Ubezpieczenia na życie i zdrowie Kozienice

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Ze względu na rosnący standard życia i coraz szybsze „doganianie” krajów Zachodu, zwiększa się w Polsce tendencja do zabezpieczania stopy życiowej swojej i rodziny, tak by materialny dorobek życia przekazać kolejnym pokoleniom. Jednym z narzędzi, które to ułatwiają, jest ubezpieczenie na życie i zdrowie. Kozienice są naturalnym obszarem działalności multiagencji fullpolisa.pl, a kontakt z jej przedstawicielem to gwarancja uzyskania jedynie najatrakcyjniejszych ofert na rynku, uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości Klienta.

  Pośród nich, oprócz zabezpieczenia rodziny w razie śmierci żywiciela, znajdować się może także bogaty zakres umów dodatkowych. Mogą one dotyczyć m.in. wymienionych niżej ryzyk:

  • złamania, skręcenia i innych kontuzji, skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu;
  • zabiegu operacyjnego w szpitalu, jeżeli jest on uwzględniony w danej umowie;
  • pobytu w szpitalu;
  • tymczasowej bądź trwałej niezdolności do pracy;
  • poważnego zachorowania dziecka.

  Każdorazowo celem takiej umowy jest pomoc w utrzymaniu optymalnego poziomu życia danej rodziny pod względem materialnym. Jest to bowiem główna funkcja, którą spełnia prawidłowo dobrane ubezpieczenie na życie i zdrowie. W Kozienicach, podobnie jak i w innych miejscowościach, świadczenia od ubezpieczycieli sięgają niejednokrotnie setek tysięcy bądź milionów złotych. Ratują one poszczególne rodziny przed bankructwem w obliczu np. groźnych, śmiertelnych chorób i konieczności ich kosztownego leczenia.

  Inną ważną funkcją polis życiowych jest pomoc w gromadzeniu pieniędzy na jesień życia. Koszty lekarstw, wizyt u lekarzy-specjalistów, utrzymanie nieruchomości i samochodu czy – wreszcie – chęć beztroskiego rozpieszczania wnuków, mogą być niemożliwe do realizacji, jeżeli polegałoby się tylko na świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one bowiem, według prognoz specjalistów, ulec znacznemu obniżeniu i w przyszłości wynosić mniej niż połowę pensji. Warto więc zabezpieczyć się poprzez odpowiednie ubezpieczenie na życie i zdrowie. W Kozienicach wielu ludzi korzysta z tego instrumentu, zapewniając sobie dodatkowe środki na starość. Pieniądze uzyskane z takiej polisy można też, rzecz jasna, przeznaczyć np. na wsparcie dzieci podczas ich startu w dorosłe życie lub na dowolny inny cel.

  Specjaliści fullpolisa.pl działają w oparciu o bogate doświadczenia i dostęp do wielu ofert z rynku. Daje do Klientom pewność, że otrzymają oni satysfakcjonujące rozwiązanie, dopasowane zakresem i ceną do własnych potrzeb, a także możliwości finansowych.

  ZADZWOŃ

  609 103 308