Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej kujawsko-pomorskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Agencja pracy tymczasowej posiada określoną w poświęconych jej przepisach odpowiedzialność, do której może ją pociągnąć zarówno pracodawca użytkownik, jak i sam pracownik. Szkody na mieniu, występujące podczas wykonywania pracy tymczasowej, mogą sięgać wysokich kwot, a ich pokrycie przez agencję z własnych środków nie zawsze jest możliwe. Jakie ubezpieczenie wybrać, by skutecznie ochronić się przed roszczeniami? Na to pytanie odpowiedzą specjaliści fullpolisa.pl, mający dostęp do wszystkich atrakcyjnych ofert polis dla agencji pośrednictwa pracy.

  Szkody wyrządzone przez pracowników, objęte przez ubezpieczenie agencji pracy tymczasowej

  Różnego rodzaju uszkodzenia bądź zniszczenia towaru lub sprzętu, to zdarzenia nieuniknione podczas prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy. Możliwości właściwego przeszkolenia pracowników czy kontrolowania poprawności wykonywania przez nich obowiązków są w oczywisty sposób niższe niż w przypadku pracy etatowej w „tradycyjnym” wydaniu. Warto więc posiadać dobre ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej. W kujawsko-pomorskim dużym zainteresowaniem cieszą się polisy z dodatkową klauzulą, obejmującą właśnie szkody wyrządzone przez pracowników. Taka umowa daje gwarancję, że ewentualne koszty poniesie ubezpieczyciel, a obowiązkiem agencji jest jedynie uiszczenie składki, której wysokość jest znana z góry.

  Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej a wypadki przy pracy

  Sytuacje, w których pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu, nie należą do rzadkości, zarówno w przypadku tradycyjnych form zatrudnienia, jak i w codzienności agencji pośrednictwa. Stosowne zabezpieczenie się przed ich konsekwencjami jest możliwe, gdy zadba się o włączenie dodatkowych klauzul do ubezpieczenia OC agencji pracy tymczasowej. W kujawsko-pomorskim niemal każdy nasz klient otrzymuje ofertę, która uwzględnia pokrycie kosztów dodatkowego odszkodowania dla pracownika. Często takie roszczenie przewyższa bowiem wielokrotnie pulę środków, wypłacaną przez ZUS.

  Najważniejsze elementy w ubezpieczeniu OC agencji pośrednictwa pracy

  Powyższe komponenty w pewnym stopniu decydują o tym, czy dana agencja będzie w stanie zbudować solidną pozycję na rynku oraz zachować swoją wypłacalność w każdej sytuacji, również trudnej. Na reputację tego typu podmiotów bardzo mocno wpływa ich reakcja np. w razie uszkodzenia mienia pracodawcy użytkownika lub wystąpienia uszczerbku na zdrowiu pracownika. Częto stanowi ona czynnik decydujący o wyborze lub unikaniu danej agencji, silniejszy niż sama wysokość wynagrodzenia czy kosztu usług.

  Chcąc uzyskać wiedzę na temat dostępnych wariantów ubezpieczenia OC agencji pracy tymczasowej z kujawsko-pomorskiego, należy złożyć zapytanie w fullpolisa.pl. Przedstawiciele odpowiedzą też na wszystkie pytania, nawet te najbardziej szczegółowe.

  ZADZWOŃ

  609 103 308