Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Łódzkie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Ze względu na wysoką wartość przewożonych towarów, prowadząc profesjonalną działalność transportową warto zadbać o ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika. W Łódzkiem rzetelne porównanie dostępnych na rynku ofert możliwe jest za pośrednictwem multiagencji fullpolisa.pl. Jej przedstawiciele wskazują różnice w najważniejszych parametrach, na przykład w zakresie ochrony lub wysokości składek w polisach czołowych towarzystw w Polsce. Mając z czego wybierać, znacznie łatwiej podjąć świadomą i korzystną dla siebie decyzję.

  Jakie korzyści zapewniają polisy OC/OCP przewoźnikom?

  W branży transportowej niejednokrotnie spotkać można się z przykładami procesów sądowych, w których poszkodowany klient występuje z roszczeniem do przewoźnika. Uszkodzenie towaru, jego zagubienie bądź kradzież albo opóźnienie w dostawie – to niektóre z powodów występowania o odszkodowanie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może stanowić skuteczną ochronę finansową, gwarantującą, że nie trzeba będzie pokrywać kosztów z własnej kieszeni, czyli z bieżących środków przedsiębiorstwa. Zamiast tego, pieniądze można przeznaczyć na przykład na rozbudowę floty. Sami klienci także coraz częściej przy składaniu zamówień pytają o posiadane ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika. W łódzkim, gdzie działa dużo firm transportowych, posiadana polisa może być atutem w walce o dostęp do rynku.

  Od czego zależy decyzja o wypłacie świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe?

  W sytuacji gdy posiada się polisę i właśnie zdarzył się incydent, który prawdopodobnie objęty jest przez nią ochroną ubezpieczeniową, warto wrócić na chwilę do ogólnych warunków umowy. Należy sprawdzić w nich odpowiednie definicje, zakres ubezpieczenia oraz upewnić się, że nie wystąpiło żadne z opisanych wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli zaistniała sytuacja spełnia przesłanki do wypłaty, należy zgromadzić oczekiwane przez towarzystwo dokumenty.

  Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli okoliczności wskazują na wyłączenie jego odpowiedzialności, opisane w ogólnych warunkach umowy. W przypadku polis OCP może to być np. brak posiadania odpowiednich uprawnień przez sprawcę szkody (brak prawa jazdy lub licencji na przewóz rzeczy) lub wystąpienie szkody związanej z przewozem dzieł sztuki bądź wartości pieniężnych. Nie oznacza to jednak, że podstawowego zakresu ochrony nie da się poszerzyć o tego typu ryzyka za dodatkową opłatą.

  Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w łódzkim dostarczane przez fullpolisa.pl

  Przedstawiciele firmy stawiają sobie za cel dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb klienta. Proponowana polisa ma odpowiadać zagrożeniom, z którymi jego przedsiębiorstwo styka się na co dzień, a wysokość składki nie powinna stanowić dla niego zbyt dużego wydatku.

  ZADZWOŃ

  609 103 308