Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Warka

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Do odpowiedzialności cywilnej może zostać pociągnięty przewoźnik, który nie wykona lub wykona w sposób nienależyty usługę transportową. Sytuacja może dotyczyć np. opóźnienia w dostawie czy uszkodzeń towaru. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Warce, dostępne za pośrednictwem fullpolisa.pl, ochroni firmę przed samodzielnym ponoszeniem kosztów szkód.

  Budżet większości firm transportowych uwzględnia koszta składek ubezpieczeniowych – warto jednak, oprócz wysokości ponoszonych wydatków, skoncentrować się na tym, jaki zakres ochrony zapewniają posiadane polisy. Podczas rozmowy z klientami, przedstawiciele fullpolisa.pl rzetelnie informują o najważniejszych składnikach, jakie może posiadać ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika z Warki. Działają tutaj bowiem różne firmy, transportujące rozmaite towary i posiadające różny zasięg zleceń.

  Uwzględnienia w zakresie polisy OCP wymagają m.in. towary niebezpieczne ADR czy sprzęt RTV lub AGD. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają możliwość wypłaty odszkodowania również od tego, czy poinformowano je o ewentualnej współpracy z podwykonawcami i czy włączono to ryzyko do umowy. Innym, ważnym rozszerzeniem jest odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkód z powodu rażącego niedbalstwa. Powoduje to wzrost składki, ale jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania świadczenia, w razie gdyby pracownik firmy popełnił prosty błąd.

  Dodatkowe informacje nt. ubezpieczeń OCP

  Przedstawiciele multiagencji fullpolisa.pl informują klientów o wyłączeniach odpowiedzialności stosowanych przez dane towarzystwo, a także o możliwości zastosowania franszyzy redukcyjnej. Obniża ona wartość wypłacanych świadczeń o część, którą klient musi pokryć samodzielnie oraz wpływa na zmniejszenie składki.

  Jak wybrać kompleksowe ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Warce

  Korzystając z usług multiagencji, można uzyskać dostęp do najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku. Porównanie różnych polis pozwala wyodrębnić zakres każdej z nich i dopasować do swojej firmy tę, która najlepiej odpowiada ryzyku w danej gałęzi transportu. Fullpolisa.pl informuje także klientów na bieżąco na temat pojawiających się nowych możliwości, pozwalających objąć działalność lepszym zakresem ochrony.

  Zapytania o ofertę przyjmujemy także z wyprzedzeniem – znając termin końca aktualnej polisy odnotujemy go i odezwiemy się do Państwa w dobrym momencie.

  ZADZWOŃ

  609 103 308