Ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy budowlanej?

5 maja, 2022
Ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy budowlanej?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy budowlanej? Prowadzenie działalności w branży budowlanej wiąże się z ogromnym ryzykiem. Na placu budowy może dojść do groźnych wypadków, dlatego właściciele tego typu przedsiębiorstw powinni w odpowiedni sposób ubezpieczyć się na rozmaite okoliczności losowe. Wśród podmiotów z branży budowlanej znaczną popularnością cieszy się ubezpieczenie OC. Polisa odpowiedzialności cywilnej gwarantuje nam ochronę przed kosztami związanymi na przykład z koniecznością sfinansowania szkód, które powstały podczas wykonywania pracy. W tej chwili ubezpieczenie firmy budowlanej jest powszechnie obowiązującym standardem, zatem każde przedsiębiorstwo powinno je mieć. Warto nadmienić, że brak ubezpieczenia OC przez firmę budowlaną może być bardzo negatywnie postrzegany przez klientów, a co za tym idzie – doprowadzi to do obniżenia pozycji danej firmy a w długoterminowej perspektywie nawet do bankructwa. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest ubezpieczenie OC firmy budowlanej oraz ile kosztuje.

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej – najważniejsze informacje 

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej gwarantuje ochronę klientom przedsiębiorstwa – zarówno przed błędami poczynionymi w trakcie wykonywania zawodowych obowiązków przez zatrudnianych pracowników jak i właściciela firmy. Należy zaznaczyć, że w branży budowlanej wypadki czy awarie zdarzają się stosunkowo często, dlatego też posiadanie takiej polisy jest kwestią niezwykle istotną.

Brak ubezpieczenia OC może wywołać wiele negatywnych konsekwencji, ponieważ w przypadku wystąpienia wypadku na placu budowy wypłata odszkodowania spadnie na barki właściciela firmy. W przypadku, gdy przedsiębiorca dysponuje ubezpieczeniem OC, wszystkie straty zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Oczywiście, zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia uzależniony jest od zapisów konkretnej umowy zawartej przez nas z ubezpieczycielem. Zanim podpiszemy umowę, upewnijmy się, że warunki są dostosowane do potrzeb oraz specyfiki działalności prowadzonej przez nasze przedsiębiorstwo. 

Czy ubezpieczenie OC firmy budowlanej jest obowiązkowe? Odpowiadamy! 

Wydawać by się mogło, że posiadanie OC przez firmę budowlaną jest obowiązkowe, podobnie jak w przypadku wszystkich polskich kierowców. Warto jednak wiedzieć o tym, że to, czy ubezpieczenie firmy budowlanej jest obowiązkowe, zależy od profilu prowadzonej działalności. Przepisy polskiego prawa jasno wskazują, że obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy zawodów związanych z dużym ryzykiem takich jak lekarze, księgowi, notariusze czy księgowi.

W branży budowlanej dotyczy to wyłącznie dwóch zawodów: architektów i inżynierów. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązek posiadania OC nie istnieje, jednak mimo wszystko większość firm decyduje się na zakup polisy OC, ponieważ dzięki temu jest w stanie we właściwy sposób zabezpieczyć swoje interesy na okoliczność wystąpienia poważnych awarii czy wypadków. W chwili obecnej zarówno klienci indywidualni jak i instytucjonalni coraz częściej weryfikują, czy konkretna firma budowlana posiada ważne ubezpieczenie OC. W przypadku, gdy dany podmiot takiego ubezpieczenia nie posiada, wówczas jego szanse na znalezienie klientów są znacznie niższe. Tym samym brak OC może znacząco utrudnić prowadzenie działalności i pozyskiwanie klientów. 

Jaki jest koszt ubezpieczenia OC firmy budowlanej? 

Koszt ubezpieczenia firmy budowlanej wynosi około 500 – 700 złotych rocznie, co w skali miesiąca daje kwotę kilkudziesięciu złotych. Oczywiście dokładna wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego przez nas zakresu ochrony, dlatego udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie jest niemożliwe. Każda firma ubezpieczeniowa przed wskazaniem kosztorysu sprawdza także dotychczasową liczbę wypadków w danym przedsiębiorstwie. Ostateczna kwota uzależniona jest od oszacowania ryzyka, dlatego warto mieć to na uwadze. 

Zakup ubezpieczenia OC dla firmy budowlanej – formalności 

W chwili obecnej wszystkie formalności dotyczące zakupu ubezpieczenia OC dla firmy budowlanej można załatwić w niezwykle wygodny sposób bez wychodzenia z domu. Mowa tutaj oczywiście o ogromnych możliwościach, które daje nam internet. Każda profesjonalna firma ubezpieczeniowa daje możliwość wnioskowania online, a dodatkowo do dyspozycji klientów są profesjonalni konsultanci, którzy są w stanie wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących oferty danego ubezpieczyciela. Pomogą oni także w zgromadzeniu wszystkich dokumentów, które są niezbędne w trakcie całej procedury wnioskowania o polisę OC. 

Do najważniejszych dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o polisę OC dla firmy budowlanej zaliczamy numer NIP firmy, numer PKD, który chcielibyśmy objąć ochroną, dowód osobisty i PESEL. To wszystko wystarczy, by móc otrzymać od konsultanta spersonalizowaną ofertę dedykowaną naszemu przedsiębiorstwu. Wystarczy, że wydrukujemy i podpiszemy wszystkie dokumenty, a skan prześlemy do danej firmy ubezpieczeniowej. Po kilku minutach zadzwoni do nas konsultant i potwierdzi podpisanie umowy. 

ZADZWOŃ

609 103 308