Ubezpieczenie OC firmy remontowo-budowlanej

Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

Osoba do kontaktuMultiagencja fullpolisa.pl gwarantuje klientom dostęp do wszystkich wartościowych ubezpieczeń firmy montażowo-budowlanej. W ofercie mieści się zarówno porównanie ofert pod względem kluczowych parametrów, jak i audyt dotychczas używanych rozwiązań ubezpieczeniowych i wskazanie ewentualnej bardziej atrakcyjnej alternatywy. Jest to więc okazja do poszerzenia zakresu ochrony lub obniżenia jej kosztów.

Podczas prezentacji ofert na ubezpieczenie prac remontowych i budowlanych uwzględniamy często pomijane przez pośredników aspekty, jak np.: klauzule dodatkowe, rozszerzające zakres polisy, franszyza redukcyjna, zbiór wyłączeń odpowiedzialności czy obowiązki ubezpieczonego, zdefiniowane przez towarzystwo w treści umowy.

Multiagencja dostarcza także różne warianty ubezpieczenia inwestycji budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne. Zapewniają one bezpieczeństwo finansowe, ale również – wynikającą z tego – swobodę natury emocjonalnej, niezbędną podczas realizacji dużych zleceń. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia prac montażowo-budowlanych, które możemy zaproponować według formuły all-risk. Taka umowa obejmie wszystkie ryzyka, oprócz tych jasno wskazanych w zbiorze wykluczeń.

Ważny punkt, o który często pytają klienci, to ubezpieczenie OC firmy remontowo-budowlanej. Ze względu na zmianę sytuacji na rynku, zmierzającą w kierunku zwiększenia liczby roszczeń od klientów i coraz częstszego występowania przez nich na drogę sądową, proponujemy szeroki zakres ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza ona interesy przedsiębiorstwa, gwarantując wypłatę odszkodowań z polisy także np. dla podmiotów trzecich, poszkodowanych w ramach prowadzonych prac.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, na jakie ubezpieczenie majątku firmy budowlanej zdecyduje się jej właściciel. Sprzęty i narzędzia gromadzi się bowiem przez wiele lat, decydując się po drodze na różne wyrzeczenia czy zaciągając kredyty. Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń to podstawowy instrument, pozwalający ochronić się od strony finansowej, na wypadek gdyby okoliczności losu okazały się wyjątkowo niełaskawe dla przedsiębiorcy.

Oferujemy również ubezpieczenie pojazdów firmy budowlanej – zarówno w podstawowym zakresie, który jest wymagany przez ustawę, jak i rozszerzonym, gwarantującym ochronę np. w przypadku powodzi, burzy z piorunami, gradobicia czy pożaru.

Przedstawiciele multiagencji przyjmują zgłoszenia także od klientów, którym do końca polisy pozostało jeszcze kilka tygodni bądź miesięcy. Po odnotowaniu tego terminu będą oni pamiętali, by przypomnieć się w odpowiednim momencie i zaproponować szeroki przegląd rynku.

ZADZWOŃ

609 103 308