Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej mazowieckie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Prowadzenie agencji pracy tymczasowej, choć spełnia ważne funkcje dla rynku pracy, zaspakajając potrzeby różnych podmiotów na pracowników oraz dając tym ostatnim szansę znalezienia źródła zarobku, niesie też za sobą wysoką odpowiedzialność materialną. Na co należy zwrócić uwagę oraz jak ustrzec się przed roszczeniami? Specjaliści fullpolisa.pl czekają na zgłoszenia od klientów. Odpowiedzą oni na wszelkie pytania oraz przedstawią kalkulacje kilku konkurencyjnych ofert.

  Ubezpieczenie agencji pracy tymczasowej w zakresie szkód wyrządzonych przez pracowników

  Ze względu na stan prawny, w myśl którego za szkody wyrządzone przez pracowników tymczasowych odpowiada agencja pośrednictwa, warto sprawić sobie ochronę w postaci solidnego ubezpieczenia OC agencji pracy tymczasowej. W mazowieckim dość często można usłyszeć o szkodach różnego kalibru, które zostały spowodowane właśnie przez pracowników z agencji. Mając dobrą polisę, agencja ta pozostanie wolna od samodzielnego ponoszenia kosztów zdarzeń. Dotyczy to zarówno roszczeń ze strony samego pracodawcy użytkownika, jak i jego klientów i kontrahentów, czyli osób trzecich w stosunku do stron transakcji. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach agencja pracy może zwrócić się z regresem do pracownika i odzyskać środki, które wypłaciła pracodawcy użytkownikowi. Niejednokrotnie jednak proces ten przedłuża się, a szybka wypłata odszkodowania z polisy pozwala wówczas zachować płynność finansową. Istnieje też możliwość wykupienia klauzuli, dzięki której pieniądze wypłaci ubezpieczyciel, ale nie będzie miał prawa do regresu.

  Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej – szkody wyrządzone pracownikom

  Choć stworzenie bezpiecznego środowiska pracy jest zadaniem pracodawcy użytkownika, to niejednokrotnie zdarza się, że sąd nakłada obowiązek wypłaty pracownikowi odszkodowania za wypadek przy pracy przez agencję. Dobrze skomponowane ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej z mazowieckiego powinno więc obejmować także tzw. OC pracodawcy, czyli pokrywać odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy.

  Ubezpieczenie OC agencji pośrednictwa pracy – odpowiednie sumy i klauzule dodatkowe

  W fullpolisa.pl kładzie się duży nacisk na dostosowanie parametrów ubezpieczenia konkretnie do potrzeb danego klienta. W przypadku agencji pośrednictwa pracy będzie to zarówno wysokość sum gwarancyjnych, jak i obecność niezbędnych klauzul dodatkowych.

  Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej z mazowieckiego uwzględni wszystkie te, a także wiele innych, ważnych czynników.

  ZADZWOŃ

  609 103 308