Jak działa OCP?

28 czerwca, 2021
Jak działa OCP?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Jak działa OCP? Samochody ciężarowe przemierzają polskie i międzynarodowe drogi, dostarczając do różnych miast ładunki o różnym charakterze. Firmy wykonujące transport drogowy i przewóz towarów w momencie odebrania ładunku przejmują za niego odpowiedzialność. Z myślą o nich towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – OCP. Dlaczego więc przewoźnicy tak często z nich korzystają? Posiadanie w ofercie swojej firmy informacji o posiadaniu polisy OCP stawia ją na pierwszym miejscu przy wyborze odpowiedzialnego przewoźnika. Kontrahent ma pewność, że straty powstałe w transportowanym towarze zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Jak funkcjonuje dobrowolne ubezpieczenie dodatkowe?

Właściciele nowo powstających firm przewozowych stając przed wyborem formy ubezpieczenia zastanawiają się jak działa OCP? Czym ono jest? Wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wskazuje na odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w czasie przewozu towaru zgodnie z zawartą umową. Jakie przepisy obejmują OCP? Obowiązujące przepisy regulujące odpowiedzialność za powierzony towar od momentu odbioru do momentu dostarczenia we wskazane miejsce to:

  • OCP krajowe – ustawy o prawie przewozowym.
  • OCP międzynarodowe – konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów.

Jaką odpowiedzialność ponosi przewoźnik za towar posiadając polisę OCP? Jeżeli podczas przewozu ładunku doszło do szkody na towarze kontrahenta, a przewoźnik wywiązał się z warunków umowy, odpowiedzialność przejmuje ubezpieczyciel. Jednak wypłaci on odszkodowanie wtedy, gdy szkoda nie wynikała z zaniedbania, nierzetelnego wykonania, lekkomyślności i zaniedbania.

Kontrahent uzyska odszkodowanie z OCP, jeżeli doszło do niewykonania usługi, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru z przyczyn nieleżących po stronie przewoźnika. Czy każda firma może zawrzeć OCP? Dla ubezpieczyciela nie ma znaczenie wielkość firmy transportowej, ważny jest rodzaj wykonywanej działalności. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy wyborze umowy OCP, dopasujemy jej zapisy do potrzeb każdej firmy transportowej. Ważne! W związku z tym, że OCP należy do ubezpieczeń nieobowiązkowych jej przedłużenie nie następuje automatycznie. Polisa jest zawierana na 12 miesięcy po upływie, których należy zawrzeć kolejną umowę.

Jakie informacje są przydatne dla przewoźnika odnośnie OCP?Jak działa OCP?

Jeżeli doszło do szkody podczas przewozu towaru, gdzie należy się zgłosić? Do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym przewoźnik zawarł umowę ubezpieczeniową. Informacje można znaleźć na stronach online danego ubezpieczyciela lub na polisie. Gdzie kontrahent może sprawdzić, czy dana firma transportowa wykupiła OCP? Przed zawarciem umowy o wykonanie usługi przewiezienia ładunku, należy poprosić przewoźnika o dostarczenie opłaconej polisy. Istnieje również możliwość sprawdzenia czy numer rejestracyjny ciężarówki widnieje na polisie. Ponadto można zweryfikować dane na temat wysokości sumy gwarancyjnej. Jeżeli firma wykonuje transport drogowy i przewóz towarów w ruchu międzynarodowym, powinna posiadać list przewozowy ze stosownymi zapisami.   

Jakie zapisy mogą znaleźć się w dodatkowej umowie dla przewoźnika?

W umowie ubezpieczeniowej zawarte są wymogi odnośnie klauzuli postojowej, a mogą być one różne. Niektóre zawierają zgodę na postój samochodów dostawczych w zatoczkach czy na przydrożnych parkingach. Inne umowy OCP w klauzuli postojowej mają zawarty wymóg miejsc postojowych tylko na parkingach strzeżonych. Można się spotkać również z wymogami oświetlenia oraz monitoringu w miejscu postoju pojazdu. Czy jest jakaś różnica między ubezpieczeniem OCP a CARGO? Tak, w pierwszym przypadku ubezpieczenie chroni interesy firmy przewożącej ładunek, poprzez przeniesienie odpowiedzialności za szkodę na ubezpieczyciela. W drugim przypadku ubezpieczenie zabezpieczenia towar oraz interesy jego właściciela.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z ubezpieczycielem?

Jeżeli przewoźnik nie ma doświadczenia w zawieraniu umów OCP może zwrócić się do nas, podpowiemy, na co trzeba zwrócić uwagę i przygotujemy najkorzystniejszą polisę ubezpieczenia. Zawsze należy sprawdzić sekcję wyłączeń. Dlaczego? Dotyczy to okoliczności, w których ubezpieczyciel będzie zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za szkodę i nie będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. Innym ważnym zapisem, który może narazić przewoźnika na problemy jest objęcie polisą OCP tylko konkretnego pojazdu. Jeżeli konieczny będzie przeładunek towaru na inny samochód, przewoźnik podejmuje ryzyko nie wypłacenia odszkodowanie w przypadku szkody.

Jak działa OCP w przypadku świadectw ATP? Jest to umowa dotycząca przewozów międzynarodowych artykułów spożywczych, które ulegają szybkiemu zepsuciu. Jej zapisy obejmują także odpowiednie pojazdy przystosowane do takiego przewozu. Jest to klauzula wprowadzana do umowy ubezpieczeniowej OCP i nakłada na przewoźnika obowiązek zapewnienia wymaganej temperatury podczas transportu danego ładunku. Samochód powinien posiadać odpowiednie wyposażenie i realizować określone procedury.

ZADZWOŃ

609 103 308