywidualny. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem oferowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest wykup pakietu łączącego polisę OC i AC. Powodem, dla którego autocasco cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród posiadaczy samochodów, jest pomoc finansowa dla sprawcy kolizji/wypadku w zakresie poniesionych przez niego szkód rzeczowych. Obowiązkowe OC powoduje wypłatę odszkodowania tylko osobie nie będącej sprawcą zdarzenia.

Posiadając polisę AC otrzymuje się gwarancję wypłaty środków finansowych na pokrycie w/w szkody oraz innych zdarzeń takich jak:

 • Kolizja z innymi samochodami oraz osobami, zwierzętami lub rzeczami, które znajdowały się poza autem.
 • Uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie a także zwierzęta.
 • Uszkodzenie auta w wyniku trudnych warunków środowiskowych: usuwanie się ziemi, powódź, grad, huragan, zatopienie, uderzenie pioruna, lawina itd.
 • Kradzieży samochodu lub jego elementów.
 • Pożaru
 • Wybuchu.

Aby uzyskać wypłatę pieniędzy za takie zdarzenia muszą one zostać wymienione w polisie AC. Zakres ochrony oferowany przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe określone jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Jak wybrać optymalne dla siebie autocasco – AC?

Przed przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia AC, należy dokładnie przeczytać zakres polisy. Jeżeli OC jest znormalizowane o tyle AC może mieć różny zasięg i obejmować ochroną właściciela pojazdu w mniejszym lub większym obszarze.To właściciel samochodu decyduje o składnikach swojej polisy ubezpieczeniowej.Trzeba mieć świadomość, że bardziej rozległa ochrona to większy koszt, ale wprowadzanie ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wiąże się z ograniczeniem ochrony a nie tylko ceny.

Czy warto mieć ubezpieczenie AC? Jeżeli zapisy polisy AC będą adekwatne do ryzyka, to na pewno tak. Ale każdy przypadek jest indywidualny, niedopasowane warunki umowy mogą spowodować brak wypłaty odszkodowania lub zmniejszenie jego wysokości. Najlepiej kupować ubezpieczenie AC w firmie, która posiada doświadczenie w tej branży i skupia wszystkich ubezpieczycieli.

Na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie AC?

Franszyza redukcyjna – jest to udział własny w zaistniałej szkodzie, a dokładnie oznacza, ile jej procent lub jaka kwota będzie pokrywana przez posiadacza polisy. Na przykład 10 %, jednak nie mniej niż 1200 złotych lub udział ubezpieczonego wyniesie 1200 złotych.  W przypadku wartości likwidacji szkody wyliczonej na 12000 złotych, przy udziale 10%, posiadacz AC otrzyma odszkodowanie w wysokości 10800 złotych.

Innym rodzajem franszyzy jest wariant integralny, a dokładnie chodzi o wartość kwotową powyżej której towarzystwo ubezpieczeniowe bierze odpowiedzialność za szkodę. Jeżeli wartość szkody będzie określona na 1000 złotych, to odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy szkoda będzie wyższa od tej kwoty. Zawarcie ubezpieczenia AC z franszyzą wiąże się z niższą składką. Jednak jej opłacalność wymaga dokładnej analizy, której samodzielnie przeprowadzenie może okazać się trudne.

Jakie są metody likwidacji szkody AC?

Obecnie występują następujące metody likwidacji szkody:

 • Warsztatowa – posiadacz polisy AC sam wybiera warsztat, w który zostanie wykonana naprawa pojazdu. Może wybrać opcję z wypłatą odszkodowania na swoje konto bankowe i samodzielnie rozliczyć się z warsztatem lub wybrać wariant rozliczenia bezgotówkowego, czyli warsztat rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym.   
 • Kosztorysowa – rzeczoznawca przeprowadza wycenę likwidacji szkody, sporządza kosztorys, który jest podstawą wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Co trzeba jeszcze wiedzieć o ubezpieczeniu AC?

 • AC z amortyzacją części – w takim przypadku ubezpieczyciel może uzależniać wysokość odszkodowania od ich zużycia.Tak więc, gdy konkretna część w związku z zaistniałą szkodą musi zostać wymieniona, to ubezpieczyciel nie dokona wypłaty, uwzględniając cenę nowej częściej, ale weźmie pod uwagę jej zużycie i wypłaci mniejszą kwotę odszkodowania. Dlatego trzeba pamiętać, o tym, że taki wariant AC jest związany z niższą ceną ochrony ubezpieczeniowej.
 • AC a części zamienne – likwidacja szkody może być wykonana przy użyciu oryginalnych części albo ich zamienników. Wybierając drugą opcję składka polisy AC będzie mniejsza.
 • AC ze stałą sumę ubezpieczenia – wyceniając wartość szkody i koszty jej likwidacji, towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę wartość samochodu z dnia, w którym została zawarta umowa ubezpieczeniowa AC.

Ważne! Posiadanie polisy AC nie gwarantuje wypłaty odszkodowania w sytuacji wystąpienia szkody wskutek zaniedbań kierowcy samochodu oraz w przypadku umyślnej winy właściciela auta. 

ZADZWOŃ

609 103 308