Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Małopolskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Każdy przewoźnik spotkał się już z takimi sytuacjami, jak awaria samochodu lub niespodziewany, wymuszony postój, ze względu na warunki drogowe. Większość kierowców jest na to gotowych, jednak duży stres wzbudza wówczas stan towaru i obawa o opóźnienie w dostawie. Zabezpieczeniem przed tego typu zmartwieniami może być ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika. W Małopolskim oferty takich umów prezentuje multiagencja fullpolisa.pl. Porównanie propozycji czołowych ubezpieczycieli dostarczy informacji na temat różnic dotyczących zakresu ochrony czy wysokości składki w poszczególnych polisach.

  Podstawowe informacje na temat polis OC i OCP

  Tego typu polisy stanowią ochronę przed koniecznością samodzielnego regulowania szkód, występujących podczas wykonywania zleceń. Obejmować mogą one zarówno podstawowe ryzyka, jak i dodatkowe, na przykład związane z przewozem substancji szkodliwych ADR. Starannie dobrane ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika (w małopolskim dostępne za pośrednictwem fullpolisa.pl) może skutecznie przyczynić się do zapewnienia firmie stabilności finansowej. Znacznie prościej bowiem opłacić składkę ubezpieczeniową, której wysokość samemu się zatwierdziło, niż płacić za zaistniałe szkody z bieżących środków – nigdy nie można przewidzieć, kiedy one wystąpią i ile wyniesie koszt ich naprawy. Świadomość, że w razie niesprzyjających okoliczności inny podmiot weźmie na siebie obciążenie finansowe, działa dobrze zarówno na kierownictwo firmy, jak i na pojedynczych pracowników (zwłaszcza kierowców) oraz na klientów.

  Co jeszcze warto wiedzieć?

  W wielu polisach występują takie pojęcia, jak: franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Ta pierwsza określa wartość szkody, do której towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Może to być na przykład 1000 zł i – w takim przypadku – każde zdarzenie, które zostanie zgłoszone ubezpieczycielowi i odpowiednio udokumentowane, ale szkoda wynosi mniej niż 1000 zł, poskutkuje brakiem wypłaty (nawet jeżeli spełnione są wszystkie pozostałe przesłanki). Szkody o wartości od 1001 zł w górę zostaną natomiast w tym przypadku naprawione w całości.

  Druga z franszyz – redukcyjna – powoduje obniżenie wypłacanych świadczeń o określoną wartość, np. 10 %. W przypadku tej wartości, świadczenie które normalnie wynosiłoby 50000 zł, obniżane jest do 45000 zł. Pozostałe 5000 zł stanowi tzw. udział własny ubezpieczonego. Jest to przydatny zabieg w celu obniżenia składki, ale w przypadku dużych szkód kwota ta może stać się kłopotliwa.

  Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w małopolskim przy współpracy z fullpolisa.pl

  Polisy dobierane przez multiagencję odpowiadają charakterystyce ryzyka, z którym spotyka się w realizacji zleceń firma przewozowa. Każdy z naszych klientów operuje w innej gałęzi transportu, może mieć do czynienia z różnymi rodzajami towarów i ma swoje indywidualne możliwości finansowe. Wszystkie te czynniki bierzemy pod uwagę.

  ZADZWOŃ

  609 103 308