OC firmy/działalności gospodarczej Białystok

Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

Osoba do kontaktuPoza zapewnianiem pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej czy fachowych szkoleń, warto zadbać także o bezpieczeństwo budżetu przedsiębiorstwa poprzez posiadanie stosownej polisy ubezpieczeniowej. Nie wszystkie okoliczności można bowiem przewidzieć, a ewentualne szkody podczas wykonywania zleceń mogą być źródłem dużych kosztów.

Szeroką ofertę ubezpieczeń OC firmy lub działalności gospodarczej w Białymstoku posiada fullpolisa.pl. Jej specjaliści służą wiedzą i doświadczeniem, pomagając w wyborze optymalnej polisy dla danego przedsiębiorstwa.

Jak dobrać ryzyka w ubezpieczeniu OC do swojej własnej działalności gospodarczej?

Wspomniany proces wybierania polisy złożony jest m.in. z selekcji dodatkowych klauzul. Włączenie każdej z nich wiąże się ze wzrostem składki, ale jednocześnie rozszerza zakres ochrony. Klauzule mogą obejmować m.in. szkody:

  • spowodowane na mieniu użytkowanego przez ubezpieczonego na zasadzie najmu, leasingu itp.;
  • powodujące konieczność pokrycia kosztów demontażu produktów wadliwych;
  • dotyczące nieruchomości, które są wynajmowane przez firmę (od kogoś);
  • powodujące występowanie czystych strat finansowych.

Żeby obniżyć wysokość składki OC firmy lub działalności gospodarczej w Białymstoku, skorzystać można z franszyzy redukcyjnej. Parametr ten określa procentowy udział ubezpieczonego w kosztach likwidowania szkody. Jeżeli jest to np. 10%, to w odszkodowaniu na 25 000 zł klient musi pokryć 2 500 zł. Choć może się wydawać, że nie jest to opłacalne, to warto skalkulować możliwe koszty udziału własnego i zestawić je z różnicą w wysokości składki po włączeniu franszyzy.

OC firmy lub działalności gospodarczej w Białymstoku dostępne poprzez fullpolisa.pl

Multiagencja prowadzi aktywną współpracę z wszystkimi liczącymi się na rynku ubezpieczeniowym graczami. Pozwala to na prezentowanie klientom najbardziej aktualnych rozwiązań, dopasowujących się zawsze do realiów danej branży. Przedstawiciele biorą także pod uwagę m.in. wielkość przedsiębiorstwa i terytorium na którym działa, tak by móc zaproponować polisę o akceptowalnym poziomie składki.

Fullpolisa.pl może zaproponować również specjalne OC zawodowe, kierowane m.in. do: biegłych rewidentów, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy fizjoterapeutów. Ochrona, w zależności od oczekiwań klientów, może być równa wymaganiom ustawowym (dla zawodów z obowiązkowym OC) lub wyższa (tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe).

ZADZWOŃ

609 103 308