Ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego Lubelskie

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu

  W wielu rodzinach posiadany samochód jest jednym z głównych składników majątku, zaraz obok nieruchomości – zarówno pod względem wartości, jak i przydatności w codziennym życiu. Z tego względu dobrze jest zapewnić sobie ochronę finansową na najgroźniejsze ryzyka. Każda, nawet najkrótsza podróż samochodem może bowiem być źródłem szkody wyrządzonej innemu uczestnikowi ruchu, skutkującej przy okazji zniszczeniami we własnym pojeździe.

  Obowiązkowa polisa OC jest opisana w stosownej ustawie, a za jej brak grożą poważne kary – w zależności od okresu pozostawania bez ubezpieczenia – w 2017 można zostać obciążonym grzywną w wysokości od 800 do nawet 4000 zł! Polisa tego typu zapewnia natomiast jej właścicielowi pokrycie kosztów szkód wyrządzonych pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, niezależnie czy dotyczą one osoby czy mienia. Jest to duża korzyść, bowiem mało kto jest w stanie wyobrazić sobie konieczność opłacania np. renty z tytułu utraty zdrowia ofierze wypadku, który spowodowany był chwilą nieuwagi, a miał miejsce wiele lat wcześniej. Ciężar ten jest przenoszony na ubezpieczyciela. Dla osób poszkodowanych to także wygodne rozwiązanie – nie muszą dochodzić swoich praw od sprawcy. W polisie OC największą uwagę przywiązuje się do ceny. Jest ona uzależniona m.in. od marki posiadanego samochodu i jego modelu, pojemności skokowej silnika, przebiegu pojazdu czy wieku kierowcy, a także – przede wszystkim – od historii szkodowości.

  Pełne ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego (w Lubelskim najlepszy zakres w fullpolisa.pl) zapewnia również ochronę m.in. w razie upadku drzewa na samochód, kolizji z udziałem zwierzęcia czy działania sił natury, jak np. gradobicie, burza bądź pożar. Posiadanie takiego instrumentu finansowego zdecydowanie ogranicza ponoszone koszty związane z naprawą pojazdu – w przypadku nowego samochodu mogą one wynieść dziesiątki tysięcy złotych.

  Podczas rozmowy z klientami, specjaliści fullpolisa.pl zwracają uwagę na szczegółowe parametry, które posiada każde ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego w Lubelskim. Są to m.in.: franszyzy (integralna i redukcyjna), wyłączenia odpowiedzialności, wskaźniki amortyzacji oraz dodatki NNW i assistance. Poświęcając uwagę na zapoznanie się z nimi i ich porównanie zdecydowanie łatwiej jest podjąć przemyślaną i w pełni świadomą decyzję.

  Wiele osób nie pamięta o tym, że przed kupnem wymarzonego samochodu przez pewien czas „zaciskało pasa” czy intensywniej pracowało na ten cel. Solidne ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego w Lubelskim sprawia, że nawet w razie całkowitego zniszczenia pojazdu można odzyskać wszystkie pieniądze, a więc wcześniejsze wysiłki nie pójdą na marne.

  ZADZWOŃ

  609 103 308