OCP przewoźnika – co to jest?

1 lutego, 2023
OCP przewoźnika - co to jest?

Ostania aktualizacja : 1 lutego, 2023

OCP przewoźnika – co to jest? Firmy zajmujące się przewozem ładunków mają obowiązek wykupu ubezpieczenia OC i możliwość wykupu nieobowiązkowego ubezpieczenia OCP przewoźnika. Taka polisa to zabezpieczenie finansowe przed następstwami wypadków losowych, dlatego większość przewoźników decyduje się na ich zakup. Istnieje możliwość nabycia OCP przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym. Korzystając z usług multiagencji ubezpieczeniowej Fullpolisa.pl, oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych znajdziesz w jednym miejscu. Suma ubezpieczenia zostanie dopasowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

OCP przewoźnika co to jest?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) w transporcie drogowym dedykowane jest dla firm, które prowadzą przewóz towarów. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale jego posiadanie jest często podstawą przy wyborze przewoźnika przez kontrahenta, ponieważ potwierdza dbałość o interesy klienta powierzającego swój ładunek do transportu. Zarobkowy przewóz towarów przemawia za posiadaniem aktualnej polisy OCP która gwarantuje bezpieczeństwo finansowe właścicielowi firmy transportowej i kontrahentowi.  

Wykupienie OCP przewoźnika to zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy (bez możliwości przedłużenia, konieczne jest zawarcie kolejnej umowy). Posiadanie takiej polisy staje się standardem wśród przewoźników dbających o świadczenie najwyższej jakości usługi. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie OCP można uzyskać w agencji ubezpieczeniowej Fullpolisa.pl, specjalista w przejrzysty sposób przedstawia ofertę różnych ubezpieczycieli. Pod uwagę będzie brany zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i dodatkowe czynniki jakie mają być obecne w polisie.

Jakie gwarancje zapewnia OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie OCP przewoźnika stanowi gwarancję bezpieczeństwa świadczonych usług przez firmy transportowe. Co ono zapewnia? Przeniesienie odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela w przypadku niewykonania usługi przez przewoźnika lub jej nienależytego wykonania.Takie sytuacje reguluje ustawa prawa przewozowego i obejmuje transport krajowy. W przypadku transportu międzynarodowego regulacje zawarte są w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Wykupienie przez przewoźnika OCP zabezpiecza kontrahenta w sytuacji utraty towaru, jego całkowitego lub częściowego zniszczenia bądź kradzieży. Jeżeli takie zdarzenie będzie miało miejsce i ubezpieczyciel stwierdzi brak klauzul wykluczających kontrahent otrzyma odszkodowanie finansowe za szkodę. Niewywiązanie się z umowy w dostawie towaru może być spowodowane awarią samochodu ciężarowego lub opóźnieniem w jego dostarczeniu.Trzeba pamiętać, że ochrona jaką gwarantuje polisa OCP przewoźnika jest obwarowana określonymi warunkami związanymi z bezpieczeństwem transportu ładunków, które muszą być przestrzegane przez kierowcę. Czym jest ubezpieczenie kabotażowe? To oczywiście rozszerzenie do polisy OC przewoźnika. Jest ono dedykowane firmom transportowym które realizują przewozy międzynarodowe i obejmuje ubezpieczenie kabotażu na obszarze Unii Europejskiej

Co się stanie, jeżeli nie będą przestrzegane zapisy polisy OCP przewoźnika?

Niezastosowanie się przewoźnika do zapisów umowy ubezpieczeniowej OCP wiąże się z niezaakceptowaniem roszczeń i niewypłaceniem kontrahentowi odszkodowania. W takiej sytuacji przewoźnik będzie musiał pokryć szkodę ze swoich środków. Czy jest skuteczne rozwiązanie takiej sytuacji? Tak, można wprowadzić do umowy dodatkowe zabezpieczenia, ale trzeba się liczyć z wyższą składką. Jest to jednak lepsze rozwiązanie niż wypłacenie całego odszkodowania z własnej kieszeni, co może doprowadzić właściciela firmy transportowej do upadłości.    

Co wpływa na koszt ubezpieczenia OCP przewoźnika?

Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują różne reguły obliczania składki na OCP przewoźnika. Jej koszt jest ściśle związany z wysokością sumy gwarancyjnej oraz wprowadzeniem rozszerzeń na przykład za objęcie ubezpieczeniem postoju samochodu z ładunkiem w miejscach niestrzeżonych. Przedstawienie wyliczeń odnośnie danego przedsiębiorcy jest możliwe dopiero po zapoznaniu się z określonymi dokumentami, poznaniu potrzeb danej firmy transportowej. Na tej podstawie agent ubezpieczeniowy dokona wyliczenia składki dla danego przewoźnika. Jeżeli transport będzie obejmował towary dużego ryzyka jak na przykład alkohol, elektronika, leki, tytoń konieczna będzie dodatkowa opłata.

Główne czynniki mające wpływ na wysokość składki OCP przewoźnika to:

  • Wysokość kwoty, na którą opiewa ubezpieczenie.
  • Dochody osiągnięte przez przewoźnika w ciągu roku.
  • Rodzaje transportowanych ładunków.

Z tego powodu wysokość składki jest wyliczana dla każdego przewoźnika indywidualnie. Ponadto agent ubezpieczeniowy negocjuje warunki polisy z ubezpieczycielem. Czy jest możliwe obniżenie składki OCP? Tak, dzieje się tak w przypadku ponoszenia części kosztów przez przewoźnika w przypadku zaistnienia szkody np. z powodu nierzetelnego wykonania usługi transportowej. Składka będzie zmniejszona proporcjonalne do udziału właściciela polisy w rekompensacie zaistniałej szkody. Wykupując dodatkowe ubezpieczenie można objąć ochroną transport towarów niebezpiecznych i zabezpieczyć interesy firmy na przypadek ich utraty.

Gdzie wykupić ubezpieczenie OCP przewoźnika?

Posiadanie aktualnej polisy OCP przewoźnika potwierdza profesjonalizm firmy transportowej, ale jej przygotowanie trzeba powierzyć agencji specjalizującej się w ubezpieczeniach dla firm transportowych. Taką formą zabezpieczeń zajmuje się multiagencja Fullpolisa.pl, która pomaga wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie dostosowane zakresem i możliwościami finansowymi klienta.Ta agencja to sprawdzony partner przy wyborze polisy OCP, dbający o interesy swoich klientów. 

ZADZWOŃ

609 103 308