Ile kosztuje OCP na tira?

28 czerwca, 2021
Ile kosztuje OCP na tira?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Ile kosztuje OCP na tira? Ubezpieczenie OCP czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika, jest dedykowane firmom wykonującym transport drogowy i przewóz towarów. To wygodna i dobrowolna polisa zapewniająca przewoźnikom możliwość ubezpieczenia transportowanego ładunku na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zabezpiecza właściciela tira przed konsekwencjami finansowymi wypadku drogowego, których sprawcą jest kierowca. Jednak OC nie zabezpieczy przewoźnika na wypadek uszkodzenia towaru w czasie transportu pod wskazany adres. Dotyczy to także kradzieży pojazdu lub samego transportowanego towaru.

Dlaczego dobrowolne ubezpieczenie przewoźników cieszy się dużym zainteresowaniem?

Nieobowiązkowe ubezpieczenie OCP przyciąga firmy przewozowe, ponieważ ich właściciele upatrują w nich wiele korzyści dla swojego biznesu. Firma transportowa dysponująca OCP jest skutecznie chroniona przed szkodami finansowymi, które mogą powstać wskutek niewykonania usługi, niecałkowitego jej wykonania, kradzieży i zniszczenia ładunku. Jest to obwarowane wywiązaniem się przewoźnika z zapisów umowy ubezpieczeniowej.To znaczy ubezpieczony nie dopuścił się niedbalstwa, zaniechania, lekkomyślnych działań, które mogłyby wpłynąć na powstanie szkody.

Właściciel firmy przewozowej wykupując OCP chroni kontrahenta przed utratą środków w wyniku szkody. Otrzyma on odszkodowanie z ubezpieczenia przewoźnika. Z tego powodu wiele firm poszukujących rzetelnych firm transportowych wybiera te, które posiadają wykupioną polisę OCP. Mają pewność, że ich interesy są odpowiednio chronione i nie obawiają się powierzenia swojego mienia przewoźnikowi.

Polecamy :

OCP przewoźnika jak sprawdzić?

OCP kabotaż co to jest?

Koszty wykupu polisy na dobrowolne ubezpieczenie OCPDIle kosztuje OCP na tira?

Ile kosztuje OCP na tira? Potocznie duży samochód ciężarowy nazywany jest tirem, przewozi on towary po drogach na całym świecie. Koszty wykupu polisy OCP są uzależnione od różnych czynników, które ostatecznie wpływają na ostateczną kalkulację. Najważniejszym elementem branym pod uwagę przez ubezpieczyciela podczas wyliczania OCP dla tira jest wysokość rocznych obrotów netto firmy przewozowej. Na pewno każdy zdaje sobie sprawę, że większe obroty wiążą się z wyższą składką OCP.

Co jeszcze wpływa na cenę dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika? Towarzystwa ubezpieczeniowe sprawdzają ryzyko przewozu danego ładunku pod kątem zniszczenia i kradzieży. Ważny jest rodzaj i wartość transportowanego ładunku, jeżeli będą to wyroby szklane ryzyko ich uszkodzenia lub zniszczenia jest wysokie. Przewożąc drogi sprzęt RTV, AGD powstaje większe ryzyko kradzieży, ze względu na dużą wartość towaru, na który jest stały popyt. Każdy z tych czynników wpływa na podwyższenie składki OCP.

Duże znaczenie ma także rodzaj ubezpieczenia, to znaczy, czy polisa będzie sporządzona na transport krajowy czy międzynarodowy. Oczywiście krajowy jest tańszy, więc polisa będzie miała niższą składkę. Wykładnikiem kosztów OCP na tira jest także suma gwarancyjna inaczej górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela przy likwidacji danej szkody. Wyższa suma gwarancyjna do wyższa składka a tym samym większe zainteresowanie kontrahentów mających do przewiezienia cenny towar. Jest wiele składników, które składają się na ostateczny koszt polisy, zadzwoń do naszej firmy a przekonasz się, że można uzyskać atrakcyjne cenowo ubezpieczenie z odpowiednim zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przeczytaj :

Jak działa OCP?

Ile kosztuje OCP międzynarodowe?

Ochrona firmy przewozowej na wypadek szkody

Ubezpieczenie OCP chroni przede wszystkim przewoźnika, który wykonuje przewóz towaru na zlecenie konkretnego kontrahenta. W przypadku, gdy ładunek zostanie uszkodzony lub niedostarczony na czas, z przyczyn ujętych w umowie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Ubezpieczenie OCP gwarantuje ochronę firmie transportowej na czas przewozu towaru, to znaczy od chwili jego przyjęcia do czasu przekazania odbiorcy.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, więc zapisy umowy można ustalać indywidualnie, pamiętając zawsze o skutkach tzw. wykluczeni, czyli zwolnienie ubezpieczyciela od wypłacenia odszkodowania. Kontrahent również korzysta z OCP przewoźnika, ponieważ nie ponosi kosztów powstałej szkody, jej likwidacją zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie obejmuje OCP krajowe i OCP międzynarodowe, zabezpieczające wiele firm przewozowych przed utratą całego mienia. Dlaczego? Nie wywiązanie się z umowy zawartej z kontrahentem poprzez nie dostarczenie ładunku na czas czy jego zagubienie może wiązać się z dużymi kwotami odszkodowania. Wielu przedsiębiorców nieposiadających OCP musiało zlikwidować swoje firmy z powodu utraty płynności finansowej, ponieważ roszczenia opiewały na setki tysięcy złotych.  

Warto skorzystać z naszej wiedzy zawodowej w sprawie zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Sporządzimy OCP oparte na indywidualnych wymaganiach i będziemy negocjować z ubezpieczycielem korzystne składki. Proponujemy wiele korzystnych ofert pochodzących z różnych towarzystw ubezpieczeniowych.    

ZADZWOŃ

609 103 308