Ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego Poznań

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę


  Osoba do kontaktu

  Posiadany pojazd lub flota stanowią w każdej firmie ważny składnik majątku, który właściciele starają się objąć stosowną ochroną. Najlepszym sposobem na jej zapewnienie jest ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego. W Poznaniu dostęp do wielu wartościowych ofert gwarantuje multiagencja fullpolisa.pl. Przedstawiciele ułatwiają zrozumienie trudnych zapisów poszczególnych umów oraz rozróżnienie pozornie bardzo podobnych do siebie wariantów ubezpieczeń.

  Warto pamiętać o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie jest jedynie zbędnym obciążeniem budżetu firmy – pieniądze z takich polis mogą w przyszłości uratować ją przed koniecznością samodzielnego wypłacania np. renty z tytułu kalectwa ofiary wypadku bądź naprawiania drogich samochodów, należących do poszkodowanych uczestników ruchu. Kształt takiej umowy określony jest przez przepisy odpowiedniej ustawy, a więc jedyną różnicą pomiędzy towarzystwami jest wysokość składki.

  W przeciwieństwie do ubezpieczeń OC, w przypadku auto-casco każde towarzystwo samodzielnie definiuje zakres umowy i obejmowane przez nią ryzyka. Wybierając ofertę dla siebie, warto zwrócić uwagę np. na:

  • okoliczności, które powodują odmowę wypłaty;
  • dostępne wysokości franszyzy redukcyjnej;
  • ewentualną możliwość zniesienia udziału własnego;
  • występujące wskaźniki amortyzacji lub ich brak;
  • dostępność usług assistance w pakiecie.

  Świadomy i przemyślany wybór najlepszej polisy jest znacznie prostszy, gdy zna się różnice dzielące poszczególne oferty w zakresie wymienionych powyżej czynników. Okazuje się, że można natrafić na drogie oferty, pozbawione ważnych ryzyk lub tańsze ubezpieczenia AC o całkiem przyzwoitym zakresie – warto więc omówić szczegóły z przedstawicielem multiagencji.

  Ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego w Poznaniu, zawierane za pośrednictwem fullpolisa.pl

  Współpraca z multiagencją to gwarancja, że uzyska się tanie OC lub kompleksowe, zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa, ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego. W Poznaniu, podobnie jak i w innych dużych miastach, ruch jest wzmożony, a ryzyko na każdej z ulic w mieście oraz w jego okolicach dość duże, dlatego warto w pełni zabezpieczyć posiadane pojazdy, by nie musieć przejmować się każdą, nawet najdrobniejszą stłuczką.

  W fullpolisa.pl swoje dane kontaktowe można pozostawić również jeżeli termin końca aktualnej polisy datowany jest dopiero za kilka miesięcy. Przedstawiciel, jeżeli pozna ową datę, odnotuje ją i odezwie się w odpowiednim momencie.

  ZADZWOŃ

  609 103 308