Co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU dom

3 stycznia, 2024
Co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU dom

Ostania aktualizacja : 3 stycznia, 2024

Ubezpieczenie mieszkania czy domu to jedno z najważniejszych kroków, jakie możemy podjąć, aby zabezpieczyć naszą przyszłość oraz naszą własność. Jednym z popularnych wyborów na rynku ubezpieczeniowym jest oferta Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, znanej jako PZU. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo temu, co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU Dom, opierając się na Ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Dom (OWU).

Zakres ubezpieczenia PZU Dom

PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczenia domów i mieszkań, który obejmuje różne aspekty ochrony. Według OWU, ubezpieczający ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie:

  1. Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości jest kluczowym elementem ubezpieczenia PZU Dom. Chroni ono naszą własność przed szeregiem niebezpieczeństw, takich jak pożary, zalania czy uszkodzenia spowodowane działaniem sił przyrody. Dzięki temu możemy spać spokojnie, wiedząc, że nasza inwestycja jest odpowiednio zabezpieczona.

  1. Ubezpieczenia mienia ruchomego

To rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dotyczy naszego majątku, który znajduje się wewnątrz naszego domu. Obejmuje ono meble, sprzęt elektroniczny, biżuterię i wiele innych cennych przedmiotów. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia mienia ruchomego, ubezpieczenie PZU Dom może pokryć straty.

  1. Ubezpieczenia przedmiotów od stłuczenia

Nawet najbardziej ostrożni z nas mogą czasem niefortunnie stłuc wartościowe przedmioty, takie jak telewizory czy lustra. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia może pomóc w naprawie lub wymianie tych przedmiotów bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów.

  1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (ubezpieczenie OC)

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym to ważny aspekt ochrony finansowej. Ubezpieczenie OC PZU Dom chroni nas przed sytuacjami, w których jesteśmy odpowiedzialni za szkody wyrządzone innym osobom lub ich mieniu. To szczególnie istotne, gdy np. goście odwiedzają nasz dom.

  1. Ubezpieczenia ochrony prawnej

W obecnych czasach ryzyko prawne może pojawić się w najmniej oczekiwanych momentach. Ubezpieczenie ochrony prawnej oferowane przez PZU może pomóc w pokryciu kosztów związanych z obroną naszych praw i interesów w sytuacjach prawnych.

  1. Ubezpieczenia asystent zdrowotny

Nasze zdrowie jest bezcenne, dlatego warto zabezpieczyć się także na tym polu. Ubezpieczenie asystent zdrowotny pozwala na uzyskanie szybkiej pomocy medycznej i wsparcia w razie nagłego zachorowania lub wypadku w naszym domu.

  1. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW)

Nikt nie jest immune na nieszczęśliwe wypadki. Ubezpieczenie NNW PZU Dom gwarantuje świadczenia w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

  1. Ubezpieczenia assistance (ubezpieczenie Pomoc w Domu)

Ubezpieczenie assistance to kolejna forma wsparcia w nagłych sytuacjach. Może obejmować pomoc w przypadku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, czy nawet wsparcie w sytuacjach awaryjnych związanych z naszym domem.

Opcje ubezpieczenia na swój lub cudzy rachunek

Klient PZU ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na swój rachunek, co oznacza, że jest on jednocześnie ubezpieczonym. Jednak PZU daje także opcję zawarcia umowy na cudzy rachunek, czyli dla innego podmiotu, który zostaje wtedy ubezpieczonym. Warto zaznaczyć, że w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek, ubezpieczający ma obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Przekazanie ogólnych warunków ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, PZU dostarcza ubezpieczającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Jest to ważny dokument, który zawiera istotne informacje dotyczące zakresu ochrony, warunków i zasad ubezpieczenia. OWU może być przekazane w wersji papierowej lub, jeżeli ubezpieczony wyrazi zgodę, na innym trwałym nośniku.

Dowód przekazania OWU

PZU może poprosić ubezpieczającego o dowód, który potwierdza przekazanie OWU ubezpieczonym. To ważne, aby mieć dokumentację potwierdzającą, że wszystkie strony były świadome i zaakceptowały warunki umowy.

Podsumowanie

Ubezpieczenie domu to kluczowy krok w zabezpieczeniu swojej przyszłości i majątku. Oferta PZU Dom obejmuje szeroki zakres ubezpieczenia, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Warto zrozumieć, co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU Dom, aby móc dokonać świadomego wyboru i zapewnić sobie spokój ducha w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na ubezpieczenie na własny rachunek czy na rachunek innego podmiotu, należy zawsze zapoznać się z OWU i potwierdzić jego odbiór. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasza polisa ubezpieczeniowa PZU Dom jest zgodna z naszymi oczekiwaniami i potrzebami. W razie pytań – nasi ubezpieczyciele z Full Polisy odpowiedzą na wszelkie wątpliwości.

ZADZWOŃ

609 103 308