Ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego Wrocław

  Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

  Osoba do kontaktu

  W wielu polskich domach obecne są dwa samochody lub większa ich ilość, jednak wciąż nie wszystko wiemy o ich ubezpieczeniu. Warto zgłębić ten temat, bo taki instrument finansowy skutecznie zabezpiecza codzienną wygodę, jaką czerpiemy z posiadania samochodu – komfortowy dojazd do pracy, wyjazd na wakacje, dowiezienie dzieci do szkoły itp. Auto jest też dla większości osób jednym z najbardziej wartościowych składników majątku – oprócz „rąk do pracy” i zdrowia oraz posiadanej nieruchomości.

  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełnia bardzo ważną rolę dla kierowcy – jego obecność sprawia, że w razie spowodowania jakiejkolwiek szkody na innej osobie lub cudzym mieniu, jej naprawienie ciąży na ubezpieczycielu. To bardzo ważna zaleta, pozwalająca uniknąć konieczności samodzielnego regulowania nawet kilkudziesięciotysięcznych zobowiązań.

  Dla poszkodowanego atutem jest szybka i sprawna wypłata, pozwalająca w krótkim czasie poddać się leczeniu lub naprawić uszkodzone mienie. Cena za polisy OC uzależniona jest od różnych czynników, wśród których najważniejsza jest bezszkodowa historia ubezpieczenia. Poza nią, towarzystwa zwracają uwagę również na wiek pojazdu, pojemność silnika czy planowaną na najbliższy rok liczbę przejechanych kilometrów.

  Pełne ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego (we Wrocławiu dostępne przez fullpolisa.pl w opcji „na wszystkie ryzyka”) zapewnia ochronę w każdej sytuacji, oprócz tych, które są jasno wskazane w wyłączeniach odpowiedzialności. Zakres auto-casco jest bowiem indywidualnie określany przez każdego z ubezpieczycieli, w przeciwieństwie do OC, regulowanego ustawą. Warto przyjrzeć się dokładniej proponowanym ofertom, by dostrzec różniące je szczegóły.

  Pracownicy fullpolisa.pl są w stanie przybliżyć klientom poszczególne aspekty danej umowy, tak by kupowane ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego we Wrocławiu spełniało wszelkie ich oczekiwania. Do ważnych parametrów polis należą m.in.: sytuacje wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela, wysokość franszyzy integralnej i redukcyjnej, stosowane przez towarzystwo wskaźniki amortyzacji czy dodatkowe opcje assistance. Zapoznając się z kilkoma ofertami można dostrzec między nimi różnice i wybrać najlepszą dla siebie.

  Z kupnem samochodu często wiążą się wcześniejsze wyrzeczenia i oszczędności – jesteśmy w stanie wiele poświęcić, by sprawić sobie upragniony model. Warto zadbać, by w razie pojawienia się niekorzystnych okoliczności, cały wysiłek nie poszedł na marne. Ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego we Wrocławiu może zapewnić wypłatę nawet gdyby pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu lub został skradziony.

  ZADZWOŃ

  609 103 308