Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej Wrocław

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Agencje pracy tymczasowej spełniają szereg potrzeb różnych podmiotów. Należą do nich zarówno pracodawcy użytkownicy, jak i pracownicy tymczasowi. W procesie tym powstaje również, rzecz jasna, określona w ustawie odpowiedzialność, przed którą warto solidnie się ubezpieczyć. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie składniki musi posiadać firmowa polisa? Na wszystkie związane z tym pytania odpowiedzą specjaliści fullpolisa.pl, przygotowując przy tym porównanie dostępnych na rynku ofert.

  Ubezpieczenie agencji pracy tymczasowej od szkód, które wyrządzili pracownicy

  Według aktualnych przepisów prawa – za szkody wyrządzone przez pracowników tymczasowych w pełni odpowiada agencja zatrudnienia. Nietrudno wyobrazić sobie konsekwencje finansowe, gdy uszkodzeniu ulegnie drogi sprzęt, należący do pracodawcy użytkownika. By zapewnić sobie ochronę przed związanymi z takimi zdarzeniami kosztami, niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia OC agencji pracy tymczasowej. We Wrocławiu nasi klienci zawsze otrzymują ofertę uwzględniającą ten składnik jako kluczowy w prowadzonej działalności. Skomponowana w ten sposób polisa zwalnia od obowiązku samodzielnego naprawiania szkód spowodowanych przez pracowników, gdy te dotyczą nieruchomości lub mienia ruchomego, należącego do pracodawcy użytkownika, a więc klienta agencji zarazem. Szybka wypłata pieniędzy zdecydowanie ułatwia utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy trzeba niespodziewanie naruszać bieżące środki. Co więcej, czasem koszty szkód przewyższają aktualne możliwości firmy.

  Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej, a szkody wyrządzone pracownikom

  Starannie dobrane ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej z Wrocławia powinno również zostać poszerzone o klauzulę, która zapewni wypłatę świadczenia pracownikowi poszkodowanemu wskutek wypadku przy pracy, roszczącemu sobie prawo do dodatkowego odszkodowania, uzupełniającego opiekę zdrowotną w ramach NFZ czy środki uzyskane z ZUS.

  Obowiązkowe pozycje w ubezpieczeniu OC agencji pośrednictwa pracy

  Wymienione wcześniej klauzule są niezbędne, jeżeli agencja ma posiadać optymalną ochronę i zachować finansową stabilność w codziennej działalności. Warto pamiętać też o tym, by dobrać odpowiednio wysokie sumy gwarancyjne – zbyt niskie ubezpieczenie zapewni co prawda wypłatę środków, ale jakąkolwiek nadwyżkę firma będzie musiała pokryć ze środków własnych.

  Chcąc dobrać ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej z Wrocławia dokładnie do swoich potrzeb, warto skontaktować się z przedstawicielem fullpolisa.pl. Zadba on zarówno o odpowiedni zakres, jak i sumy w ramach oferowanej umowy.

  ZADZWOŃ

  609 103 308