Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

3 października, 2022
Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Ostania aktualizacja : 3 października, 2022

Co obejmuje ubezpieczenie na życie? Ubezpieczenie na życie to finansowe wsparcie na wypadek śmierci nabywcy dla jego bliskich. To również możliwości zainwestowania wolnych środków. Przed wybraniem konkretnego ubezpieczenia zapoznaj się z zapisami umowy, dowiedz się co obejmuje ubezpieczenie na życie. Dzięki temu będziesz świadomy tego jak jej posiadanie zapewni Twojej rodzinie wsparcie, którego będzie potrzebować, gdy Ciebie zabraknie. Dowiedz się również jak rozszerzyć warunki polisy na życie.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie ma na celu pomoc finansową dla rodziny ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Jak to działa? Otóż, osoba po wykupieniu ubezpieczenia uiszcza każdego miesiąca uzgodnioną składkę, a gdy nastąpi zdarzenie ujęte w umowie, ubezpieczyciel wypłaca rodzinie (uprawnionym) odpowiednią wysokość świadczenia.

Ubezpieczenia na życie mogą być:

 • Terminowe i bezterminowe.
 • Indywidualne i grupowe.

Zawierając taką polisę możesz ją uzupełnić dzięki czemu uzyskasz wsparcie finansowe po wypadku, w okresie rekonwalescencji lub w chorobie, gdy konsekwencją będzie niemożność powrotu do pracy, konieczność zapewnienia stałej opieki. Wypłacane przez ubezpieczyciela ubezpieczenie na życie pokryje utratę dochodów wskutek opisanych zdarzeń. Podsumowując należy stwierdzić, że to ubezpieczyciel będzie wypłacał Twoją pensję a kwota będzie zgodna z sumą ubezpieczenia. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Warunki ubezpieczenia na życia mogą obejmować transport medyczny i pomoc pielęgniarki w domu. Masz również możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową swoich bliskich. W czasie trwania ubezpieczenia na życie możesz w razie potrzeby zmieniać zakres ochrony czy też dodawać kolejne osoby, do objęcia ich ochroną z polisy. Dzięki takim udogodnieniom elastycznie dostosujesz warunki ubezpieczania do swoich zmieniających się potrzeb.

Co obejmuje rozszerzone ubezpieczenie na życie?

Dodatkowa ochrona zawarta w ubezpieczeniu na życie uwzględnia również takie sytuacje jak:

 • Hospitalizacja – większość ubezpieczycieli oferuje wypłatę z polisy świadczenia za każdy dzień przebywania w szpitalu.
 • Operacja chirurgiczna – w polisie może znaleźć się zapis o wypłacie odszkodowania z tytułu konieczności przejścia zabiegu chirurgicznego.
 • Ciężka choroba – ubezpieczenie na życie może objąć ochroną sytuacje, gdy zapadniemy na poważne schorzenie takie jak np.: nowotwór złośliwy, udar mózgu, utrata wzroku, zawał serca, niewydolność nerek. Lista chorób różni się w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Uzyskane środki posłużą do zakupu leków czy poddanie się rehabilitacji.
 • Urodzenie dziecka – polisa na życie może również zostać rozszerzona o zapis mówiący o wypłacie świadczenia w przypadku powiększenia się rodziny.
 • Zgon członka rodziny – ubezpieczenie na życie chroni zarówno jego bliskich jak i jego samego. Dotyczy to takich zdarzeń jak śmierć małżonka, dziecka, rodziców.

Ubezpieczenie na życie – czy można uzyskać dodatkowy dochód?

To od ubezpieczającego się zależy, czy zdecyduje się na polisę na życie z opcją inwestowania części składki. Zadecydujesz wtedy, w jaki fundusz Twoje pieniądze zostaną zainwestowane. Ważne! Portfel inwestycyjny składa się z elementów dopasowanych do tego, jakiej wysokości zysku się oczekuje a także jakie ryzyko uda się zaakceptować.

Ubezpieczenie na życie – jaką polisę wybrać?

Samodzielne wybranie ubezpieczenia na życie nie jest łatwe, ponieważ trzeba się zmierzyć z takimi zagadnieniami jak: zakres ochrony, czas trwania umowy, limity itd. Przed wyborem konkretnej opcji trzeba dokonać szczegółowej analizy swojej sytuacji finansowej i rodzinnej oraz potrzeb. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z doradcą ubezpieczeniowym, który na podstawie przekazanych informacji doradzi najkorzystniejszą umowę ubezpieczeniową na życie.

Ogromną zaletą ubezpieczenia na życie jest umożliwienie wprowadzania ważnych parametrów do polisy w trakcie jej trwania. Przecież kariera zawodowa i życie prywatne mogą ulec radykalnej zmianie, dlatego tak ważne jest wykupienie polisy elastycznej na przykład z możliwością zmiany sumy ubezpieczenia. Przykładem takiego rozwiązania jest dodatkowe ubezpieczenie NNW dla dziecka. Co ono zapewnia? Kompleksową pomoc w przypadku konieczności specjalistycznej opieki nad dzieckiem po wypadku, nawet nie od razu, ale na przykład za kilka miesięcy.

Co jest brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokość składki ubezpieczenia na życie?

Składają się na to następujące czynniki:  

 • Zakres ochrony.
 • Suma ubezpieczenia.
 • Charakter pracy zawodowej.  
 • Stan zdrowia wraz z historią chorób.
 • Wiek ubezpieczającego się.

Ubezpieczenie na życie oferowane przez naszą firmę gwarantuje rodzinie świadczenie, umożliwiające zachowanie obecnego standardu życia, jeżeli dojdzie do poważnego zachorowania, kalectwa czy też zgonu głównego żywiciela. Działamy elastycznie i możemy opracować specjalną polisę niezbędną do zabezpieczenia kredytu hipotecznego, realizacji planu sukcesyjnego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

ZADZWOŃ

609 103 308