Co to jest OCP w transporcie?

28 czerwca, 2021

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Co to jest OCP w transporcie? Ubezpieczenie w transporcie drogowym nie jest już tylko standardem, ale również koniecznością. Polisa zapewnia bezpieczeństwo i chroni od następstw nieprzewidzianych wypadków losowych, z tego powodu tak ważny jest rodzaj wybieranego ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają oferty coraz bardziej dopasowane do potrzeb danego klienta. Została stworzona opcja dedykowana firmom transportowym a mianowicie OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przewoźnika. Dotyczy to firm każdej wielkości, zarówno dużych samochodów ciężarowych jak i mniejszych busów do 3,5 tony ładowności.

Czym się kierować wybierając rodzaj ubezpieczenia dla firmy przewozowej?

Firma świadcząca usługi transportowe i przewozowe, jest obecnie bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw. Od momentu odebrania ładunku od klienta do momentu jego przekazania w miejscu docelowym – to właśnie przewoźnik odpowiada za powierzony towar. Co to jest OCP w transporcie? Towary są transportowane na terenie całej Polski oraz do różnych krajów. W tym czasie zmieniają się warunki środowiskowe, a ładunek może zostać uszkodzony, skradziony lub zniszczony. To tylko przykłady szkód, jakie są obejmowane polisą OCP w transporcie drogowym, jest ich wiele więcej, dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest niezbędne dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej przewozowej.

Firma transportowa wykonująca przewóz towarów posiadająca ubezpieczenie OCP przenosi odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela w sytuacji niewykonania lub częściowego niewykonania usługi. Jest to gwarancja wypłacenia odszkodowania za szkodę, z której korzysta kontrahent, dlatego zapewnione jest zarówno jego bezpieczeństwo finansowe oraz przewoźnika. Z tego powodu, dobrowolne ubezpieczenie OCP jest często wykupowane przez firmy wykonujące transport drogowy i przewóz towarów. To czyni je bardziej konkurencyjne na rynku usług transportowych.   

Czynniki, które wpływają na koszt składki ubezpieczenia przewoźnika

Przed podjęciem decyzji o wykupie OCP w transporcie drogowym warto poznać jej zasady:Co to jest OCP w transporcie?

  • Suma gwarancyjna to górną granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za daną szkodę. Należy uwzględnić wartość przewożonego towaru. Bardzo istotne jest, aby suma gwarancyjna dotyczyła jednego zdarzenia. Można trafić na oferty, gdy suma opiewa przykładowo na 100 000 złotych, a po zgłoszeniu szkody kwota będzie pomniejszona o sumę wypłaconego odszkodowania. W związku z tym poszkodowany może już nie uzyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego środków na pokrycie całej szkody.
  • Miejsce parkowania pojazdu – czy dotyczy to tylko parkowania samochodu z towarem na parkingu strzeżonym czy dopuszczalne jest parkowanie w zatoczkach i innych miejscach do tego przeznaczonych.
  • Zasięg terytorialny OCP w transporcie – obowiązywanie polisy tylko na terytorium Polski czy też w ruchu międzynarodowym?
  • Firma wykonująca przewóz towarów powinna negocjować z ubezpieczycielem w celu rozszerzenia umowy ubezpieczenia. Dotyczy to zakresu odpowiedzialności w sytuacji, gdy korzystający z OCP zleci wykonanie przewozu podwykonawcy, ponieważ w standardowej umowie ochrona taka nie obowiązuje.
  • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – zapisy umowy OCP jasno określają wykluczenia, które znoszą odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę. Warto dokładnie przeanalizować takie czynniki i sprawdzić, czy możliwe jest rozszerzenie ochrony OCP o wybrane ryzyka.

Jakie koszty wiążą się wykupieniem dodatkowej ochrony dla przewoźnika?

Wyliczenie kosztów wykupienia OCP zależy od różnych składowych. Korzystając ze wsparcia naszej firmy składki na ubezpieczenie OCP będziemy ustalać po konsultacji z klientem i według potrzeb danej firmy przewozowej. Podstawowe czynniki, które mają wpływ na cenę polisy ubezpieczeniowej OCP:

  • Suma gwarancyjna, czyli wartość ubezpieczenia
  • Obroty roczne firmy przewozowej
  • Zakres terytorialny przewozu
  • Rodzaje transportowanych towarów.

Warto wiedzieć, że OCP w transporcie drogowym jest określane indywidualnie. Cenę za ubezpieczenie warto negocjować z ubezpieczycielem. Nasza firma ma doświadczenie w prowadzeniu skutecznych rozmów w celu uzyskania dla klienta najkorzystniejszego ubezpieczenia OCP. Zmniejszenie kosztów dodatkowego ubezpieczenia można uzyskać na przykład w sytuacji, gdy przewoźnik informuje, że będzie ponosić koszty przewozu, gdy dojdzie do niewykonania lub nieprawidłowego zrealizowania usługi. Wtedy składka OCP zostaje zmniejszona odpowiednio do jego udziału w odszkodowaniu za powstałą szkodę.

Przedstawiając nam wszystkie swoje oczekiwania względem przyszłej polisy rozpoczniemy poszukiwanie najlepszej oferty spełniającej potrzeby firmy. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe dość często nie chcą objąć ochroną ładunków niebezpiecznych oraz z podwyższonym ryzykiem. Ubezpieczyciel przystając na takie ubezpieczenie będzie wymagał wyższej składki. Jednak należy pamiętać, że wybranie najtańszej opcji może skutkować nienależytą ochroną, wskutek czego można narazić się na straty finansowe. Ważne! Zawierane ubezpieczenie OCP w transporcie drogowym obowiązuje przez 12 miesięcy, po czym trzeba wykupić następne, ponieważ nie jest automatycznie odnawiane.

ZADZWOŃ

609 103 308