Komu przyda się ubezpieczenie OC?

1 marca, 2023
Komu przyda się ubezpieczenie OC?

Ostania aktualizacja : 4 lipca, 2024

Komu przyda się ubezpieczenie OC? Polskie prawo jasno wskazuje, że wyrządzenie szkody innej osobie wiąże się z konsekwencjami. Z tego właśnie powodu tak potrzebne jest ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna). Nie dotyczy to tylko sytuacji świadomego działania, ale również zupełnie niezamierzonego, dlatego każdy przypadek jest rozważany osobno. Odszkodowanie dla osoby poszkodowanej jest wypłacane w związku z: uszczerbkiem na zdrowiu, uszkodzeniem mienia, utratą cennych rzeczy. Dlatego tak ważne jest wykupienie ubezpieczenia OC, które przydaje się zarówno osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Gdzie kupić ubezpieczenie OC dopasowane do potrzeb prywatnych i biznesowych? W multiagencji Fullpolisa.pl, która posiada w ofercie polisy wielu ubezpieczycieli, dzięki czemu uda się dobrać najlepsze rozwiązanie. Ubezpieczeniem OC warto objąć: dom, mieszkanie, samochód: osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, a także życie i zdrowie.

Jakie są rodzaje odpowiedzialności cywilnej w Polsce?

W naszym kraju podzielono odpowiedzialność cywilną na dwa rodzaje a mianowicie:

 • Deliktowa odpowiedzialność (art. 415 KC). Dotyczy szkody powstałej w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego przez polskie prawo. Kodeks cywilny stanowi, że każdy to wyrządził szkodę drugiej osobie ma obowiązek jej naprawienia.  
 • Kontraktowa odpowiedzialność cywilna. Dotyczy szkody, która zaistniała wskutek niewywiązania się z zapisów zawartych w umowie. Różni się od w/w odpowiedzialności tym, że wykonawca realizując usługę wyrządził szkodę nie mając złych intencji, ale z przyczyn, które nie były od niego zależne. Dotyczy to na przykład nieprawidłowego montażu okien czy remontu mieszkania (art. 471 KC).

Co wchodzi w zakres odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy szkód majątkowych oraz zdrowia. Jest obowiązkowe dla pewnych grup zawodowych, ponieważ jego zadaniem jest zabezpieczenie osób trzecich (poszkodowanych) jeżeli na przykład dojdzie do wypadku lub popełnienia błędu. Takie odszkodowanie staje się pomocą finansową, którą poszkodowany przeznaczy na rehabilitację, naprawę auta, nabycie nowego przedmiotu itd. Jest to jednak zależne od danej sytuacji oraz zakresu posiadanego ubezpieczenia OC.   

Komu przyda się ubezpieczenie OC – obowiązek wykupu polisy

W Polsce określone grupy zawodowe oraz osoby mają obowiązek wykupu OC. Dlaczego? Ponieważ, zapewnia to osobie pokrzywdzonej uzyskanie rekompensaty za wyrządzone szkody, natomiast sprawcy pomocy finansowej. W praktyce oznacza to, że posiadając polisę OC nie trzeba pokrywać szkody z własnych środków.

Ubezpieczenie cywilne (OC) zawodu

Ubezpieczenie OC przyda się grupom zawodowym które na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów mają obowiązek posiadania polisy.

Na przykład:

 • Radcy prawni, adwokaci.
 • Lekarze oraz pozostały personel medyczny.
 • Osoby, które zarządzają nieruchomościami.
 • Architekci, inspektorzy nadzoru budowlanego.
 • Doradcy podatkowi, księgowi.  
 • Notariusze.
 • Komornicy sądowi.   
 • Agencje ochrony.
 • Detektywi.

Osoby pracujące w takich zawodach mogą popełnić błąd zawiniony lub niezawiniony a to wiąże się z konsekwencjami również finansowymi. Skutkiem błędu może być np. uszczerbek na zdrowiu. Czy rolnicy muszą wykupić OC? Tak również rolnicy mają obowiązek nabycia ubezpieczenia OC które obejmuje również osoby mieszkające w danym gospodarstwie rolnym oraz pracujące w nim. Może zaistnieć szkoda wyrządzona przez zwierzęta takie jak uszkodzenie ogrodzenia czy pojazdu osobie trzeciej.

Ceny wykupu ubezpieczenia różnią się w zależności od ubezpieczyciela, zakresu polisy, wysokości sumy gwarancyjnej. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy dorady w multiagencji Fullpolisa.pl, który przeanalizuje sytuację danej osoby, porówna oferty firm ubezpieczeniowych i podpowie najkorzystniejszą opcję.

Ubezpieczenie OC przydaje się kierowcom

OC dla posiadaczy samochodów jest obowiązkowe i w przypadku kolizji drogowej z nie swojej winy nie ponosi odpowiedzialności finansowej. Wskutek wypadku może dojść do uszkodzenia ciała a dzięki posiadaniu aktualnej polisy osoba poszkodowana uzyska odszkodowanie. OC zawierane jest na okres 12 miesięcy, trzeba jednak przestudiować oferty kilku towarzystw, aby wybrać dla siebie najlepszy zakres i zrównoważoną cenę.

Ubezpieczenie OC prywatne

Poza obowiązkowym OC, istnieje możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzieje się tak w sytuacji ponoszenia dużej odpowiedzialności za zdrowie i mienie osób trzecich. Takie OC przydaje się: nauczycielom, przewodnikom turystycznym, kosmetologom, wychowawcom na koloniach, trenerom, kucharzom itd. 

Posiadanie prywatnego ubezpieczenia OC przydaje się w życiu codziennym i podczas wyjazdu do innego państwa, ponieważ zabezpiecza interesy osoby poszkodowanej. Wykupienie OC chroni sprawcę przed wypłatą odszkodowania z własnej kieszeni. Polisa przyda się w sytuacji zalania sąsiadowi mieszkania, uszkodzenia ciała osobie trzeciej podczas jazdy na rowerze, zarysowania karoserii samochodu itd.

Zawierając ubezpieczenie OC trzeba zwrócić uwagę na wykluczenia jakie ona zawiera. Jest to ważne, ponieważ takie zapisy wykluczają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Tutaj przyjdzie z pomocą doradca ubezpieczeniowy Fullpolisa.pl, który poinformuje o takich zapisach, dopasuje również wysokość składek do możliwości finansowych danej osoby fizycznej lub prawnej.

Ubezpieczenie OC dobrowolne komu się przyda?

Takie ubezpieczenie chroni interesy osoby ubezpieczonej która prowadzi działalność gospodarczą na przykład w zakresie przewozu towarów. Jest to OC przewoźnika, które zabezpiecza równo interesy właściciela firmy transportowej jak i kontrahenta powierzającego towar do przewozu.   Ubezpieczenie OC mieszkania lub domu przyda się właścicielowi polisy w sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia dachu, murów, elementów stałych a także przedmiotów takich jak: meble, AGD, RTV itd.  Szkody mogą powstać wskutek opadów gradu, ulewnych deszczów czy silnego wiatru, kradzieży itd.

  

ZADZWOŃ

609 103 308