OC firmy / działalności gospodarczej Dolnośląskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę





  Osoba do kontaktu



  Firmowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powoduje jej przeniesienie na ubezpieczyciela w zakresie deliktu (czyn niedozwolony) oraz nienależytego wykonania kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa). Jest to ważna pozycja w budżecie przedsiębiorstwa, pomagająca zachować płynność finansową i pozwalająca skupić się np. na zaplanowanych inwestycjach. Dostęp do dobrego OC firmy i działalności gospodarczej w Dolnośląskim zapewnia multiagencja fullpolisa.pl. Współpracuje ona z liderami rynku ubezpieczeniowego i pomaga swoim klientom pozostawać zawsze na bieżąco ze zmieniającą się ofertą polis OC.

  O jakie ryzyka można poszerzyć firmowe OC?

  Oprócz podstawowego zakresu umowy, firmy ubezpieczeniowe oferują także tzw. klauzule dodatkowe, pozwalające poszerzyć udzielaną ochronę. Dla niektórych przedsiębiorstw są one przydatne, dla innych wręcz niezbędne. Nie ma dwóch takich samych polis OC firmy lub działalności gospodarczej w Dolnośląskim, nawet jeżeli chodzi o podmioty, mające swoje siedziby przy tej samej ulicy. O kształcie ubezpieczenia decyduje bowiem m.in. posiadany sprzęt, charakter realizowanych prac czy zasięg terytorialny firmy. Oto przykładowe szkody, które mogą być objęte dodatkowymi klauzulami:

  • szkody spowodowane na mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na zasadzie leasingu, najmu, dzierżawy itp.;
  • szkody przekraczające sumę gwarancyjną, przewidzianą w obowiązkowym OC (ubezpieczenie nadwyżkowe);
  • szkody wyrządzone w wyniku firmowej imprezy (nie dotyczy imprez masowych wg definicji ustawowej);
  • szkody spowodowane przez użycie pojazdów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

  Szczegółowy katalog dostępnych klauzul chętnie przedstawi pracownik fullpolisa.pl, pokrótce opisując działanie każdej z nich. Firma posiada w ofercie także specjalne ubezpieczenia dla grup zawodowych, jak np. OC instruktora, rzeczoznawcy majątkowego czy informatyka. Dotyczy to zarówno profesji, w których posiadanie tego typu polisy jest obligatoryjne, jak i tych, dla których ustawodawca nie przewidział takiego obowiązku.

  OC firmy lub działalności gospodarczej w Dolnośląskim we współpracy z fullpolisa.pl

  Przedstawiciele multiagencji zawsze starają się dobrać zakres polisy do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta, co umożliwia im bogata paleta możliwości fullpolisa.pl. Dokładne porównanie umów z różnych towarzystw pozwala także dostrzec ich największe atuty i niedoskonałości, jakie uwydatniają się na tle konkurencji.

  ZADZWOŃ

  609 103 308