Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej Toruń

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Z usług agencji pracy tymczasowej coraz chętniej korzystają zarówno pracodawcy użytkownicy, zaspakajający w ten sposób swoje potrzeby kadrowe, jak i pracownicy tymczasowi, poszukujący elastycznych form zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, że każde działanie takiej agencji stwarza po jej stronie pewien zakres odpowiedzialności, uregulowany przez odpowiednie przepisy. Przed czym koniecznie należy się ochronić od początku prowadzenia działalności? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać od specjalistów fullpolisa.pl, mających bogate doświadczenie w zabezpieczaniu interesów agencji pośrednictwa pracy.

  Ubezpieczenie agencji pracy tymczasowej – odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pracowników

  W każdym rodzaju działalności istnieje, rzecz jasna, pewne ryzyko wyrządzenia przez pracowników szkody innemu podmiotowi – zarówno bezpośredniemu kontrahentowi, jak i osobie trzeciej. W przypadku agencji pośrednictwa pracy, to właśnie ona ponosi wówczas odpowiedzialność, bo to w niej zatrudniony jest dany pracownik. Dobrym sposobem, żeby zabezpieczyć się przed koniecznością wypłaty ewentualnych wysokich odszkodowań, jest ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej. W Toruniu większość tego typu firm dopytuje się wnikliwie o różne dodatkowe klauzule, które można włączyć do firmowej polisy. Należy do nich m.in. odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za mienie pozostawione ubezpieczonemu w celu wykonania usługi.

  Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej, a szkoda poniesiona przez pracownika

  Ważnym składnikiem, który może zawierać ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej z Torunia, jest odpowiedzialność towarzystwa za szkody wyrządzone pracownikom. Dotyczy to zarówno szkód rzeczowych, jak i na osobie. Taka ochrona praktycznie zawsze będzie tańsza niż odszkodowanie, które trzeba wypłacić w razie poważnego wypadku przy pracy. Co więcej, składka ubezpieczeniowa jest z góry znana, a wysokość ewentualnego roszczenia za poważny uszczerbek na zdrowiu może sięgać niebotycznych kwot.

  Jakie klauzule warto włączyć w ubezpieczenie OC agencji pośrednictwa pracy?

  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników agencji pracodawcy użytkownikowi oraz osobom trzecim, a także za szkody, w których poszkodowanymi są pracownicy – to podstawowe elementy, bez których ubezpieczenie agencji praktycznie nie ma sensu. Bardzo ważne jest również zadbanie o sumy gwarancyjne, tak by były one adekwatne do ponoszonego przez firmę ryzyka.

  Poszukując solidnego ubezpieczenia OC agencji pracy tymczasowej z Torunia, zdecydowanie warto skonsultować się ze specjalistami fullpolisa.pl – mają oni bogatą wiedzę i liczne doświadczenia, związane z tym zagadnieniem.

  ZADZWOŃ

  609 103 308