OC firmy / działalności gospodarczej Świętokrzyskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Solidna ochrona prowadzonej firmy od strony finansowej to cenne uzupełnienie działań, mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Szkolenia dla pracowników, inwestowanie w instalacje przeciwpożarowe czy inne tego typu zabiegi mogą bowiem znacznie zmniejszyć ryzyko spowodowania szkód, ale nigdy nie wyeliminują go w całości.

  Przewidując w swoim budżecie środki na opłacenie składki ubezpieczeniowej, można ochronić się przed samodzielnym zaspakajaniem roszczeń pochodzących od poszkodowanych kontrahentów czy osób trzecich. Wszelkich niezbędnych informacji na temat OC firmy lub działalności gospodarczej w Świętokrzyskiem udzielają pracownicy fullpolisa.pl, oferując swoją bogatą wiedzę i doświadczenie w temacie ubezpieczeń dla firm z różnych branż.

  Jak dobrać ryzyko w polisie OC firmy konkretnie do swojej działalności gospodarczej?

  Modelowanie kształtu firmowego ubezpieczenia opiera się w dużej mierze o umiejętny dobór ryzyk dodatkowych. Klauzule rozszerzające odpowiedzialność w OC firmy lub działalności gospodarczej w świętokrzyskim dotyczyć mogą zasięgu terytorialnego podmiotu, używanych przez niego sprzętów i maszyn czy specyficznych zadań, które realizuje on w codziennej działalności. Dodatkowe pozycje w polisie chronią klienta w przypadku szkód:

  • przekraczających sumę gwarancyjną, określoną w obowiązkowym OC (dla niektórych branż);
  • powstałych z powodu niedostarczenia energii lub spowodowanych przez dostarczoną energię;
  • wyrządzonych w instalacjach podziemnych;
  • w których ucierpieli pracownicy ubezpieczonego podmiotu.

  W rozmowie z fullpolisa.pl skalkulować można także wpływ ewentualnej franszyzy redukcyjnej na wysokość składki. Obniża ona wartość wypłacanych odszkodowań oraz cenę ubezpieczenia. Klient samodzielnie pokrywa wówczas część świadczeń (np. 10 lub 15%).

  OC firmy lub działalności gospodarczej w świętokrzyskim oferowane przez fullpolisa.pl

  Kierując do multiagencji zapytanie w sprawie oferty, można spodziewać się przede wszystkim wysokiego stopnia jej dopasowania do potrzeb firmy. Przedstawiciele fullpolisa.pl uwzględnią wielkość przedsiębiorstwa, terytorium na którym działa, oczekiwaną wysokość składki czy dodatkowe klauzule do umowy. W przedstawionych wariantach wyszczególnione zostaną także wyłączenia odpowiedzialności, mogące skutkować odmową wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego.

  ZADZWOŃ

  609 103 308