OC firmy / działalności gospodarczej Wrocław

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem otrzymania roszczeń od osób trzecich, dotyczących szkód zarówno na osobie, jak i na mieniu. Odpowiednie ustawy regulują bowiem odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową, do jakiej może zostać pociągnięte przedsiębiorstwo. Warto się przed nią ochronić, wykupując OC firmy oraz działalności gospodarczej. We Wrocławiu aktywną działalność prowadzi fullpolisa.pl. Multiagencja pomaga klientom dopasować ubezpieczenie do ich potrzeb oraz informuje o korzystnych zmianach w ofertach towarzystw.

  Klauzule rozszerzające odpowiedzialność towarzystwa w polisie OC firmy

  Oprócz podstawowej ochrony deliktowej oraz tej dotyczącej zobowiązań kontraktowych, każdą polisę można rozszerzyć o dodatkowe klauzule. Szczegółowych informacji na ich temat udzieli pracownik multiagencji, ponieważ wybór jest stosunkowo duży. Poniżej kilka przykładów szkód, które mogą zostać włączone w zakres ubezpieczenia:

  • szkody wynikające z przekazania dalszemu producentowi wadliwych półproduktów;
  • szkody powstałe w wyniku działania młotów pneumatycznych bądź kafarów;
  • szkody w mieniu znajdującym się pod kontrolą osób objętych ubezpieczeniem;
  • szkody powodujące wystąpienie czystych strat finansowych.

  OC firmy lub działalności gospodarczej we Wrocławiu może być poszerzone również o inne klauzule, których przydatność ocenia się na podstawie krótkiej charakterystyki prowadzonego przedsiębiorstwa. Posiadany sprzęt, liczba pracowników czy rodzaj podejmowanych prac mogą niejednokrotnie sprawiać, że odpowiednie zwiększenie zakresu polisy jest niezbędne. Warto zwrócić na ten fakt uwagę, szczególnie jeżeli na co dzień używa się kosztownych maszyn lub ma się styczność z wartościowym mieniem, należącym do klientów.

  OC firmy lub działalności gospodarczej we Wrocławiu oferowane przez fullpolisa.pl

  Każda z polis, zakupionych za pośrednictwem fullpolisa.pl, posiada zakres ubezpieczenia możliwie jak najbardziej dopasowany do danego klienta. Pozwala to uzyskać konkurencyjną składkę i cieszyć się ochroną w najbardziej ryzykownych sytuacjach. Możliwość skonfrontowania zalet i wad różnych wariantów daje również większą pewność przy podejmowaniu decyzji o zakupie polisy. Multiagencja może zaoferować także specjalne ubezpieczenia, związane z konkretnym zawodem lub pełnioną funkcją, np. OC organizatora imprezy zamkniętej, OC detektywa czy OC pośrednika nieruchomości.

  ZADZWOŃ

  609 103 308