Wypadek przy pracy a ubezpieczenie na życie

18 września, 2020
ubezpieczenie wypadkowe

Ostania aktualizacja : 10 lipca, 2024

Wypadek przy pracy a ubezpieczenie na życie. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć różnego rodzaju sytuacji, jakie przytrafiają nam się w życiu. Jeśli w grę wchodzi nasza praca, w sposób szczególny, oczywiście w zależności od jej rodzaju, jesteśmy mniej lub bardziej narażeni na różnorodne zdarzenia losowe, wypadki przy pracy, utratę zdrowia. W wielu sytuacjach zdarza się i tak, że wypadek przy pracy pozbawia osobę życia, a wtedy często rodzina zostaje całkowicie bez środków do życia. Czy można się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć finansowo przed różnego rodzaju sytuacjami? Czy istnieje szansa, by czuć się pewniej i bardziej bezpiecznie?

Ubezpieczenie na życie – dobry produkt ubezpieczeniowy

Wśród wielu dostępnych na rynku produktów bankowych, z całą pewnością ubezpieczenie na życie stanowi ten wybór, jaki jest w stanie zagwarantować każdemu klientowi 100% pełnego zadowolenia i satysfakcji dokonanego wyboru. Dzięki ubezpieczeniu na życie możemy poczuć się bardziej pewni, a do tego odpowiednio chronieni. ¾ z nas większość swojego czasu spędza w pracy. Oczywiście w zależności od zajmowanego stanowiska, jedna praca jest bardziej ryzykowna, inna mniej. W każdym więc przypadku forma i sposób ubezpieczenia się powinien być inny, odpowiednio dostosowany do każdego z ubezpieczonych. 

W wyniku różnego rodzaju zdarzeń, wypadek może całkowicie pokrzyżować nasze plany. Konkretna sytuacja może sprawić, że na jakiś czas będziemy całkowicie wyłączeni z możliwości wykonywania pracy, co spowoduje brak odpowiedniej płynności finansowej. Brak pracy może spowodować więc problemy ze spłatą kredytów, z opłatami za rachunki, z robieniem zakupów. Wypadek może doprowadzić do utraty zdrowia, które wymagać będzie stosownej rehabilitacji czy odpowiedniego leczenia. W każdym z takich przypadków polisa na życie stanowić może bardzo dobry produkt, który przed tego typu działaniami odpowiednio każdego z ubezpieczonych chroni. polisa życiowa i na dożycie

Wypadek przy pracy w polisie na życie

Polisa na życie jest to jeden z produktów ubezpieczeniowych, które wybiera bardzo wielu klientów w celu odpowiedniego zabezpieczenia siebie i swojej rodziny. Z zależności od jej rodzaju, obejmować może ona szereg różnego rodzaju zdarzeń, w wyniku których to można otrzymać stosowne, adekwatne do konkretnej sytuacji odszkodowanie. Jednym z punktów polisy na życie jest wypadek przy pracy, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że nie każde zdarzenie jako taki wypadek może być traktowane, a więc nie każdy będzie w stanie upoważnić nas do otrzymania należności z tytułu takiej właśnie polisy. 

Jak więc najlepiej zdefiniować to pojęcie? Zdarzenie takie musi wystąpić w czasie pracy, w drodze do pracy lub w czasie powrotu z miejsca do pracy do domu. To, co trzeba jednak wiedzieć, to fakt, że droga obejmuje jedynie najkrótszą z tras od miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem. W przypadku wyjazdu poza taką trasę, na przykład na zakupy, ubezpieczenie takie może już nie zostać uznane, a pieniądze z tego tytułu niemożliwe do wypłacenia. 

Kiedy nie przysługuje ubezpieczenie za wypadek przy pracy

Takich sytuacji jest wiele, dlatego też każdy ubezpieczony powinien przed podpisaniem umowy zapoznać się z takimi informacjami, tak, aby był on świadomy, co mu się należy, a co nie. Bez wątpienia polisa na życie nie obejmuje sytuacji, w których pracownik wykonywał swoją pracę bez odpowiednich uprawnień, jak również i bez stosownych kwalifikacji. Nie ma także podstaw do wypłaty odszkodowania, gdy w trakcie wykonywania pracy lub dojazdu do pracy lub z pracy do domu, ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. I trzecim z kryteriów jest brak związku przyczynowo – skutkowego z wykonywaną pracą. 

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia

Nie każde ubezpieczenie jest takie samo i nie każde okaże się być dobrym dla konkretnego klienta. Należy więc zdać sobie sprawę z tego, by zawsze dobierać odpowiednie pod konkretny zawód czy rodzaj wykonywanej pracy. Tylko idealnie dobrana polisa na życie jest w stanie zagwarantować to wszystko, na czym każdemu ubezpieczonemu zależeć powinno.

Jak wygląda staranie się o ubezpieczenie z tytułu wypadku przy pracy? W przypadku ubezpieczenia z ZUS, spisywany jest protokół powypadkowy, na podstawie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia procent uszczerbku na zdrowiu i adekwatnie do tego wypłaca stosowne odszkodowanie. Jeśli zaś w grę wchodzi polisa na życie, wystarczy zgłosić do ubezpieczyciela zaistniałą sytuację i przesłać odpowiednie dokumenty, by w terminie maksymalnie 30 dni otrzymać określoną kwotę odszkodowania, adekwatną do warunków umowy. 

Jedne osoby decydują się na polisę na życie w firmie w ramach ubezpieczenia grupowego, inni z kolei wybierają ubezpieczenie indywidualne i ubezpieczają się na własną rękę. Można oczywiście, jeśli ktoś chce, skorzystać z jednej i drugiej formy ubezpieczenia i otrzymać pieniądze z obydwu źródeł. Najważniejsze jest jednak to, aby dopasować w pełni polisę pod siebie. Wiadomo, że zupełnie coś innego powinna wybrać osoba pracująca jako pracownik biurowy, coś innego kierowca autobusu, a jeszcze coś innego pracownik budowlany. 

ZADZWOŃ

609 103 308