Czy firma budowlana musi mieć ubezpieczenie OC?

1 września, 2022
Czy firma budowlana musi mieć ubezpieczenie OC?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Czy firma budowlana musi mieć ubezpieczenie OC? Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy osób, które wykonują różnego typu ryzykowne zawody. Polisa OC dotyczy więc lekarzy, prawników czy osoby, prowadzące biura rachunkowe. Narażone są one na odpowiedzialność materialną, ale również karną. Firma budowlana również przejmuje na siebie wiele obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie ściąga na nią dużą odpowiedzialność. Czy tego typu przedsiębiorstw rzeczywiście potrzebuje polisy OC? Jaki powinien być jej zakres?

Bezpieczeństwo na budowie

Na początek zastanówmy się, kto właściwie odpowiada za bezpieczeństwo na budowie? Otóż Kodeks Pracy wskazuje jasno, że osobą tą jest pracodawca – mowa tutaj o zachowaniu bezpieczeństwa pracowników firmy budowlanej. Obowiązek dopilnowania procedur spoczywa oczywiście nie kierowniku budowy, jednak w dalszym ciągu jest to osoba zatrudniona w konkretnej firmie. Za bezpieczeństwo względem osób trzecich mogą odpowiadać inwestorzy bądź poszczególni podwykonawcy. Ich zadaniem jest nie tylko zabezpieczenie materiałów, ale również odpowiednie oznakowanie obszaru, na którym prowadzone są prace budowlane. Co ważne, firma odpowiada też za należyte wykonania usługi. Pamiętajmy, że w budownictwie nie ma żartów – jeśli jakiś element jest wykonany w sposób wadliwy, to może on zagrażać bezpieczeństwu całej konstrukcji. Dlatego też nie powinniśmy mieć wątpliwości, że posiadanie ubezpieczenia OC w firmie budowlanej to jeden z głównych obowiązków. Nie nakładają go bezpośrednio przepisy prawa, jednak z interpretacji możemy wyczytać, że przedsiębiorstwo budowlane powinno mieć ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie, w momencie popełnienia jakiegokolwiek błędu, może ono stać się niewypłacalne. 

Co powinna obejmować dobra polisa OC?

Przedsiębiorcy, wykupując polisę OC, powinni kierować się przede wszystkim zakresem oferowanej ochrony. Cena jest natomiast czynnikiem wtórnym, choć oczywiście im większa ochrona, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Właściciele firm budowalnych mogą zdecydować się na różnego typu rozwiązania. Niektóre z nich dają wyłącznie podstawową ochronę, inne oferują podejście kompleksowe. Co powinna zawierać dobra polisa OC firmy budowlanej?

OC z tytułu wykonania robót budowlanych

Jednym z najpopularniejszych elementów polisy ubezpieczeniowej jest OC z tytułu wykonania robót budowlanych. Obejmuje ono ochronę przed konsekwencjami wyrządzonej szkody w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. Musimy zadbać, aby w polisie znajdował się właściwy kod  PKD, dzięki któremu mamy pewność, że w razie potrzeby ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Przykładowo, jeśli na co dzień wykonujemy czynności polegające na montażu poszczególnych elementów, a błąd popełnimy przy murowaniu, to ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Kody PKD powinny pokrywać się z tymi, które wybieramy, rejestrując firmę.

OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Budowa to miejsce, gdzie o wypadek nietrudno. Czasami wynikają one z nieodpowiednich zachowań pracowników, czasami występują samoistnie. Ważne, aby posiadać odpowiednie zaplecze finansowe, gdyby któryś z pracowników uległ wypadkowi. Ze względu na to, że na budowach bardzo często zatrudniamy pracowników w ramach umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, polisa powinna obejmować również ich. Co prawda nie są oni pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, jednak w dalszym ciągu ponosimy za nich pewną odpowiedzialność.

OC podwykonawców

OC podwykonawców nie występuje samoistnie – jest ono niejako rozszerzeniem posiadanej już polisy OC. Pozwala uchronić się przed szkodami, jakie mogą wyrządzić podwykonawcy oraz ich pracownicy. Jeśli więc korzystamy z ich usług, wybierzmy tego typu rozszerzenie. 

Ubezpieczenie NNW

Zaletą ubezpieczenia NNW jest fakt, iż w razie, gdyby doszło do wypadku przy pracy, ubezpieczyciel wypłaci należyte odszkodowanie. Może ono również pokryć koszty, związane z rehabilitacją pracownika. Ubezpieczenie NNW nie jest tożsame z OC pracodawców za wypadki przy pracy, dlatego powinniśmy zdecydować się na tego typu rozszerzenie.

Kiedy wykupić polisę OC firmy budowlanej?

Zakup polisy OC powinien mieć miejsce jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, czyli przed podjęciem pierwszego zlecenia. Dla początkujących przedsiębiorców koszty związane z zakupem ubezpieczenia mogą wydawać się spore, jednak w rzeczywistości lepiej wydać nieco więcej pieniędzy na składkę, niż walczyć o nie z tytułu na przykład nienależytego wykonania usługi czy wypadku pracownika. Co ważne, polisę możemy wykupić czy przedłużyć na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli rozszerzamy jej zakres, pamiętajmy o uzupełnieniu kodów PKD w umowie. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania. Przedsiębiorcy często zastanawiają się też, ile będzie wynosić ich składka? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od tego, jaki rodzaj ochrony wybieramy, który raz z kolei wykupujemy polisę oraz jak długo działamy na rynku. Składkę ubezpieczeniową agenci zawsze kalkulują indywidualnie. 

 

 

 

ZADZWOŃ

609 103 308