Rezygnacja z polisy, czy to możliwe?

19 maja, 2021
Rezygnacja z polisy oc

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Rezygnacja z polisy, czy to możliwe? Sporo osób zastanawia się nad tym, czy rezygnacja z polisy OC jest możliwa. Okazuje się, że jak najbardziej. Umowa OC podpisana z towarzystwem ubezpieczeniowym może być wypowiedziana najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Taką decyzję można podjąć także w przypadku podwójnego ubezpieczenia, zakupu nowego pojazdu lub podczas wyrejestrowywania samochodu. Decydując się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC najlepiej jest skorzystać z gotowych formularzy przygotowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Kiedy można zrezygnować z polisy OC?

W większości przypadków klienci rezygnują z polisy OC przed końcem okresu ochrony, jednak nie tylko. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w kilku przypadkach. Warto wiedzieć, że umowę OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania bez konieczności wskazywania konkretnego powodu. W takim przypadku rozwiąże się ona wraz z ostatnim dniem okresu, na który ją zawarto. Za sprawą takiego rozwiązania OC nie odnowi się w sposób automatyczny na następne 12 miesięcy. 

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC następuje także w przypadku zakupu nowego samochodu. Umowa ubezpieczenia OC może być wypowiedziana przez nabywcę samochodu w dowolnym momencie jej trwania. Umowa będzie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu bądź zgodnie z dniem nadania listu. 

Wypowiedzenie polisy przed upływem okresu ochrony i znalezienie lepszej oferty w konkurencyjnej firmie 

Jeżeli zbliża się koniec okresu obowiązywania aktualnej polisy, to jest to najlepszy moment na wypowiedzenie OC – zwłaszcza, gdy nie jesteśmy zadowoleni ze współpracy z dotychczasowym towarzystwem ubezpieczeniowym. Najpopularniejszy sposób rezygnacji z umowy to koniec okresu ochrony. Należy pamiętać o tym, że trzeba dostarczyć firmie ubezpieczeniowej odpowiedni dokument najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Jeżeli tak się nie stanie, firma ubezpieczeniowa automatycznie przedłuży naszą polisę. Nie należy także zwlekać z zakupem polisy w innym zakładzie, gdyż każdy dzień braku ochrony wiąże się z nałożeniem kary przez UFG. 

W zdecydowanej większości przypadków (oprócz kilku wyjątków) umowa ubezpieczenia OC ulega automatycznemu przedłużeniu. Jeżeli planujemy w najbliższym czasie zmienić firmę ubezpieczeniową, nie wolno zapomnieć o tym, aby złożyć wypowiedzenie OC we właściwym terminie. 

W jakim terminie należy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC? Rezygnacja z polisy

Artykuł 28. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że wypowiedzenie polisy OC powinno być złożone najpóźniej jeden dzień przed końcem trwania okresu ochrony. Nie wolno o tym zapomnieć. Jeżeli wypowiedzenie umowy zostanie złożone w dniu zakończenia okresu ochrony, wtedy firma ubezpieczeniowa może zażądać od nas zapłaty za automatyczne wznowienie ubezpieczenia OC. Jest tylko jeden przypadek, w którym dopuszczalna jest wysyłka dokumentu w późniejszym terminie. Mianowicie, gdy dzień przed końcem okresu trwania ochrony wypada w dzień ustawowo wolny od pracy. 

Podwójne ubezpieczenie 

Czasem zdarza się tak, że ktoś kupuje ubezpieczenie OC w nowym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak zapomniał wypowiedzieć ubezpieczenie OC u poprzedniego ubezpieczyciela. Taką sytuację określa się jako tzw. “podwójne ubezpieczenie”. Czy będzie to wiązało się z koniecznością płacenia dwóch składek jednocześnie? Na szczęście nie. Aby nie płacić dwóch składek do dwóch firm, wystarczy przesłać do poprzedniego towarzystwa formularz wypowiedzenia i dowód zakupu nowej polisy OC. Opłatę należy wnieść tylko za okres obowiązywania przedłużonej automatycznie polisy, aż do momentu jej wypowiedzenia.  

Zakup nowego samochodu 

Jeżeli zakupiliśmy nowy samochód wraz z ważną polisą OC, możemy korzystać z niej do końca okresu obowiązywania lub wypowiedzieć ją oraz kupić ubezpieczenie OC w nowej firmie ubezpieczeniowej. W jakich przypadkach jest to opłacalne? Zakup nowej polisy będzie dobrym rozwiązaniem, gdy poprzedni właściciel samochodu miał lepszą historię ubezpieczeń oraz jeździł bezszkodowo. 

Jeżeli w trakcie rekalkulacji składki okaże się, że będzie konieczna dopłata, wtedy lepszym pomysłem będzie rezygnacja z OC zbywcy oraz zakup całkowicie nowej polisy. Należy pamiętać o tym, że polisa OC zbywcy może zostać wypowiedziana w każdym momencie. Jednocześnie taka polisa nigdy nie ulega automatycznemu przedłużeniu. 

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC? 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi być sporządzone na piśmie. Powinny się tam znaleźć następujące informacje: 

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu, 
  • dane osobowe oraz miejsce zamieszkania klienta,
  • numer rejestracyjny i marka pojazdu,
  • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, 
  • numer polisy OC, 
  • podstawa prawna. 

Taki dokument powinien zawierać także własnoręczny podpis klienta. Więcej wartościowych informacji na temat problematyki polis OC oraz innych rodzajów ubezpieczeń można znaleźć na portalu https://fullpolisa.pl/

ZADZWOŃ

609 103 308