OC firmy / działalności gospodarczej Lubelskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Rosnąca świadomość konsumentów ma wiele skutków, a jednym z nich jest wzrost liczby składanych przez nich pozwów sądowych, których adresatem są firmy. Pozwy te mają na celu uruchomienie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej przedsiębiorstw oraz uzyskanie od nich odszkodowań.

  Skuteczną ochronę dla przedsiębiorców stanowi ubezpieczenie OC firmy/działalności gospodarczej. W Lubelskiem najkorzystniejsze oferty przedstawia fullpolisa.pl. Przegląd rynku i analiza atutów poszczególnych polis pozwalają na podjęcie świadomej decyzji w zakresie firmowego ubezpieczenia.

  W ofercie multiagencji znaleźć można zarówno polisy chroniące każdą działalność, jak i przygotowane specjalnie dla konkretnych zawodów, np. OC tłumacza, OC wspólnoty mieszkaniowej czy OC podmiotu działającego w dziedzinie łowiectwa.

  Rozszerzenia umowy, oferowane do ubezpieczeń OC działalności gospodarczej

  Każda z firm powinna posiadać polisę dobraną do profilu prowadzonej działalności, jej zasięgu terytorialnego czy posiadanego sprzętu. Ubezpieczenia OC firmy lub działalności gospodarczej w Lubelskim, proponowane przez fullpolisa.pl mogą zostać uzupełnione m.in. o następujące rodzaje szkód:

  • powstałe poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej (do wyboru kilka różnych wariantów);
  • wyrządzone pracownikom, zatrudnianym przez ubezpieczoną firmę;
  • spowodowane na rzeczach, z których ubezpieczony korzysta na podstawie leasingu, dzierżawy czy najmu;
  • skutkujące wystąpieniem czystych strat finansowych u kontrahenta.

  Jak wskazują powyższe przykłady, zakres ochrony może być modelowany tak, by odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie firmy. Dobrze jest przed zakupem polisy sprawdzić wpływ danej klauzuli dodatkowej na wysokość składki, bowiem niejednokrotnie dopłacenie kilkudziesięciu złotych może się okazać bardzo przydatne w przyszłości.

  OC firmy lub działalności gospodarczej w Lubelskiem we współpracy z fullpolisa.pl

  Dzięki dostępowi do wielu ofert, rozmowa na temat ubezpieczenia firmowego może być znacznie bardziej wyczerpująca i wieloaspektowa, niż gdy poznaje się tylko jedną propozycję. Przedstawiciel multiagencji na początku odrzuca te oferty, które w oczywisty sposób nie odpowiadają ustalonym potrzebom klienta, a prezentuje jedynie te, które mogą się okazać dla niego wartościowe. Pomaga to klientom zaoszczędzić czas, który musieliby poświęcić na samodzielne kontaktowanie się z każdą z firm z osobna i przebrnięcie przez szczegóły każdej z ofert.

  ZADZWOŃ

  609 103 308