Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika Zamość

Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę
Osoba do kontaktuDzięki zawarciu korzystnej umowy na ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika (w Zamościu dostępnej przez fullpolisa.pl) każdy podmiot z branży może zapewnić sobie ochronę w razie niepowodzenia wykonywanego zlecenia. Odpowiednia polisa obejmować będzie m.in. szkody na towarze oraz ewentualne opóźnienia w jego dowiezieniu. Przedstawiciele multiagencji kształtują zakres ochrony w taki sposób, by odpowiadał on możliwie jak najbardziej charakterystyce ryzyka danej firmy.

Porównanie ofert w fullpolisa.pl opiera się o podane przez klienta informacje, dotyczące prowadzonej na co dzień działalności. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj kierunek transportów i odwiedzane po drodze kraje. Na kształt polisy wpływ ma także ewentualne przewożenie ładunków o podwyższonym ryzyku. Zaliczają się do nich m.in.: sprzęt elektroniczny, wyroby tytoniowe czy alkoholowe oraz podzespoły samochodowe. Szczególnym rodzajem towaru są substancje niebezpieczne ADR, konieczne do uwzględnienia podczas zakupu polisy.

Ochrona, zapewniana przez ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Zamościu, może obejmować także szkody spowodowane w związku ze złamaniem przez kierowcę przepisów ruchu drogowego. Warto zadbać o to, by posiadana polisa pokrywała to ryzyko, dzięki czemu np. niewielkie przekroczenie prędkości nie będzie przeszkodą do otrzymania odszkodowania.

Istotną kwestią jest także ochrona w przypadku szkód powstałych podczas załadunku lub rozładunku. Jeżeli firma przyjmuje kursy do Francji i Wielkiej Brytanii, to można także rozszerzyć zakres polisy o ryzyko związane z wtargnięciem do przestrzeni ładunkowej nieoczekiwanych osób (np. „uchodźców” w Calais).

Co oznacza termin „franszyza redukcyjna”?

Jest to kwota, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe obniża wysokość odszkodowań. Pozornie jest to rozwiązanie nieopłacalne, jednak w praktyce obniża ono składkę, pozostawiając po stronie klienta jedynie odpowiedzialność za niewielką część roszczeń. Wypłata z polisy dotyczy wówczas jedynie tej części odszkodowania, która mogłaby sprawić kłopot, gdyby firma musiała ją regulować samodzielnie.

Najlepsze oferty na ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika w Zamościu

Multiagencja fullpolisa.pl prowadzi aktywną współpracę z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na polskim rynku. Daje to Państwu szeroki wybór, zarówno pod kątem zakresu ochrony w proponowanych polisach, jak i wysokości składek. Porównując kilka ofert, zwiększa się szansa na wybranie tej najlepszej dla danego przedsiębiorstwa.

ZADZWOŃ

609 103 308