Ubezpieczenie OC firmy remontowo-budowlanej Malbork

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu  Multiagencja fullpolisa.pl prezentuje szeroką pulę ofert na ubezpieczenie firmy montażowo-budowlanej. Udzielone przez towarzystwa ubezpieczeniowe liczne pełnomocnictwa pozwalają na zawieranie umów chroniących klientów od zdarzeń losowych, takich jak np. działanie sił przyrody czy kradzieże oraz spowodowania szkody na innych osobach lub ich mieniu. Dotyczy to zarówno placu budowy, materiałów i zawartych kontraktów, jak i posiadanego przez firmę majątku – samochodów, sprzętu i narzędzi.

  Propozycję dla klienta możemy przygotować w formie przejrzystego i czytelnego porównania ofert m.in. na ubezpieczenie OC firmy remontowo-budowlanej z Malborka. Uwzględnione zostaną w nim wyłączenia odpowiedzialności w poszczególnych towarzystwach, franszyzy redukcyjne czy sumy gwarancyjne. Doświadczenie pracowników multiagencji pozwoli dobrać parametry polisy w taki sposób, by zapewniała ona właściwy poziom ochrony, nie obciążając przy tym znacznie firmowego budżetu.

  Ubezpieczenie prac remontowych i budowlanych oraz ubezpieczenie inwestycji budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne odgrywają coraz większą rolę wśród klientów, poszukujących wykonawcy swoich projektów. Bezpieczeństwo finansowe oraz pewność realizacji zadań w terminie stanowią bowiem priorytet nie tylko w największych inwestycjach.

  Fullpolisa.pl posiada w ofercie także umowy ubezpieczenia prac montażowo-budowlanych oraz ubezpieczenia OC firmy remontowo-budowlanej. W Malborku co jakiś czas można usłyszeć o spektakularnych szkodach, które mają miejsce podczas wznoszenia budynków lub remontowania już istniejących. Niektóre z nich powodują powstawanie znacznej odpowiedzialności ze strony wykonawców.

  Jakie składniki są objęte przez ubezpieczenie majątku firmy budowlanej?

  Warto w posiadanej polisie zawrzeć także ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń oraz specjalistyczne ubezpieczenie pojazdów firmy budowlanej. Obecność tych pozycji w znaczny sposób wspomoże budżet firmy, pomagając zachować jego stabilność w razie wystąpienia różnego rodzaju szkód. Znacznie prościej bowiem przewidzieć wydatek w postaci dodatkowej składki raz do roku, niż przez cały ten okres dbać o posiadanie odpowiednich rezerw, pozwalających szybko i sprawnie naprawić sprzęt bądź pojazd w razie jego uszkodzenia.

  Zapraszamy do kontaktu także te firmy, które już posiadają polisę. Przedstawiciel dokona dla nich bezpłatnie audyt posiadanych ubezpieczeń oraz wskaże ich ewentualne słabe punkty bądź przedstawi alternatywne rozwiązania. Może to być źródłem oszczędności w budżecie lub poszerzenia posiadanej ochrony.

  ZADZWOŃ

  609 103 308