Ubezpieczenie firmy transportowej

2 grudnia, 2021
Ubezpieczenie firmy transportowej

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Ubezpieczenie firmy transportowej, Prowadzenie działalności gospodarczej takiej jak przewóz różnego rodzaju ładunków zawsze narażone jest na liczne zagrożenia. Dążenie do ich ograniczenia daje możliwość osiągnięcia dobrych dochodów i uznania wśród kontrahentów. Aby zrealizować takie zadania niezbędne jest dobrze dopasowane ubezpieczenie firmy transportowej, zabezpieczające przed stratami finansowymi wskutek zaistnienia różnych zdarzeń losowych. Ubezpieczeniu podlegają środki transportu, przewożony towar, pracownicy, spedytorzy oraz całe mienie firmy.

Dlaczego ubezpieczenie firmy transportowej jest takie ważne?

Powodem jest wiele czynników:

  • Wymogi prawne w przypadku odpowiedzialności cywilnej – OC komunikacyjne.
  • OCPD tzn. odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego i lepsza wiarygodność wśród potencjalnych klientów.
  • Ubezpieczenie AC jest wymagane, jeżeli samochód jest leasingowany.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa swojej firmy.

Ubezpieczenie firmy transportowej jest złożonym procesem wymagający dokładnej analizy i wyboru optymalnego zakresu polisy. Z tego powodu, nie można podejmować pochopnych decyzji, lepiej skorzystać z fachowego doradztwa i wykupić ubezpieczenie na miarę potrzeb swojej firmy. Mulitiagencja zajmuje się ubezpieczeniami i skupia wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w jednym miejscu, posiada doświadczenie i dostosuje najkorzystniejszy zakres ubezpieczenia dla firmy transportowej.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie firmy transportowej?

Firma transportowa najczęściej dysponuje wieloma samochodami ciężarowymi i wykupowanie polis dla każdego pojazdu oddzielnie generuje znaczne koszty. Ponadto szkoda na jednej ciężarówce spowoduje utratę zniżek na pozostałych. Lepszym rozwiązaniem jest wykupienie polisy flotowej, ponieważ w tym przypadku ubezpieczenie jest wyliczane indywidualnie i można uzyskać korzystne cenowo ubezpieczenie OC oraz AC.

Główne ubezpieczenia firmy transportowej

Dla branży transportowej towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały różne warianty ubezpieczeń od obowiązkowych po dobrowolne. Ubezpieczenie OCPD, czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego jest dobrowolne i zabezpiecza firmę transportową przed ewentualnym uszkodzeniem ładunku w czasie transportu. Wielu kontrahentów wybiera przewoźników, którzy posiadają wykupioną polisę OCPD, ponieważ otrzymają odszkodowanie za uszkodzenie lub utracenie powierzonego towaru. Właściciel firmy transportowej musi pamiętać o wykupieniu obowiązkowego OC zawodowego przewoźnika do licencji. Jego brak może wiązać się z otrzymaniem dotkliwej kary od ITD.

Czy wykupienie polisy OCPD wiąże się z dużymi kosztami?

Doradcy szacują, że koszt OCPD stanowi do 1% obrotów firmy transportowej. Wybieranie najtańszej wersji wiąże się z wieloma wykluczeniami, co może skutkować wypłatą odszkodowania tylko za część towaru.Takie ubezpieczenie mogą wykupić firmy z osobowością prawną lub bez.

Cena polisy firmy transportowej OCPD jest zależna od:

  • Suma gwarancyjna – wyższa kwota odpowiedzialności ubezpieczyciela zwiększa szanse na pokrycie całego kosztu likwidacji szkody wskutek jego uszkodzenia lub utraty. Dlatego większość firm transportowych wybiera 100% odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za przewożony ładunek.
  • Rozszerzenie polisy o ryzyko rozboju.
  • Rodzaj przewożonego towaru – wszystkie towary tzw. podwyższonego ryzyka stanowią wyłączenia lub objęte jest ubezpieczeniem z wyższą składką.Takimi towarami są: sprzęt AGD, RTV, komputerowy, części samochodowe itd. Dotyczy to również towarów niebezpiecznych ADR np. materiały wybuchowe.
  • Obszar, po którym przewożony jest ładunek – OCPD w ruchu krajowym lub OCPD w ruchu międzynarodowym.
  • Franszyza redukcyjna oraz integralna – wiążą się z ponoszeniem części kosztów likwidacji szkody przez firmę transportową.

Ubezpieczenie CARGO ładunków w transporcie

W przypadku ubezpieczenia OCPD chroniony jest przewoźnik przed odpowiedzialnością za powstałe szkody podczas transportu towarów. Natomiast w przypadku ubezpieczenia Cargo zabezpieczony jest transportowany ładunek. Jest to ubezpieczenie w przypadku ubytku, uszkodzenia, utraty przewożonego towaru. Ubezpieczeniem objęte są ładunki zarówno w transporcie krajowym i międzynarodowym, obejmuje szkody wynikające z warunków atmosferycznych oraz upadku przedmiotu na samochód. Polisą objęta jest szkoda spowodowana w wyniku wypadku drogowego pojazdu, rozboju. Cargo to ubezpieczenie obejmujące zdarzenia nagłe które nie są zależne od firmy transportowej.

Ubezpieczenie pracowników oraz majątku firmy transportowej

Mienie firmy transportowej to nie tylko samochody ciężarowe, ale również nieruchomości oraz różne urządzenia.Taki majątek również może ulec zniszczeniu wskutek pożaru lub zaginąć w przypadku kradzieży. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej chroniącej majątek firmy, pozwoli uzyskać odszkodowanie i wypłatę środków finansowych na pokrycie szkód.

Największym dobrem firm transportowych są pracownicy, których należy objąć ubezpieczeniem w razie wypadku. Przedsiębiorcy najczęściej wybierają ubezpieczenie grupowe na życie, które zapewni wypłatę odszkodowania pracownikom. Każdy przewoźnik oferujący kierowcom korzystną dla nich polisę ma szanse na zatrudnienie doświadczonych pracowników, dla których jest to ważne.

ZADZWOŃ

609 103 308