Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Tychy

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Istnieje kilka zasadniczych korzyści, które można odnotować, mając odpowiednio dobraną polisę. Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika, w Tychach proponowane przez fullpolisa.pl, zapewnia ochronę m.in. w razie dostarczenia załadunku z uszczerbkiem w jego zawartości lub spóźnienia się z dostawą. Roszczenia finansowe, pochodzące od kontrahentów, a wynikające z odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, zaspakajane są wówczas poprzez umowę ubezpieczenia.

  Zapraszamy Państwa do regularnego porównywania cen podstawowych ubezpieczeń OC. Różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami niejednokrotnie zaskakują – zdarza się, że na jednym samochodzie oszczędza się kilkaset bądź nawet ponad tysiąc złotych! Jedynym kosztem, który trzeba w tym celu ponieść, jest poświęcenie odrobiny czasu na przekazanie przedstawicielowi danych do przygotowania oferty.

  Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Tychach, we współpracy z fullpolisa.pl, to szansa uzyskania niskiej składki za obowiązkowe OC i atrakcyjnego zakresu w umowie dotyczącej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Przedstawiciele multiagencji zwracają uwagę klientów m.in. na szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu, bowiem każde towarzystwo inaczej traktuje tego typu zdarzenia (różni się dopuszczalne stężenie alkoholu u kierowcy). Warto spojrzeć także na to, jak definiowane są szkody z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania oraz czy u danego ubezpieczyciela istnieje możliwość włączenia ich w dodatkowy zakres polisy. Często niewielka dopłata do podstawowej składki może przynieść pozytywne skutki w przyszłości.

  Franszyza redukcyjna i integralna – definicja

  Do większości polis można włączyć franszyzy: redukcyjną i integralną. Pierwsza z nich zmniejsza wysokość wypłacanych świadczeń, pozostawiając je w gestii klienta, oraz obniża wysokość składki. Druga jest natomiast minimalną granicą, od której rozpoczyna się odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Ich obecność w polisie powinna zostać szczegółowo omówiona, razem z przykładami działania każdej z nich.

  Jak wybrać właściwe ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Tychach?

  Rozmowa z przedstawicielem multiagencji fullpolisa.pl dostarcza tyle samo, a może nawet więcej informacji, niż kontakt z całym szeregiem agentów wyłącznych, posiadających tylko jedną ofertę. Niezaprzeczalną korzyścią jest natomiast zaoszczędzony czas, który można przeznaczyć np. na rozwijanie swojego przedsiębiorstwa.

  ZADZWOŃ

  609 103 308