Ubezpieczenie OC firmy budowlanej co obejmuje

5 stycznia, 2022
Ubezpieczenie OC firmy budowlanej co obejmuje

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej co obejmuje. Prowadząc działalność gospodarczą której celem jest świadczenie prac budowlanych, warto wykupić ubezpieczenie OC. Posiadanie takiej polisy zabezpiecza właściciela firmy budowlanej przed pokrywaniem szkód jakie mogą mieć miejsce podczas wykonywania różnych prac. Obecnie ubezpieczenie OC firmy budowlanej jest działaniem standardowym ale nieobowiązkowym. Jednak niezadbanie o taką ochronę utrudni wygranie intratnego przetargu i osiągnięcie dobrych zysków. W branży budowlanej najlepszym wyborem jest OC z odpowiednim dopasowaniem klauzul co skutecznie chroni firmę, jej właściciela, pracowników oraz podwykonawców.

Czy firma budowlana powinna mieć ubezpieczenie OC?

Czy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania OC firmy budowlanej? Takie ubezpieczenie jest konieczne tylko w przypadku architektów oraz inżynierów. Jednak współcześni klienci indywidualni oraz duże firmy podejmują głównie współpracę z właścicielem firmy budowlanej który posiada polisę OC.    

Co zapewnia ubezpieczenie OC firmy budowlanej?

Ogólnie rzecz biorąc, polisa OC chroni firmę budowlaną przed ponoszeniem kosztów za powstałe szkody w skutek działań jej pracowników. W przypadku gdy dojdzie do strat ich pokryciem zajmie się ubezpieczyciel. Co to oznacza? Otóż, właściciel firmy budowlanej nie będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów zniszczonego sprzętu, materiałów, mebli, do którego doszło z winy pracowników. Dodatkowym plusem wykupienia OC na firmę budowlaną jest wypłata odszkodowania osobie poszkodowanej czyli klientowi. Jedynym warunkiem jest zakres jakim jest objęta polisa, czyli zapis danego zdarzenia.

Dlatego podpisując z ubezpieczycielem umowę trzeba uwzględnić w niej: rodzaj zagrożeń, potrzeb oraz ryzyka.Taka polisa powinna obejmować różnego rodzaju wypadki i zdarzenia mogące mieć miejsce podczas pracy. Z tego powodu, właściciel firmy budowlanej powinien wybrać polisę z całą gamą różnych rodzajów ryzyka określone klauzulami z konkretnym symbolem PKD.

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej – co obejmuje?

  • Odpowiedzialność cywilna powinna obejmować realizowane prace budowlano-montażowe i wiążące się z tym błędy wykonawcze.Taki zapis stanowi rozszerzenie zakresu OC zgodnie z numerem PKD. Klauzula będzie przydatna w sytuacji, gdy po zakończeniu realizacji prac klient będzie zgłaszał poprawki. Wynikające z tego roszczenia spadają na towarzystwo ubezpieczeniowe.
  • Odpowiedzialność cywilna właściciela firmy (pracodawcy) za ewentualne wypadki przy pracy. Posiadając takie zapisy w umowie ubezpieczeniowej, roszczenia pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy będą pokryte przez ubezpieczyciela.
  • NNW, czyli ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zagwarantuje wypłatę środków finansowych w przypadku uszkodzenia ciała pracownika lub jego śmierci. Polisa obejmuje także zwrot kosztów jego leczenia oraz rehabilitacji.Taki zakres ubezpieczenia jest szczególnie istotny w przypadku firm budowlanych, ponieważ często się zdarza, że pracownicy wykonują działania na wysokościach. Zakres NNW nie pokrywa się z OC właściciela firmy za wypadki przy pracy, dlatego lepiej wybrać obydwa rozszerzenia.
  • Odpowiedzialność cywilna za straty spowodowane przez walce, pojazdy wolnobieżne, młoty, kafary. Jeżeli podczas prac budowlanych pracownicy używają takiego sprzętu, ubezpieczenie OC z rozszerzeniem jest niezwykle ważne. Ich wykorzystywanie może spowodować szkody, dlatego w polisie powinna znaleźć się taka właśnie klauzula.
  • Odpowiedzialność cywilna za mienie powierzone. Jeżeli pracownicy firmy budowlanej wykorzystują materiał powierzony przez klienta, takie rozszerzenie OC jest nieodzowne.
  • Odpowiedzialność cywilna za ewentualne straty finansowe. Klauzula będzie miała duże znaczenie w przypadku, gdyby podczas wykonywania prac straty poniósł biznes innej osoby. Przykładem może być uszkodzony kabel, z którego korzysta również placówka handlowa która nie może korzystać ze swoich lodówek, zamrażarek.
  • Odpowiedzialność cywilna podwykonawców. Właściciel firmy budowlanej korzystający z usług podwykonawców odpowiada za jakość wykonania ich pracy tak samo jak w przypadku swoich pracowników. Dlatego zlecając realizację prac firmie zewnętrznej warto uchronić się przed szkodami jakich mogą dokonać jej pracownicy.

Czy warto zainwestować w rozszerzony pakiet ubezpieczenia firmy budowlanej?

Właściciel firmy budowlanej powinien pomyśleć o wykupieniu pakietu rozszerzonego. Dlaczego? Poza polisą odpowiedzialności cywilnej, dodatkowe warianty zabezpieczą przed taką ewentualnością jak: niedotrzymanie terminu wykonania zleconych prac (podany w umowie). Dzięki temu za powstałe opóźnienia, firma budowlana nie zostanie obciążona karami.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia OC firmy budowlanej?

Każda polisa ubezpieczeniowa jest inna, ponieważ zawiera inne składniki ryzyka jakie będzie ponosiło towarzystwo ubezpieczeniowe. To właśnie ma największy wpływ na ostateczny koszt wykupienia ubezpieczenia OC. Innym czynnikiem mającym odniesienie do ceny polisy ma wielkość firmy budowlanej i zakres realizowanych przez nią zadań. Mała firma może prowadzać na przykład tylko remonty a duża realizować ogromne przedsięwzięcia na wielkich konstrukcjach. Pod uwagę będzie brane skomplikowanie prac, niebezpieczeństwo wiążące się z ich wykonaniem. Na przykład czy będzie to kładzenie tynku czy prace rozbiórkowe.Trzeba zrozumieć, że większe ryzyko wiąże się z wyższą ceną ubezpieczenia. Przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej OC, powinien dokładnie zapoznać się z jej zapisami. Dokładnie chodzi o ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ to one wskazują, jaki rodzaj ochrony będzie zapewniony. 

ZADZWOŃ

609 103 308