Ubezpieczenia na życie i zdrowie Pruszków

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę  Osoba do kontaktu  Istnieje wiele czynników, stojących za wzmożonym zainteresowaniem polisami na życie. Stale podnoszący się poziom wynagrodzeń, razem z – idącym w parze – wysokim poziomem zobowiązań kredytowych poszczególnych gospodarstw domowych, powodują że coraz więcej osób kupuje ubezpieczenie na życie i zdrowie. Pruszków jest jedną z miejscowości, w których proponujemy Klientom solidny przegląd rynku i dopasowanie najbardziej adekwatnej propozycji, odpowiadającej ich konkretnym potrzebom w tym zakresie.

  Oferta ubezpieczenia obejmuje zarówno najpoważniejsze ryzyka, jak śmierć, kalectwo czy trwała niezdolność do pracy, jak i bardziej szczegółowe kwestie – np. złamania, skręcenia itp. Istnieje możliwość objęcia ochroną całej rodziny, co pozwoli na pokrycie kosztów prywatnego leczenia czy wysokiej jakości rehabilitacji, bez konieczności zadłużania się, poszukiwania pomocy w różnego rodzaju fundacjach czy wyprzedawania dotychczas zgromadzonego majątku. To nie jedyne funkcje, jakie zapewnia dobrze dobrane ubezpieczenie na życie i zdrowie. W Pruszkowie prężnie działa fullpolisa.pl, posiadająca dostęp do niemal wszystkich ofert na rynku, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą samodzielnie dokonywać długotrwałego przeglądu możliwości w każdym z towarzystw ubezpieczeniowych.

  Polisa na życie to nie tylko ochrona ubezpieczeniowa. Jedną z funkcji tego typu instrumentów jest bowiem także odkładanie pieniędzy na przyszłość. Elastyczne oferty pozwalają na zbudowanie podstaw do wsparcia dzieci podczas ich wejścia w dorosłe życie. Pierwszy samochód, studia zagraniczne czy wkład własny w kredyt mieszkaniowy to tylko niektóre z wydatków, przed którymi każdego dnia stają młode osoby. Pomoc od rodziców może się wówczas okazać niezwykle pomocna, zwłaszcza jeżeli do zgromadzenia wymaganej kwoty wykorzystali oni ubezpieczenie na życie i zdrowie. W Pruszkowie wiele osób wybiera to rozwiązanie również ze względu na możliwość przejęcia opłacania składek przez ubezpieczyciela w razie gdyby los okazał się niełaskawy. W przeciwieństwie do lokat bankowych czy obligacji, zakładana kwota może być zgromadzona niezależnie od spotykających po drodze Klienta wypadków, chorób czy nawet przedwczesnej śmierci. Zyskuje się więc w ten sposób gwarancję, że nawet gdy nas zabraknie, to dzieci dostaną od nas to, czego pragnęliśmy im dostarczyć i zrealizują swoje osobiste cele.

  ZADZWOŃ

  609 103 308