Jakie OCP na busa?

28 czerwca, 2021
Jakie OCP na busa?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Jakie OCP na busa? Prowadząc działalność gospodarczą związaną z transportem drogowym i przewozem ładunków, warto pomyśleć o korzystnym ubezpieczeniu na wypadek szkody. Towary przewożone są dużymi samochodami ciężarowymi oraz busami (do 3,5 tony), w każdym przypadku zapewnienie ochrony swojej firmie jest niezbędne. Przed wyborem polisy na swojego dostawczaka, warto dowiedzieć się, czym jest dobrowolne ubezpieczenie OCP. Trzeba poznać nie tylko dobre strony, ale także haczyki w postaci wykluczeń z ochrony. Na szczęście, trafiłeś na naszą stronę internetową, tutaj możesz znaleźć wiele wartościowych informacji na temat ubezpieczeń, a co najważniejsze skorzystać z naszej pomocy. Pamiętaj, OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc możemy negocjować warunki umowy. Dzięki temu będziesz mógł zawrzeć w pełni satysfakcjonujące ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Jakie ubezpieczenie na pojazdy do 3,5 tony?

Świadczenie przewozów na terenie kraju oraz na trasach międzynarodowych odbywa się na podstawie stosownych ustaw o przewozie. Jeśli chodzi o pojazdy do 3,5 tony – transport ładunków odbywa się głównie po krajowych drogach, jednak działają firmy przewozowe, które podejmują się świadczenia usługi transportu międzynarodowego. Jeśli przedsiębiorca poszukuje korzystnej polisy na auto dostawcze, powinien skontaktować z naszą firmą, sprawdzimy wszystkie czynniki wpływające na koszt ubezpieczenia i przedstawimy optymalną ofertę. 

Jakie OCP na busa? Podobnie jak w przypadku tirów trzeba przeanalizować wszystkie czynniki, jakie mają wpływ na kształt umowy oraz jej koszt. Potrafimy ocenić ryzyko, uwzględnić ilość samochodów w firmie oraz jej roczne obroty. Aby zawrzeć umowę ubezpieczeniową OCP z ubezpieczycielem, trzeba się dowiedzieć, czy ten typ polisy obejmuje busy. A także czy podczas sporządzenia umowy brane są pod uwagę limity odpowiedzialności w państwach, w których będzie świadczona usługa transportowa. Mamy świadomość zagrożeń, jakie czyhają na właścicieli firm przewozowych wykonujących przewóz towarów pojazdami do 3,5 tony. Ważne! Suma gwarancyjna nie może być zbyt niska, ponieważ może to spowodować zbyt mało środków na pokrycie szkód, wskutek czego przedsiębiorca poniesie znaczne straty finansowe.

Ryzyko, które powinno być uwzględnione podczas zawierania polisyJakie OCP na busa?

Aby zrozumieć, jakie OCP na busa, najpierw trzeba poznać przyczyny szkód, jakie mogą powstać podczas przewożenia ładunku. Kształtowanie OCP na busa wymaga oceny możliwości powstania następujących szkód w ruchu krajowym i międzynarodowym:

  • Kradzież towaru – możliwa jest podczas postoju na parkingu i tutaj ważne są zapisy umowy, czy ujęte są parkingi strzeżone czy niestrzeżone, zatoczki czy parkowanie na ulicy.
  • Przekazanie ładunku osobie do tego nieuprawnionej np. podwykonawcy, ubezpieczyciel może to uznać za złamanie warunków umowy np. zaniedbanie czy lekkomyślność.
  • Niedbalstwo kierowcy firmy transportowej.
  • Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas przewozu ładunku pod wskazany adres.
  • Opóźnienia w dostawie, które ujmowane są w OCP i pokrywane z ubezpieczenia przewoźnika, jeżeli nie wynikło z niedbalstwa pracownika firmy transportowej.
  • Błędy w zabezpieczeniu ładunku, jeżeli taki zapis należy do wykluczeni, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Jest wiele czynników wpływają na ostateczną konstrukcję umowy OCP na busa oraz koszt składki. Przewoźnik musi mieć świadomość, że jego odpowiedzialność wobec klienta trwa od momentu odebrania towaru do czasu przekazania go odbiorcy. Czasami to długi czas i może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych okoliczności. Dlatego trzeba zadbać o szerszy zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, zarówno pod kątem ryzyka i rodzaju przesyłek.

Jakie rodzaje przesyłek powinny podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu?

Przedsiębiorca wykonujący przewóz towarów i wykupując OCP na busa nie ma wiedzy, jakie przesyłki będzie transportował w czasie trwania polisy. Z tego powodu, trzeba objąć dodatkowym ubezpieczeniem różne towary np.: sprzęt AGD i RTV, alkohole i wyroby tytoniowe, komputery, drogie leki, części zamienne. W przypadku ubezpieczeń OCP na busa warto rozszerzyć polisę o dodatkowe klauzule, umożliwi to pokrycie kosztów. Mamy doświadczenie w negocjowaniu warunków umów ubezpieczeniowych, dzięki czemu możemy zaoferować korzystną polisę OCP, uwzględniającą ważne dla ciebie czynniki.  

Na firmie transportowej wykonującej przewóz towarów samochodem o masie całkowitej do 3,5 tony (w kraju jak i zagranicą) spoczywa odpowiedzialność za powstałe szkody. Dlatego przedsiębiorca powinien ją odpowiednio ubezpieczyć. Nie można przewidzieć, jakie szkody mogą powstać podczas przewozu, a niestety bywają kosztowne. Nie wykupienie ubezpieczenia OCP może zagrozić sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Początkujący przewoźnicy czasami nie decydują się na wykup ubezpieczenia OCP na busa, ponieważ uważają polisę za duże obciążenie finansowe.Trzeba mieć jednak świadomość, że nie posiadanie takiej polisy, może narazić na większe problemy w sytuacji, gdy powstanie szkoda, za którą przewoźnik będzie odpowiedzialny. Dołożymy starań, aby umowa ubezpieczeniowa była korzystna i zapewniała szeroki zakres ochrony.

ZADZWOŃ

609 103 308