Ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego Szczecin

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu

  Oferta multiagencji obejmuje wszystkie czołowe firmy ubezpieczeniowe o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Doświadczenie przedstawicieli powoduje natomiast, że są oni w stanie w krótkim czasie dopasować konkretnemu klientowi odpowiednie ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego. W Szczecinie coraz więcej osób interesuje się szerokimi pakietami, zapewniającymi optymalną ochronę w każdym zakresie.

  Podstawowy, obowiązkowy dla posiadaczy samochodów, zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną na wypadek spowodowania szkody u innego człowieka lub w cudzym majątku. Ochrona polega na naprawieniu tejże szkody ze środków towarzystwa, bez obciążenia nią sprawcy. Wbrew częstym narzekaniom kierowców na rosnące wysokości składek na to ubezpieczenie, warto pamiętać o jego pozytywnej roli. Zapewnia ono stabilność finansową – gdyby za wszystkie szkody trzeba było płacić z własnych pieniędzy, to w skrajnych przypadkach ich sprawcy musieliby sprzedać cały swój majątek, a w dalszym stopniu nie zgromadziliby wystarczających środków.

  Solidne, pakietowe ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego w Szczecinie obejmuje także wypłaty odszkodowań w sytuacji uszkodzenia samochodu należącego do posiadacza polisy. W nowych pojazdach nawet pozornie niewielka szkoda może generować koszty rzędu kilku bądź kilkunastu tysięcy złotych – ich pokrycie z polisy może odbyć się niemal niezauważalnie.

  Ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego w Szczecinie w części dotyczącej auto-casco ustalane jest indywidualnie przez każde z towarzystw. Poszczególne zapisy są więc różne, jeżeli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności, franszyzy czy współczynniki amortyzacji stosowane podczas wyceny podzespołów samochodu. Warto dokonać przeglądu tych parametrów w różnych ofertach, bowiem dopiero wtedy można świadomie oszacować relację ceny do jakości u danego ubezpieczyciela i podjąć przemyślaną decyzję. Nadmierny pośpiech bądź nastawienie jedynie na uzyskanie jak najniższej ceny nie są wskazane – nieduża oszczędność może okazać się bardzo nieopłacalna w przyszłości, kiedy np. wypłacone odszkodowanie zostanie „obcięte” o kilka tysięcy złotych.

  W ofercie ubezpieczycieli znajdują się także dodatkowe pozycje typu assistance i NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). Można dzięki nim zapewnić sobie holowanie w razie kolizji bądź awarii samochodu, a także wypłatę środków na leczenie i rehabilitację w razie gdyby kierowca lub pasażer ucierpieli w wypadku.

  ZADZWOŃ

  609 103 308