OCP przewoźnika jak sprawdzić?

28 czerwca, 2021
OCP przewoźnika jak sprawdzić?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

OCP przewoźnika jak sprawdzić? Wykonując transport drogowy i przewóz towarów trzeba spełniać wiele wymogów związanych z ich odpowiednim ubezpieczeniem. Każdy kontrahent w pierwszej kolejności wybiera firmy przewozowe posiadające nie tylko obowiązkowe, ale również dobrowolne polisy. Powierzając transport ładunku danemu przewoźnikowi ważne jest, aby jego polisa była aktualna na czas dostawy. W przeciwnym przypadku właściciel ładunku nie będzie miał podstaw dochodzenia odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Podpisując umowę z przewoźnikiem, na co trzeba zwrócić uwagę?

OCP przewoźnika – jak sprawdzić? Kontrahent poszukujący odpowiedzialnej firmy transportowej do przewozu swojego towaru, często poszukuje odpowiedzi na takie pytanie. To bardzo ważna sprawa i warto dokonać takiej kontroli. Najprostszym sposobem jest poproszenie przewoźnika o okazanie aktualnej i oczywiście opłaconej polisy OCP. Czym jest ten typ ubezpieczenia? To odpowiedzialność cywilna przewoźnika za transportowany towar, który podczas przewozu może ulec częściowemu i zupełnemu uszkodzeniu lub kradzieży. Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń losowych, na które nie miały wpływu nieodpowiednie działania przewoźnika, czyli: niedbalstwo i zaniechanie.

Czy OCP przewoźnika może nie obowiązywać w wykazywanym w polisie zakresie? Niestety może się zdarzyć, że firma transportowa nie wykupi OCP przewoźnika z powodu problemów finansowych lub po prostu chce w ten sposób zaoszczędzić. Jej właściciel uzna, że prawdopodobieństwo zniszczenia towaru podczas przewozu jest minimalne i dokonuje nieuczciwych posunięć. Na czym one polegają? Firma transportowa wykonująca przewóz towarów wykupuje polisę ubezpieczeniową płatną w ratach. Po uiszczeniu pierwszej raty, rezygnuje z dalszego opłacania, wskutek czego ubezpieczenie wygasa, ale posiada on cały czas dokument zawarcia umowy. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie aktualności OCP.    

Zakres dobrowolnych polis ubezpieczeniowychOCP przewoźnika jak sprawdzić?

Posiadanie polisy OCP jest wtedy korzystne, kiedy jej zakres jest dość szeroki i chroni ubezpieczonego od nieprzewidzianych okoliczności. Można oprzeć się na przykładzie rodzajów OCP: w ruchu krajowym i międzynarodowym. Ubezpieczeniem objęte jest dane terytorium, jeżeli przewoźnik posiada tylko OCP krajowe zakres tej polisy nie będzie obejmował ochroną przewozów realizowanych poza granicami kraju. Istotny jest także konkretny rodzaj ładunku. Podstawowe polisy OCP nie obejmują ochroną towarów niebezpiecznych, cennych, delikatnych itp. Jeżeli przewoźnik posiada polisę obejmującą przewóz materiałów niebezpiecznych nie oznacza to, że dany towar jest ujęty w zakresie polisy.

Co zrobić, aby wysyłany towar był objęty stosownym ubezpieczeniem?

Z powyższych informacji jasno wynika, że nie wszystkim przewoźnikom można zawierzyć tylko na podstawie przedstawionego dokumentu ubezpieczenia. Jest prosty sposób na potwierdzenie ważności posiadanego przez firmę przewozową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OCP, to udanie się do ubezpieczyciela widniejącego na polisie. W taki sposób można skontrolować czy przewoźnik zawarł polisę na czas wymagany na dostarczenie ładunku we wskazane miejsce.

Czy umowa ubezpieczeniowa obowiązuje na danej trasie, dla określonego towaru, ubezpieczyciel wypłaca całość ubezpieczenia, czy może jest to współdzielone z firmą przewozową. Jeżeli zleceniodawca zamierza sprawdzić przewoźnika, powinien tego dokonać wcześniej, ponieważ stosowne zaświadczenie, może dotrzeć za późno. Ważne! Jeżeli kontrahent sprawdza danego przewoźnika, powinien przechowywać wszystkie maile, wykaz połączeń od ubezpieczyciela. Po co? Jest to niezwykle przydatne w sytuacjach spornych, takie dowody potwierdzają, że zleceniodawca przewozu ładunku dołożył wszelkich starań, aby sprawdzić firmę przewoźnika.

Jakie są rodzaje dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Rzetelna firma przewozowa inwestuje w ubezpieczenie OCP, które zagwarantuje bezpieczeństwo finansowe jego firmie oraz kontrahentowi. Dobrze opracowana polisa będzie chronić w dużym zakresie przewożony ładunek, zdejmując odpowiedzialność z ubezpieczonego a właścicielowi towaru zapewniając zlikwidowanie szkody. Warunki wypłaty odszkodowania z OCP muszą być dokładnie określone, pozwoli to uniknąć odmowy jego wypłaty. Dlatego trzeba zadbać o uszczegółowienie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacji niewykonania czy też nienależytego zrealizowania usługi przewozowej. Koszt polisy OCP uzależniony jest od wyboru opcji ochrony.

W zakres OCP wchodzi:

  • Suma gwarancyjna – najlepiej, gdy pokrywa całkowitą wartość przewożonego towaru, ale nie zawsze tak jest
  • Dokładne podanie rodzajów przewożonego towaru
  • Wymogi klauzuli postojowej wskazujące gdzie może odbywać się postój pojazdu: czy tylko parkingi strzeżone, monitorowane, oświetlone czy mogą to być także parkingi niestrzeżone, zatoczki. Nie dostosowanie się do tych wymogów nie gwarantuje wypłaty odszkodowania,
  • Informacje odnośnie pojazdów przewożących ładunek, czy może być on transportowany każdym samochodem przewoźnika, czy polisa wskazuje konkretny pojazd.
  • Określenie, czy transport towarów mogą wykonywać podwykonawcy
  • Określenie czy ubezpieczenie OCP obejmuje sytuację niewpisania spedytora do listu przewozowego,
  • Wskazanie czy towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje ochroną towary podwyższonego ryzyka i niebezpieczne.

To tylko przykłady opcji warunków umowy ubezpieczeniowej, które są bardzo ważne. Jej dokładne opracowanie daje możliwość ochrony przewożonych towarów i uniknięcie odmowy wypłaty odszkodowania.

ZADZWOŃ

609 103 308