Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej śląskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Odpowiedzialność cywilna agencji pracy tymczasowej to złożona kwestia, której poświęcono odrębną ustawę, funkcjonującą w aktualnym porządku prawnym. Istnieje wiele podmiotów, które mogą się do agencji zgłaszać z roszczeniami, a przepisy nakładają na nią wówczas obowiązek wypłaty odszkodowania. Jak zapewnić sobie odpowiednie zaplecze finansowe, pozwalające na sprawną realizację tego typu wypłat? Najprostszym sposobem wydaje się być specjalne ubezpieczenie OC, dostępne u przedstawicieli fullpolisa.pl w licznych wariantach.

  Kiedy ubezpieczenie agencji pracy tymczasowej chroni przed szkodami spowodowanymi przez pracowników?

  Wybierając ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej (w śląskim dostępne przez fullpolisa.pl) nie sposób pominąć takiej kwestii, jak odpowiedzialność towarzystwa za szkody wyrządzone innym podmiotom przez pracowników agencji. Drogocenny towar, specjalistyczny sprzęt, pojazdy czy nieruchomości – wszystko to może zostać uszkodzone przez chwilę nieuwagi lub zaniedbanie pojedynczej osoby. Bez odpowiedniej polisy agencja naraża się na znaczne koszty. W przypadku wykupienia ochrony obciążeniem jest natomiast jedynie składka ubezpieczeniowa, której wysokość zna się z góry, podobnie jak i termin jej zapłaty.

  Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej pracownikom?

  Choć obowiązki w zakresie zorganizowania bezpiecznego środowiska pracy spoczywają na pracodawcy użytkowniku, to wielokrotnie już werdykty sądów po wypadkach przy pracy wskazywały, że poszkodowany pracownik może rościć sobie prawo do odszkodowania jedynie od podmiotu, który go zatrudnia, a więc od agencji pośrednictwa. Dlatego ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej ze śląskiego powinno zawierać dodatkowy składnik, tzw. „OC pracodawcy”, które zapewni wypłatę pieniędzy w opisanej sytuacji. Przy niektórych wypadkach odszkodowanie może sięgać nawet setek tysięcy złotych, a taką pulę środków niełatwo jednorazowo wypłacić nawet prężnie działającej agencji.

  Czego nie może zabraknąć w ubezpieczeniu OC agencji pośrednictwa pracy?

  Przygotowując porównanie ofert na ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej ze śląskiego, specjaliści z fullpolisa.pl wezmą pod uwagę zarówno konieczność włączenia odpowiednich klauzul dodatkowych, jak i ustalenia sum gwarancyjnych na poziomie, który zapewni pełne pokrycie ewentualnych szkód.

  ZADZWOŃ

  609 103 308