OCP kabotaż co to jest?

28 czerwca, 2021
OCP kabotaż co to jest?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

OCP kabotaż co to jest? Polskie firmy przewozowe od roku 2009 mają możliwość świadczenia usług transportu kabotażowego na terenie krajów Unii Europejskiej. Już w 2010 roku przepisy prawa, które obejmują ten typ przewozów zostały ujednolicone na terenie całej UE. Jednak regulacje w konkretnych państwach mogą się różnić, dlatego zawsze trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Dotyczą one przede wszystkim odpowiedzialności firmy przewozowej. Dużą rolę odgrywa tutaj polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Dodatkowe ubezpieczenia na przewóz międzynarodowy towarów

Ubezpieczenie kabotażowe to rozszerzenie OCP obejmujące ryzyko uszkodzenia przewożonego towaru, którego transport odbywa się na terytorium innych państw Unii Europejskiej. Firma wykonująca transport drogowy i przewóz ładunku nie musi posiadać siedziby ani być zarejestrowana w danym państwie, aby świadczyć przewozy na jego terenie. Przewóz towarów ma miejsce w kraju, w którym kończy się rzeczywisty przewóz międzynarodowy – rozładunek towaru i posiada on ograniczenia ilościowe i czasowe. Firma przewozowa ma uprawnienia do zrealizowania nie więcej niż trzech operacji transportowych na obszarze danego państwa po rozładowaniu ładunku. Pamiętając o tym, że, ostatnia operacja przekazania towaru odbiorcy w tym kraju musi nastąpić siódmego dnia po rozładowaniu wcześniej zrealizowanej operacji przewozu międzynarodowego.

Co trzeba wiedzieć o unikaniu pustych przebiegów w transporcie drogowym?

Odnośnie wspólnych zasad funkcjonujących na rynku przewozów w ruchu międzynarodowym:

  • Kabotaż musi być wykonywany w ramach transportu międzynarodowego
  • Przewóz kabotażowy może być wykonywany przez firmę przewozową posiadają licencję wspólnotową
  • Kabotaż może być wykonywany tylko samochodami, które biorą udział w ruchu międzynarodowym.

Może mieć miejsce taka sytuacja, że firma przewozowa wykonując transport międzynarodowy wjeżdża do danego kraju na pusto. Wtedy na jego obszarze może zrealizować jeden przewóz kabotażowy w czasie trzech dni od pierwszego dnia wjazdu do tego kraju.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowymOCP kabotaż co to jest?

Kiedy można mówić o przewozie kabotażowym? Na przykład, gdy polska firma przewozowa wykonuje zlecenie transportu na obszarze Niemiec z Monachium do Frankfurtu. Czy polskie firmy transportowe uważają przewozy kabotażowe za atrakcyjne? Trzeba przyznać, że tak, największą aktywność kabotażową obserwuje się w Niemczech oraz we Francji. Czy wszystkie rodzaje samochodów mogą być wykorzystywane do przewozów kabotażowych? Dotyczą one samochodów ciężarowych, ciągników z przyczepami i busów do 3,5 tony ładowności. Wielu polskich przedsiębiorców realizujących transport kabotażowy zawiera z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika na przewozy kabotażowe, czyli OCP na kabotaż. W przypadku małych firm przewozowych wykonujących transport drogowy busami nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w ofercie OCP na przewozy kabotażowe. Dlatego poszukując dodatkowego ubezpieczenia dla swojej firmy przewozowej warto skorzystać z pomocy naszej firmy, która znając rynek ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych proponuje najlepszą ofertę na polisę OCP kabotaż.

Co trzeba wiedzieć o dokumentacji w przewozie kabotażowym?

Realizując zlecenia na przewóz kabotażowy towarów (międzynarodowy), trzeba zadbać o posiadanie odpowiedniej dokumentacji:

  • CMR, czyli międzynarodowy list przewozowy potwierdzający, że między stronami została zawarta umowa na przewóz towaru
  • LP – listy przewozowe, potwierdzające odebranie przesyłki do transportu przez firmę przewozową i dotyczą każdej wykonywanej operacji kabotażu.

Odpowiedzialność firmy przewozowej w transporcie kabotażowym

Kwestię odpowiedzialności za transport kabotażowy określają przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej. To od nich zależy wybór odpowiedniej polisy OCP na kabotaż, ubezpieczenie w swoim zakresie powinno posiadać także tego typu przewozy.

Przepisy prawne we Francji uzależniają obszar odpowiedzialności firmy przewozowej tylko od wagi przesyłki:

  • Ładunki do 3 ton – 23 euro za kg wagi brutto, jednak nie więcej niż 750 euro za paletę
  • Ładunki 3 tonowe i więcej – 14 euro za kg wagi brutto, jednak nie więcej niż 2300 euro za tonę.

Natomiast odpowiedzialność za szkody wynikające z opóźnieniem w dostarczeniu towaru określane są do wysokości przewoźnego. Przepisy prawa tego kraju nie wymagają od firm przewozowych posiadania ubezpieczenia OCP o określonej sumie gwarancyjnej. Nie ma tutaj znaczenia ładowność samochodów, to znaczy poniżej i powyżej 3,5 tony.

Zalety przewozów kabotażu

Kabotaż został uznany przez polskich przedsiębiorców realizujących przewozy w ruchu międzynarodowym za korzystne. W dużym stopniu zmniejsza puste przebiegi i daje im możliwość na najlepsze wykorzystanie mocy przerobowych. Czy jest w tym jakiś kruczek? Owszem, trzeba się dobrze przygotować do takich form przewozów, ze względu na wymogi dostosowania się do norm prawnych w danym państwie oraz do wielu regulacji unijnych. Wymogi są dość duże a co ważne dla przewoźnika ich niedopilnowanie jest kosztowne. Zakres oferowanych ubezpieczeń jest duży. A wynika to z potrzeb firm przewozowych w zakresie operacji kabotażowych, dlatego polisy są dobierane indywidualnie. Lepiej skorzystać z pomocy specjalisty, niż popełnić błąd i narazić się na znaczne straty finansowe. Zagadnienie odpowiedzialności w kabotażu jest ustalane przez prawo danego kraju UE.  Jest to ważne, ponieważ od tego zależy wybór optymalnej polisy OCP obejmującej taki przewóz jak kabotaż, który okazał się doskonałym rozwiązaniem dla firm realizujących przewozy międzynarodowe o dużym zasięgu.

ZADZWOŃ

609 103 308